Національна академія наук України Київський університет права

Бібліотека

Ярошевська Тетяна Юріївна

Завідувачка наукової бібліотеки

Телефон: (044) 423-74-71
E-mail: yaroshevskaya@kup.edu.ua

Наукова бібліотека Київського університету права Національної академії наук України – сучасний інформаційний, навчальний і науково-дослідний центр університету.

Бібліотечний фонд НБ КУП НАНУ становить 150 тисяч примірників, серед яких найбільш широко представлена література з національного та міжнародного права, дисциплін соціально-гуманітарного циклу, зокрема, підручники та навчальні посібники, монографії та наукові збірники, теоретичні та науково-практичні журнали.

Бібліотечні фонди поповнюються вітчизняними періодичними виданнями з питань правознавства, правничими часописами США, а також юридичними періодичними виданнями Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії, Молдови, Грузії, Румунії, Сербії тощо.

Бібліотека активно впроваджує інформаційні технології. Автоматизовані робочі місця для користувачів та вільний WI-FI в читальному залі значно розширюють можливості студентів в отриманні інформації. Ведеться систематична робота з наповнення та оновлення контенту «Електронної бібліотеки студента-правника», електронний каталог бібліотеки постійно поповнюється бібліографічними записами та надає вичерпну інформацію про бібліотечні інформаційні ресурси.

Студент Київського університету права має змогу отримати комплект підручників на абонементі, самостійно в режимі відкритого доступу вибрати нові видання наукової та навчальної літератури в читальному залі бібліотеки, отримати навчальні та навчально-методичні матеріали на цифрові носії інформації.

Щороку бібліотека поповнюється на п’ять-шість тисяч примірників книжкових видань та біля тисячі одиниць журналів, часописів, наукових вісників та збірників, завдяки чому створений багатогалузевий фонд класичної університетської бібліотеки з наданням пріоритету правознавчим виданням.

Зростають книжкові фонди на іноземних мовах завдяки дарам зарубіжних друзів університету, а саме: професорів В.Батлера (США), Б.Банашека (Польща), Ч.Варги та А.Петерфалві (Угорщина), Г.Шамбека (Австрія), Р.Арнольда (Німеччина), А. Скурбаті (Швеція), адвокатів Р.Костіва та І.Котлярчука (США), а також університетів-партнерів Болгарії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Грузії, Сербії, Німецького фонду міжнародного правового співробітництва, Посольства Австрії в Україні, Посольства Угорщини в Україні.

Єдина в Україні бібліотека-депозитарій Всесвітньої організації інтелектуальної власності, створена в університеті в рамках програми ВОІВ «WIPO Publication Depository Library Program», покликана сприяти більш глибокому ознайомленню студентів та науковців Київського університету права, фахівців України в галузі інтелектуальної власності з багатоплановою діяльністю ВОІВ, питаннями правового регулювання та захисту інтелектуальної власності. Проект організації Бібліотеки-депозитарію ВОІВ Київського університету права реалізований в результаті плідної співпраці КУП НАНУ із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

З метою розширення світогляду студентів університету, інтелектуального та духовного рівня молоді на підтримку університетських проектів «Інтелектуальна власність: перлини живопису для студентської молоді», «Інтелектуальна власність: перлини літератури для студентської молоді», «Пізнай свій край», «Кроки до прекрасного» бібліотечні фонди поповнюються новими художніми альбомами, книгами з мистецтва, живопису, історичними та краєзнавчими виданнями, класичними творами і бестселерами вітчизняної та зарубіжної літератури.

Діяльність Наукової бібліотеки КУП НАНУ як інформаційного та соціокультурного підрозділу, що втілює загальну стратегію розвитку університету, орієнтується на науково-інформаційне забезпечення освітнього процесу та науково-дослідної роботи, глибоку інтеграцію освіти і науки, формування інформаційної культури користувачів, допомоги в оволодінні знаннями, вміннями та навичками використання інформаційно-бібліотечних технологій у студентському житті та професії юриста.