Національна академія наук України Київський університет права

Звіт про ІІ Всеукраїнську цивілістичну наукову конференцію студентів та аспірантів

12 Квітня, 2007

     30 – 31 березня 2007 року
відбулась ІІ Всеукраїнська цивілістична наукова конференція студентів
та аспірантів на факультеті цивільної та господарської юстиції Одеської
національної юридичної академії. Даний науковий захід зібрав кращих представників
молодої наукової еліти з провідних вищих навчальних закладів не лише України,
а й інших країн.
     Конференція розпочалася 30 березня 2007
року. Після реєстрації учасників відбулось відкриття конференції, де оргкомітет
привітав всіх учасників конференції, які зібралися для того щоб поділитися
своїми науковими дослідженнями та дізнатися про думки інших студентів
та аспірантів. Далі розпочалась робота секцій. Всього працювало чотири
секції, а саме:
     1. Цивільне та сімейне право, де було 3
підсекції;
     2. Судовий захист цивільних справ (адміністративний,
цивільний та господарський процес);
     3. Публічні та приватні інтереси в земельному
та екологічному праві;
     4. Господарське та комерційне право.
     Всі учасники працювали відповідно до свої
тематичних напрямків у секціях та підсекціях. Слід відзначити, що й всі
доповіді на даній конференції, були досить цікавими, а кожна з них ставала
підставою для запитань та обговорень досліджуваної теми.
     Кожен учасник висвітлював своє бачення щодо
існуючих проблем, а також висловлював свої пропозиції і думки для удосконалення
законодавства та різних галузей права в цілому. Тому ІІ Всеукраїнська
цивілістична наукова конференція студентів та аспірантів змогла об’єднати
погляди різних дослідників, а також вказати на ті сфери права, де їх потрібно
досліджувати більш глибше та ширше. Тут досить доцільно згадати мудрий
вислів: ,,Вік живеш – вік учись”, адже ніхто не може знати всього, але
може прагнути до більш глибокого пізнання і удосконалення своїх знань,
які вже набуті протягом певного періоду, не лише через дослідження наукової
літератури, а й спілкуючись із людьми, в яких різні погляди на вирішення
наукових проблемних питань. Тому можна говорити про те, що всі доповіді
були актуальними і заслуговували на увагу.
     По закінченню конференції відбулося підведення
підсумків роботи та закриття конференції. Також організаторами конференції
було представлено концерт та виступ команди «VIP», яка бере участь у КВК,
факультету цивільної та господарської юстиції Одеської національної юридичної
академії.
     В даній науково-практичній конференції також
взяли участь представники Київського університету права НАН України, які
показали свої досягнення у науковій діяльності.
     Також не можна залишити без уваги керівництво
Київського університету права НАН України, а саме в.о. ректора, доцента,
к.ю.н. Бошицького Ю.Л., який сприяв і допомагав взяти
участь у науковому заході і здійснити поїздку до м. Одеса у Одеську національну
юридичну академію.

Фоторепортаж про проведення конференції

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити


Матеріал підготував
студент IV курсу КУП НАНУ
Косенко В.