Національна академія наук України Київський університет права

Толкачова Ірина Анатоліївна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

У 2008 р. закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого, факультет підготовки юристів для Міністерства закордонних справ України, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста (диплом з відзнакою). 

У 2014 році успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

Досвід практичної роботи за спеціальністю понад 5 років.

Науково-педагогічний стаж у ВНЗ понад 7 років.

Автор 137 наукових праць, в тому числі видання, що входять до міжнародних науково-метричних баз Scopus і Web of Science та чотири колективні монографії. 

Брала участь у численних науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах в Україні та за кордоном.

Постійно працює над підвищенням своєї професійної кваліфікації. У жовтні 2016 р. пройшла курси підвищення кваліфікації за тематикою «Право на справедливий суд в контексті практики Європейського суду з прав людини» (м. Варшава, Польща). 

У червні 2019 р. взяла очну участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток правової науки: механізми вибору та реалізації пріоритетів» у м. Сніна Словацької Республіки. 

У листопаді 2020 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в Інституті підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ.

Викладає дисципліни: «Конституційне право України», «Порівняльне конституційне право».

 1. Толкачова І. А., Момотюк В. О. Конституційно-правове забезпечення безпосередньої демократії в Україні. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2018. № 2. C. 28-31 (Index Copernicus) URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/28-31.pdf
 2. Tolkachova I., Yevsieiev O. Politicization of constitutional relationships in the contemporary period in Ukraine. RLJ. Vol. 6(4). 2018. P. 8-36. (Scopus & Web of Science) https://doi.org/10.17589/2309-8678-2018-6-4-8-36
 3. Lykhova S., Ustynova I., Husar O., Tolkachova I. Current issues of criminal liability of medical and pharmaceutical personnel in accordance with the Criminal Code of Ukraine (Article 140 of the Criminal Code of Ukraine). International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4S, November 2019. P. 87-92. (Index Copernicus, Google Scholar, etc) DOI:10.35940/ijrte.D1028.1184S19
 4. Толкачова І. А., Полінська Д.О. Деякі аспекти правового механізму забезпечення прав і свобод людини органами Національної поліції України. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К.: НАУ, 2017. №3 (44) C. 70–74 (Index Copernicus)
 5. Tolkachova I., Pushchyk I. Role of the European Court of Human Rights in ensuring of rights protection of the citizens of Ukraine. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К.: НАУ, 2017. №4 (45) C. 85–90 (Index Copernicus) 
 6. Толкачова І. А., Матвійчук Я. Ю. Проблеми реформування Національної поліції України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018. Том 1 № 2. С. 42–44. (Index Copernicus)
 7. Tolkachova I., Momotiuk V. The institute of constitutional complaint in Ukraine and foreign countries: comparative and legal analysis. Електронне науково-практичне фахове видання. the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. 2019. № 62. С. 88–93. 
 8. Толкачова І.А., Пущик І.М. Особливості застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К. : НАУ, 2018. № 3 (48). С. 64–68. (Index Copernicus) 
 9. Толкачова І.А., Казюта Д.А. Захист викривачів корупції: українські реалії та міжнародний досвід. Часопис Київського університету права. 2019. № 1. С. 287–291. (Index Copernicus, HeinOnline)  
 10. Толкачова І.А. Проблеми забезпечення участі громадян України у всеукраїнському та місцевих референдумах. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К.: НАУ, 2019. № 3 (52). С. 89–94. (Index Copernicus)
 11. Толкачова І.А., Пущик І.М. Проблеми захисту прав людини в умовах глобальноі? екологічноі? катастрофи у зв’язку з забрудненням навколишнього середовища. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К. : НАУ, 2019. № 4 (53). С. 99–104. (Index Copernicus)
 12. Толкачова І. А., Кириченко В. В. Проблеми застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том 31 (70). № 2, 2020. С. 161–165. (Index Copernicus) 
 13. Толкачова І. А., Ткаченко Є. М. Стан імплементації Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Право і суспільство. № 2. 2020. С. 131–135. (Index Copernicus) 
 14. Толкачова І. А., Кириченко В. В. Проблеми захисту екологічних прав людини в Україні. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К.: НАУ, 2020. № 3 (56). С. 32–39. (Index Copernicus) 
 15. Толкачова І. А., Літвінчук Б. С. Місцеві референдуми у системі місцевого самоврядування України та країн ЄС: порівняльно-правовий аспект. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К.: НАУ, 2020. № 4 (57). С. 89–95. (Index Copernicus) 
 16. Толкачова І.А., Кириченко В.В Щодо доцільності прийняття Екологічної Конституції Землі. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К.: НАУ, 2021. № 2 (59) С. 23-29. (Index Copernicus)