Національна академія наук України Київський університет права

Розклад занять

Денна форма

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
Спеціальність 293 «Міжнародне право»

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Розклад заліково-екзаменаційної сесії

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»

ПБ-11д ПБ-12д ПБ-13д ПБ-14д 2 курс 3 курс 4 курс

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
Спеціальність 293 «Міжнародне право»

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»

1 курс 2 курс

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
Спеціальність 293 «Міжнародне право»

1 курс 2 курс

Розклад заліково-екзаменаційної сесії

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»

1 курс

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
Спеціальність 293 «Міжнародне право»

1 курс

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Для аспірантів зі спеціальності 081 «Право» та 293 "Міжнародне право"

1 рік навчання

Для аспірантів зі спеціальності 081 «Право» та 293 "Міжнародне право"

2 рік навчання

Наказ 33-од про склад та роботу екзаменаційної комісії для проведення підсумкової атестації та захисту кваліфікаційних робіт (293 "Міжнародне правораво", магістри, очна/заочна форма)

Наказ 32-од про склад та роботу екзаменаційної комісії для проведення підсумкової атестації (293 "Міжнародне право", бакалаври, очна/заочна форма)

Наказ 31-од про склад та роботу екзаменаційної комісії для проведення підсумкової атестації (081 "Право", бакалаври, очна/заочна форма)

Наказ №103-од "Про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 293 «Міжнародне право» очної (денної) форми здобуття освіти"

Наказ №104-од "Про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 293 «Міжнародне право» очної (денної) форми здобуття освіти"

Заочна форма

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»

1 курс 2 курс ПБ-21з 2 курс ПБ-22з 3 курс ПБ-31з 3 курс ПБ-32з 3 курс ПБ-33з 4 курс

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
Спеціальність 293 «Міжнародне право»

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Розклад заліково-екзаменаційної сесії

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»

1 курс 2 курс 3 курс

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
Спеціальність 293 «Міжнародне право»

1 курс 2 курс 3 курс

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»

1 курс 2 курс

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
Спеціальність 293 «Міжнародне право»

1 курс 2 курс

Розклад заліково-екзаменаційної сесії

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»

1 курс

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
Спеціальність 293 «Міжнародне право»

1 курс

Наказ 33-од про склад та роботу екзаменаційної комісії для проведення підсумкової атестації та захисту кваліфікаційних робіт (293 "Міжнародне правораво", магістри, очна/заочна форма)

Наказ 32-од про склад та роботу екзаменаційної комісії для проведення підсумкової атестації (293 "Міжнародне право", бакалаври, очна/заочна форма)

Наказ 31-од про склад та роботу екзаменаційної комісії для проведення підсумкової атестації (081 "Право", бакалаври, очна/заочна форма)

Наказ 30-од про проходження фахової практики здобувачами вищої освіти (081 "Право", магістри, 1 курс, заочна)

Наказ №106-од "Про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 293 «Міжнародне право» заочної форми здобуття освіти"

Наказ №105-од "Про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 293 «Міжнародне право» заочної форми здобуття освіти"

Наказ №4-од "Про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 293 «Міжнародне право» заочної форми здобуття освіти"

Наказ №7-од "Зміни до наказу №106-од від 19.11.2021 року"