Національна академія наук України Київський університет права

Вчена рада

Вчена рада є колегіальним органом управління Київського університету права Національної академії наук України, який розглядає найважливіші питання діяльності Університету та реалізації державної політики в галузі освіти і науки України згідно зі Статутом Університету.

 

 

 • Визначає стратегію i перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету.
 • Подає до вищого колегіального органу громадського самоврядування проєкт Статуту, а також зміни й доповнення до нього.
 • Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
 • Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів i доцентів, завідувача бібліотеки, керівників відокремлених структурних підрозділів.
 • Розглядає звіти завідувачів кафедр в зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді.
 • Приймає таємним голосуванням рішення щодо присвоєння вченого звання доцента та професора.
 • Ухвалює рішення про присвоєння почесних звань «Почесний професор Київського університету права», «Почесний доктор Київського університету права».
 • Розглядає питання щодо стану та напрямів розвитку освітньої, навчально-методичної та наукової діяльності, міжнародних зв’язків в Університеті.
 • Розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу аспірантури.
 • Розглядає та затверджує теми дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 • Розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової та навчально- методичної літератури.
 • Розглядає питання про висунення співробітників Університету на здобуття державних премій, нагород i відзнак.
 • Ухвалює рішення про організацію освітнього процесу.
 • Ухвалює рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.
 • Розглядає звіти про стан справ у структурних підрозділах Університету, в тому числі відокремлених структурних підрозділах.
 • Розглядає та затверджує освітні програми та навчальні плани.
 • Затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів.
 • Розглядає питання про якість професійної підготовки випускників Університету та її подальше вдосконалення.
 • Розглядає питання співпраці з органами студентського самоврядування.
 • Розглядає та ухвалює фінансовий план Університету.
 • Розглядає та затверджує звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності Університету.
 • Розглядає питання про стан матеріально-технічної бази, ефективність ii використання та перспективи розвитку.
 • Розглядає питання про стан i перспективи розвитку соціальної інфраструктури Університету.
 • Розглядає та затверджує щорічні плани підвищення кваліфікацїі педагогічних працівників.
 • Затверджує Правила прийому до Університету.
 • Розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи Університету.
 • Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту та Закону України «Про вищу освіту».

Склад Вченої ради Київського університету права Національної академії наук України

 1. Бошицький Юрій Ладиславович – ректор, к.ю.н., професор, «Заслужений юрист України»;
 2. Шемшученко Юрій Сергійович – почесний ректор, д.ю.н., професор, академік Національної академії наук України та Національної академії правових наук України, «Заслужений діяч науки і техніки України»;
 3. Вєтров Іван Васильович – директор Рівненського інституту Київського університету права НАН України, «Заслужений вчитель україни»;
 4. Андрусів Валерій Григорович – вчений секретар, в.о. завідувача кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н.;
 5. Антонова Олена Михайлівна – т.в.о. проректора з навчально-методичної роботи, к.е.н.;
 6. Бухало Мирослава Василівна – завідувач Міжнародного центру правових та економіко-соціальних досліджень країн Центрально-Східної Європи КУП НАНУ;
 7. Вільчинська Алла Іванівна – проректор з питань забезпечення і перспективного розвитку;
 8. Гусарєва Лариса Анатоліївна – начальник відділу організаційно-кадрової роботи;
 9. Ковальчук Юрій Іванович – доцент кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н., доцент;
 10. Маркевич Анатолій Миколайович – проректор з адміністративної роботи;
 11. Матвєєв Сергій Васильович – завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін, к.ю.н., доцент;
 12. Перелигіна Раїса Володимирівна – завідувач відділу аспірантури, к.ю.н., доцент;
 13. Студьонова Ірина Юріївна – головний бухгалтер
 14. Хорватова Оксана Олегівна – в.о. завідувача кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін, к.ю.н., доцент;
 15. Шкребець Дмитро Васильович – доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін, голова ради трудового колективу, к.ю.н., доцент;
 16. Ярошевська Тетяна Юріївна – завідувач наукової бібліотеки;
 17. Козаченко Вероніка Віталіївна – голова Студентського парламенту, студентка 4-го курсу, група ПБ-41д.