Національна академія наук України Київський університет права

Аспірантура (PhD рівень)

Третій (освітньо-науковий) рівень

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі за денною та заочною формами навчання за спеціальністю:

  • 081 «Право»
  • 293 «Міжнародне право»

Вартість навчання аспірантів для набору на 2023/2024 навчальний рік, у грошовій одиниці України – гривні

Вступники складають вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови.

Київський університет права оголошує про початок консультаційних заходів щодо набору на навчання в аспірантурі на 2023-2024 н.р.

За додатковою інформацією звертайтесь до відділу аспірантури або отримайте інформацію на сторінці Вступ до Аспірантури

Адреса: 03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7-А (каб.218) з 10.00 до 17.00 (крім суботи та неділі).

Телефон для довідок: (096) 977-99-27 (відділ аспірантури)

Завідувач відділу аспірантуриПерелигіна Раїса Володимирівна, доцент кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н., доцент

E-mail: Raisa_Academia@ukr.net

Освітньо-наукова програма 081 "Право"

Проект освітньо-наукової програми 081 "Право" третій (PhD) рівень 2023 рік

Освітньо-наукова програма 081 "Право" третій (PhD) рівень 2022 рік

Відгуки на освітньо-наукову програму 081 "Право" третій (PhD) рівень 2022 рік

Освітньо-наукова програма 081 "Право" та 293 "Міжнародне право" третій (PhD) рівень за 2016 рік

Освітньо-наукова програма 293 "Міжнародне право"

Проект освітньо-наукової програми 293 "Міжнародне право" третій (PhD) рівень 2023 рік

Освітньо-наукова програма 293 "Міжнародне право" третій (PhD) рівень 2022 рік

Відгуки на освітньо-наукову програму 293 "Міжнародне право" третій (PhD) рівень 2022 рік

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 «ПРАВО»

Програма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

Програма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософіЇ (PhD) з іноземної мови (англійської) за спеціальністю 081 «ПРАВО» та 293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

Програма додаткового вступного випробування для підготовки здубувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»

Силабуси 081 "Право"

Актуальні проблеми теорії держави і права

Доктринальні проблеми кваліфікації кримінально-корупційних злочинів

Іноземна мова професійного спрямування

Кримінальна юстиція України: актуальні проблеми теорії і практики

Особливості організації проведення та використання результатів негласних (слідчих) дій

Сучасні проблеми антикорупційного законодавства

Філософія науки права

Методологія та організація наукових досліджень

Проблеми законодавчого забезпечення фінансової діяльності держави

Силабуси 293 "Міжнародне право"

Актуальні проблеми конституційного права

Актуальні проблеми міжнародного трудового права

Актуальні проблеми теорії держави і права

Іноземна мова професійного спрямування

Філософія науки права

Методологія та організація наукових досліджень

Проблеми законодавчого забезпечення фінансової діяльності держави