Національна академія наук України Київський університет права

Рік 2022

Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір

Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 8 червня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 118 с.

У збірнику «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір містяться матеріали наукових праць учених, студентів вищих навчальних закладів, присвячені відродженню приватного права в Україні в загальнотеоретичному, галузевому (цивілістичному) та педагогічному вимірах цього процесу.

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, науковців, державних службовців та фахівців гуманітарного профілю.

Завантажити збірник в форматі PDF