Національна академія наук України Київський університет права

Перелигіна Раїса Володимирівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України

Контакти: тел. 424-33-35, 424-91-40

Народилася 10.05.1987 року в м. Києві

Освіта

у 2004 році вступила на юридичний факультет Академії муніципального управління м. Києва, після закінчення якої отримала базову вищу освіту за напрямком підготовки «Право» та здобула кваліфікацію бакалавра права з відзнакою;

у 2009 році закінчила магістратуру і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права з відзнакою; 

з 2011 р. здобувач кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України.
У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (тема «Кримінологія насильства осіб жіночої статі). 

Навчальні курси: «Кримінологія», «Криміналістика», «Організація судових і правоохоронних органів», «Методологія та доктрина сучасної кримінології».

  1. Перелигіна Р.В. Насильницька поведінка жінки як кримінологічна проблема / Р.В. Перелигіна // Часопис Київського університету права. − 2012. − № 3. – С. 351-355.
  2. Перелигіна Р.В. Феномен жіночого насильства щодо чоловіків / Р.В. Перелигіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2012.– №1034. – С. 359-362.
  3. Перелигіна Р.В. Проблеми протидії насильницьким злочинам, що вчиняються особами жіночої статі: зарубіжний досвід / Р.В.Перелигіна // Держава і право.- 2013.- № 61 −С. 317-323.
  4. Перелигіна Р.В. Поняття жіночого насильства: кримінологічний та історичний аналіз / Р.В.Перелигіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск № 22 Частина 1.- 2013.– С. 57-61.
  5. Перелигіна Р.В. Значение международного опыта противодействия женскому насилию / Р.В.Перелигіна // Списание «Де юре» Великотерновского университета Болгарии. – 2/2013 (7).- С. 111-115.
  6. Перелигіна Р.В. Соціальне і біологічне в особі жінки, яка вчиняє насильницький злочин / Р.В.Перелигіна // Часопис Київського університету права. − 2013. − № 3 – С. 323-326.
  7. Перелигіна Р.В. Протидія жіночому насильству в європейській доктрині та законодавстві/ Р.В.Перелигіна // Часопис Київського університету права. − 2014. − № 3 – С. 254-257.
  8. Перелигіна Р.В. Жіночий тероризм як феномен сучасних політичних процесів / Р.В.Перелигіна // Часопис Київського університету права. − 2015. − № 1. – С.271-274.
  9. Перелигіна Р.В. Насильство в середовищі осіб жіночої статі як кримінологічна категорія / Р.В.Перелигіна // Шевченко. − 2015. − № 2. – С.325-328.