Національна академія наук України Київський університет права

Панчишин Руслан Ігорович

Кандидат юридичних наук

Освіта

 • 2002 – Економічна. Львівський національний лісотехнічний університет, менеджмент
 • 2004 – Юридична. Львівський національний, університет ім.І.Франка, юрист
 • 2014 – Магістр управління суспільним розвитком. Національна академія управління при Президентові України.Київ
 • 2017 – Кандидат юридичних наук. Національний університет «Львівська політехніка»

Карʼєра

 • 2000 – 2004 – голова Львівської обласної профспілкової асоціації студентів.
 • 2004 – 2008 – робота в органах прокуратури Дніпропетровської області на посадах слідчого та прокурора.
 • 2008 – 2010 – співзасновник адвокатського об’єднання “Адвокатська фірма”.
 • 2010 – 2012 – міський голова м.Новодністровськ Чернівецької області.
 • 2013 – 2014 – помічник депутата Верховної ради України.
 • 2014 – 2015 – заступник голови Херсонської ОДА, з питань економіки та інфраструктури.
 • З 2015 – по даний час наукова, адвокатська та комерційна та діяльність.
 • З 2018 – 2022 доцент кафедри конституційного, адміністративного та публічного права Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «ОЮА».
 • З 2022 по даний час – доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Київського університету права Національної академії наук України.
 • З березня 2022 року служба в лавах Збройних Сил України.
 1. Функції юридичної антропології в розрізі знання про закономірності взаємовідносин права та людського індивіда. Журнал. Проблеми законності. Том 116,2015 р.С.242-247
 2. Ціннісний вимір поведінки людини. Науковий вісник. Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.2015 р. Дніпропетровськ.С.155-163
 3. Концептуальні підходи до розуміння особистості як діалектичного поєднання соціального й індивідуального. Журнал.Jurnalul juridic:teorie si practica.2015 р.,Том 15.,випуск 5/2,2015 р.С.10-14
 4. Право як предмет науковогоосмислення:Філософсько-методологічні зауваги. Журнал.Право.Випуск 9/2.2015 р.,С.47-53
 5. Зарубіжний досвід об’єднання територіальної громади. Науково-практична конференція. Одеська школа права.29-30 грудня 2017 року Одеса.С.47-50
 6. Принципи добровільності як головна конституційно-правова засада об’єднання територіальної громади в Україні. Науковий вісник. Причорноморська фундація права.2017 р., Одеса. С.21-24
 7. Об’єднана територіальна громада як форма організації місцевого самоврядування в Україні. Муніципальна реформа в контексті Євроінтеграції України:позиція влади,науковців, профспілок та громадськості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2017 р.,Київ.С.110-113.
 8. Опыт осуществления реформы децентрализации в некоторых странах. СНГ.LEGEA SI VIATA. Revista stiintifico-practica. Nr5/2(329)2019.C.143
 9. Децентралізація публічної влади: політико-правові виклики та перспективи. Наково-практична конференція. Реформа місцевого самоврядування в Україні:сучасні тенденції та виклики. 2018 р.Львів С.48-51
 10. Функції об’єднаної територіальної громади як суб’єкта муніципально-правових відносин: порівняльно-правовий аспект. Науковий вісник Законодавство України:недоліки,проблеми систематизації та перспективи розвитку. 9-10 лютого 2018 р., Херсон.С.14-17
 11. Конституційно-правові форми об’єднання територіальної громади в Україні. Науковий журнал право і суспільство.N3.2018.С.55-62
 12. Муніципально-правова відповідальність: поняття та особливості. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності. Випуск 3-4(12-13),2018.С.22-31
 13. Форми державної підтримки об’єднання територіальних громад. Юридичний бюлетень. N6.2018.С.25-35
 14. Поняття та форми взаємодії органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади. Науковий журнал право і суспільство.N6.2018.С.108-120
 15. Порядок формування об’єднаної територіальної громади як суб’єкта муніципально-правових відносин. Науковий вісник публічного та приватного права. N5.2017.С.65-74
 16. Класифікація критеріїв спроможності об’єднаної територіальної громади. Науковий журнал. Актуальні проблеми вітчизняної юриспонденції.N3.2018.С.62-73
 17. Конституційно – правове забезпечення об’єднаної територіальної громади в Україні. Право. Науковий вісник Ужгородського національного університету.N50(том1).2018.С.39-53
 18. Основні переваги об’єднаної територіальної громади як форми організації місцевого самоврядування в Україні. National law journal: theory and practice.Nr.3-1 (31).2018.С.23-35
 19. Окремі питання систематизації функцій об’єднаної територіальної громади. Право. Науковий вісник Ужгородського національного університету.N52(том1).2018.С.91-102
 20. Підстави та порядок застосування юридичної відповідальності до суб’єктів муніципальних відносин. Конституційно-правові академічністудії.N2.2018.
  С.176-188
 21. Принципы объединения территориальной общины как основа конституционности их создания. Право. Науковий вісник ужгородського національного університету.N51.2018.С.66-78
 22. Forms of interaction of the united territorial community and central executive authorities. VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS.N5 (volume 2). 2018.P.54-64
 23. Constitutional and legal nature of the capacity of the united national territorial community. VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS.N3 (volume 2). 2018.P.114-125
 24. System constructs for the investment security of a country.Science and technology of the present time:prioritydevelopment directions of. Перспективні напрями розвитку взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної виконавчої влади. Український часопис конституційногоправа.2018.N3.С.47-59
 25. Удосконалення законодавства у сфері призначення та проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах. Збірник наукових статей. Підприємництво, господарство і право 2018(269).N7.С.139-149
 26. Співвідношення принципів конституційності, верховенства права та законності об’єднаних територіальних громад. Науковий вісник херсонського державного університету. 2018.N3(том1).С.48-59
 27. Європейські стандарти в сфері об’єднання територіальної громади. Наукова конференція. Юридичні науки: Історія, сучасний стан та перспективи досліджень. 11-12 травня 2018 Київ.С.33-35
 28. Децентралізація як стратегічна мета реформування місцевого самоврядування. Наукова конференція. Закарпатські правові читання.
  19-21 квітня 2018р. Ужгород. С.206-211.
 29. Науково-теоретичні концепції місцевого самоврядування. Наукова конференція. Треті таврійські юридичні наукові читання. 18-19 травня 2018 р.Київ.С.20-23
 30. Бюджетна децентралізація у контексті розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різного рівня. Наукова конференція. Фіскальна політика: теретичні та практичні аспекти юридичної науки. 23листопада 2018 Ірпінь.С.30-32
 31. Форми державного контролю у системі місцевого самоврядування. Наукова конференція. Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання. 9-10 листопада 2018 р.Київ.С.59-62
 32. Актуальні проблеми об’єднання територіальної громади в Україні: причини виникнення та шляхи вирішення. Наукова конференція. Юридична наука в 21 столітті: перспективи та пріоритетні напрями досліджень. 11-12 травня 2018 р.Запоріжжя.С.11-16.
 33. Установча функція об’єднаної територіальної громади. Наукова конференція. Людина і закон: публічно-правовий вимір. 5-6 жовтня 2018 р. Дніпро. С.12-15
 34. Нормотворчі повноваження об’єднаної територіальної громади. Наукова конференція. Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку.12-13 жовтня 2018 р. Київ.С.16-20.
 35. Історико-правові умови формування територіальної громади на українських землях у період національного самовизначення (XVI-XVII). Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». N1. 2019. С. 31-41
 36. Напрями вдосконалення муніципального законодавства у сфері регулювання об’єднання територіальних громад. Науковий журнал право і суспільство.N1.2019.С.30-42
 37. Конституювання реформи децентралізації: проблемні питання та шляхи вирішення. Право. Науковий вісник Ужгородського національного університету.N55(том1).2019.С.91-102
 38. Опыт осуществления реформы децентрализации в некоторых странах СНГ. LEGEA SI VIATA.Revista stiintifico-practica. Nr5/2(329)2019.C.143-155
 39. Актуальні питання здійснення реформи децентралізації: досвід окремих європейських держав.4 червня 2019 р.,Київ.С.112-115.
 40. Правове забезпечення реформи місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення. Колективна монографія. Національний університет «Одеська юридична академія». Органи публічної влади в Україні: теорія та практика. . Одеса 2019.С.256-278.
 41. Об’єднана територіальна громада як суб’єкт муніципально-правових відносин. Системно-онтологічний аналіз. Монографія.Основа, Київ 2020р.,С.400 
 42. Використання зарубіжного досвіду проведення муніципальної реформи для ефективного завершення реформи в Україні. Наукова конференція. Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України.Київ,2020 р.,С.191-197
 43. Об’єднана територіальна громада як інститут громадянського суспільства. Наукова конференція.Децентралізація публічної влади в Україні. Здобутки, проблеми та перспективи. Львів 2021р.,С.137-143
 44. Зміни до Конституції чи новий основний закон. Наукова конференція. Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоутворення.Київ.2021р., С.348-353 
 45. Exercising the powers of local self-government agencies in Ukraine:The need of implementation international standart. DIXI 23(2),P.1-15 JUL-DEC 2021. DOI:10.16925/2357-5891. 2021.02.04. Наукова публікація у періодичному виданні, включеному до міжнародної науково метричної бази Web of Science
 46. Constitutionalism of European states: ensuring globalism in modern conditions. Constitutionalism of European states: ensuring globalism in modern conditions. Amazonia Investiga, 11(49), 47-54. https://doi.org/10.34069/AI/2022.49.01.5 Наукова публікація у періодичному виданні, включеному до міжнародної науково метричної бази Web of Science

“Золотий хрест”  від Головнокомандувача  Збройних Сил України.