Національна академія наук України Київський університет права

Рівненський інститут

Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України, державний навчальний заклад, який здійснює підготовку за спеціальністю «Правознавство» на базі повної загальної середньої освіти.

Інститут створено у 1997 році як відокремлений структурний підрозділ Київського університету права Національної академії наук України.

Рівненський інститут Київського університету права є правонаступником Рівненського відділення Вищої школи права при Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Концепція діяльності інституту побудована на примноженні наукового потенціалу України та зближення юридичної освіти і фундаментальних теоретичних досліджень у галузі права.

 

Сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки України
Серія НД – II № 115718 від 14 грудня 2007 року.
Ліцензія Міністерства освіти і науки України
Серія АВ № 395453 від 11.04.2008р.

Форма власності – державна (Національна академія наук України).

Напрям підготовки:

  • “Право” (0304);
  • Спеціальність:
  • „Правознавство” (6.030 402)
  • Освітньо-кваліфікалійний рівень – „бакалавр”.

Спеціалізації:

  • правові основи забезпечення підприємницької діяльності;
  • цивільне та трудове право;
  • суд, адвокатура, прокуратура.

Форми навчання:

  • денна (термін навчання – 4 роки);
  • заочна (термін навчання – 5 років).

Відділення довузівської підготовки.

  • Термін навчання – 7 місяців ( з 1 листопада по 30 травня).

Ліцензія Міністерства освіти і науки України
Серія АВ № 395453 від 11 квітня 2008 року.

Рівненський інститут Київського університет права НАН України здійснює підготовку висококваліфікованих юристів для державних і правоохоронних органів, сфери ринкової економіки та наукової діяльності.

Адреса Приймальної комісії: м. Рівне, вул. Короленка 5.
Довідки за телефонами: (0362) 620-462, (0362) 620-448, (0362) 620-589.
e-mail: rivne@kup.edu.ua