Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ відбувся семінар-дискусія на тему: «Європейська та міжнародно-правова боротьба з торгівлею людьми»

19 Жовтня, 2021

Європейський день боротьби з торгівлею людьми започаткований 18 жовтня 2007 року Європейським Парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища. А тому напередодні в Київському університеті права НАН України відбувся семінар-дискусія зі студентами 2-го та 3-го курсів денної форми навчання спеціальності 293 «Міжнародне право» на тему «Європейська та міжнародно-правова боротьба з торгівлею людьми». В рамках навчальної дисципліни, яку вивчають здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня навчання «Порівняльне кримінальне право та процес» протягом трьох годин обговорювали актуальні та гострі питання боротьби з торгівлею людьми.

Торгівля людьми є глобальним злочинним бізнесом, сучасною формою рабства, що грубо порушує права людини. За оцінками Міжнародного центру із запобігання злочинності ООН, щорічний грошовий обсяг за даний транснаціональний злочин становить 30 мільярдів доларів на рік, що робить його другим за величиною після торгівлі наркотиками. Україна була серед перших країн у Європі, яка ще у 1998 році встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. Сьогодні у Кримінальному кодексі України покарання за торгівлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає ці злочинні дії як вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи.
В Європі та світі існує чимало різноманітних видів експлуатації та різновидів торгівлі людьми: усиновлення (удочеріння) у комерційних цілях, використання в порнобізнесі, використання у військових конфліктах, залучення до злочинної діяльності, трансплантація чи насильницьке донорство, примус до заняття проституцією, рабство і ситуації, подібні до рабства, примусова праця, залучення в боргову кабалу. За оціночними даними Представництва МОМ в Україні за час незалежності понад 230 тис. українців постраждали від торгівлі людьми. Проте незважаючи на статистику, оцінити реальні масштаби торгівлі людьми в Україні важко, ураховуючи доволі високий рівень латентності цих злочинів. Таким чином, виявлення і розслідування злочинів про торгівлю людьми та ідентифікація ймовірно постраждалих від торгівлі людьми вимагає глибоких знань та свідомого ставлення кожного громадянина України до протидії торгівлі людьми.
Організаторами та модераторами заходу стали: проректор з виховної та профорієнтаційної роботи, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к.ю.н., доцент Хорватова О.О.; професор кафедри кримінального права та процесу, д.ю.н. Кайло І.Ю. та завідувач аспірантурою КУП НАНУ, к.ю.н., доцент Перелигіна Р.В.

Гостем семінару стала помічник судді Київського апеляційного суду, аспірантка КУП НАНУ другого року навчання Марія Данилівна Косовська, чия тема дисертаційного дослідження напряму пов’язана із кримінально-правовим аналізом злочину торгівлі людьми. У своєму виступі М. Косовська наголосила на тому факті, що на сьогодні одним із най ганебніших явищ, які існують у сучасному світі, є торгівля людьми. Це явище порушує права людини, принижує її честь та гідність. Навіть незважаючи на те, що епоха держав з рабовласницьким устроєм давно залишилася в минулому, антилюдяні й злочинні дії у ХХІ столітті відбуваються абсолютно у всіх куточках світу. Тіньова злочинна сфера в багатьох державах прийняла масовий характер. Жертвами работоргівлі стають незахищені категорії людей. В той же час, Україна докладає багато зусиль у сфері протидії торгівлі людьми, особливо в частині поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Так, за даними Міністерства соціальної політики України за 2020 рік подано місцевими державними адміністраціями для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми,  162 комплекти документів; кількість осіб, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми,  97 осіб. Серед осіб, які отримали статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 28 жінок, 68 чоловіків і одна дитина (хлопчик). Із них: 32 особи постраждали від трудової експлуатації, 4 – від сексуальної, 2 – від жебрацтва, 4 особи були втягнені у злочинну діяльність, а 55 – використані у збройних конфліктах. Усього за 2012-2020 роки офіційний статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримали 975 осіб. Серед них: жінки – 368 осіб; чоловіки – 519; діти – 88 (56 дівчат та 32 хлопчика).
Далі, на семінарі обговорювалися такі питання як: історичні аспекти виникнення торгівлі людьми, європейська та міжнародна статистика та ситуація в сфері торгівлі людьми в цілому; міжнародні злочинні угруповання, що здійснюють торгівлю людьми; причини та умови, що сприяють торгівлі людьми; проблеми, що потребують вирішення в сфері торгівлі людьми. Студенти надали ґрунтовний аналіз складу злочину ст. 149 КК «Торгівля людьми». Наприкінці дискусії здобувачі освіти проаналізували Конвенцію ООН «Про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами» та Закон України «Про протидію з торгівлею людьми», проблеми дотримання прав жінок, які найчастіше стають жертвами торгівлі людьми, особливості доступу до правосуддя осіб, які постраждали від торгівлі людьми, а також діяльність державних та недержавних органів, організацій, що здійснюють боротьбу з торгівлею людьми, та практичні поради щодо надання психологічної та медичної допомоги жертвам торгівлі людьми.Прес-центр КУП НАНУ