Національна академія наук України Київський університет права

Вінницький науково-консультативний центр Київського університету права НАНУ

Вінницький науково-консультативний центр є структурним підрозділом Київського університету права Національної академії наук України (далі КУП НАНУ), який здійснює свою діяльність у єдиному комплексі освітньої, наукової та науково-дослідної діяльності університету. Центр КУП НАНУ був заснований  у 2011-2012 н.р.  з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі юриспруденції для потреб Вінницької області і сусідніх областей. Перший набір на заочну форму навчання за спеціальністю “Правознавство” складав 48 студентів, а вже через два роки, кількість  студентів збільшилась до 209.  В цілому за період 2011-2022 н.р. в центрі було підготовлено більше 700 висококваліфікованих юристів.

Метою  науково-консультативного центру є організація робіт з впровадження, спільної науково-виробничої діяльності та надання навчальних, науково-консультаційних послуг населенню, місцевим громадам регіону, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям, іншим юридичним і фізичним особам за напрямком роботи центру. Науково-консультативний центр в м. Вінниця працює винятково під патронатом  Київського університету права НАН України.

Конкретизація мети центру реалізується у завданнях, серед яких пріоритетним є:

  • організація підготовки  здобувачів вищої юридичної освіти в регіоні;
  •  надання  науково-консультативних, освітніх та інших послуг, які можуть надаватися навчальними закладами;
  • використання можливостей центру для покращення рівня практичної підготовки студентів;
  • покращення підготовки  фахівців у галузі юриспруденції;
  • сприяння пропаганди юридичних знань серед різних верств населення.

Навчальний процес здійснюється силами  науково-консультативного центру та професорсько-викладацьким складом КУП НАНУ.

Вирішення питань організації навчально-виховного процесу та загалом діяльності центру покладається на керівника підрозділу кандидата юридичних наук, доцента Ковальчука Ю.І.

Важливим аспектом роботи працівників центру в м. Вінниця є консультативна робота зі студентами з питань їх підготовки, виконання курсових та контрольних робіт, складання семестрових заліків та іспитів.

В рамках виховної роботи, а також з метою ознайомлення з роботою вищих органів державної влади України, керівництвом КУП НАНУ  та керівником науково-консультативного центру, кожний рік організовуються поїздки студентів у Верховну раду України, Кабінет міністрів, Конституційний суд.

За період  освітньої діяльності  центру  КУП НАНУ на Вінниччині, налагоджені партнерські відносини з багатьма навчальними закладами  та підписані Меморандуми  про співпрацю з Вінницькою міською радою,   Вінницькою та Хмільникською  районними адміністраціями  та іншими державними структурами. Вказана співпраця дає можливість студентам проходити стажування на їх базі, а  в подальшому працевлаштуватися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органах.

Вінницький науково-консультативний центр   КУП НАНУ, має тісні зв’язки з навчальними закладами Житомирщини та Хмельниччини, випускники  яких продовжують здобувати вищу юридичну освіту та базі центру. Це яскравий приклад того, як регіональна політика КУП НАНУ надає можливість навчатися студентам в максимальному наближені до їх місця проживання та роботи.

Важливим аспектом діяльності в центру є розвиток творчого потенціалу студентів, як особистості. Відповідно до вимог сьогодення освіта повинна бути пронизана загальнолюдськими цінностями. Для цього в центрі КУП НАНУ робиться все необхідне, щоб у студентів розвивалося гармонійне мислення,  яке базується на поєднанні внутрішньої свободи особистості та їх соціальної відповідальності, а  також толерантності.

Науково-викладацький склад структурного підрозділу КУП НАНУ в м. Вінниця в своїй повсякденній діяльності, переживаючи важкі часи воєнного, часу намагається сформувати у випускників почуття національної гідності, патріотизму, порядності, справедливості та невпинного прагнення до нових знань.

Саме це  визначає зміст  і характер освітнього процесу в Київському університеті права НАН України та його структурному підрозділі в м. Вінниця.

Ковальчук Юрій Іванович

Завідувач Вінницького науково-консультативного центру КУП НАНУ, кандидат юридичних наук, доцент