Національна академія наук України Київський університет права

Освітній процес

Положення про організацію освітнього процесу в Київському університеті права Національної академії наук України

Положення про робочу програму в Київському університеті права Національної академії наук України

Кодекс академічної доброчесності КУП НАНУ

Положення про академічну доброчесність в Київському університеті права Національної академії наук України

Положення про комісію з питань академічної доброчесності КУП НАН України

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в КУП НАНУ

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КУП НАНУ

Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Положення про порядок надання платних послуг в Київському університеті права Національної академії наук України

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти

Положення про юридичну клініку «Фенікс» Київському університеті права Національної академії наук України

План роботи навчально-методичної ради КУП НАН України на 2023-2024 н.р.

Положення про Відділ забезпечення якості освіти

Положення про освітню програму в Київському університеті права Національної академії наук України

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників КУП НАНУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про проєктні групи освітньої діяльності, робочі групи освітніх програм, групи забезпечення спеціальностей в Київському університеті права Національної академії наук України

Положення про порядок реалізації права здобувачів на вільний вибір навчальних дисциплін в Київському університеті права Національної академії наук України

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Київському університеті права Національної академії наук України

Положення про порядок визнання результатів набутих у неформальній/інформальній освіті в Київському університеті права Національної академії наук України

Положення про Навчально-методичну раду КУП НАНУ

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в КУП НАНУ

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Київському університеті права Національної академії наук України

Положення про планування, облік і контроль виконання навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічними працівниками

Положення про облік використання робочого часу і оплату праці працівників КУП НАНУ

Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсової роботи у КУП НАНУ

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту бакалаврських робіт у КУП НАНУ

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту магістерських робіт у КУП НАНУ

Методичні рекомендації щодо написання бакалаврськи та магістерських робіт (із змінами у зв’язку з введенням воєнного стану)