Національна академія наук України Київський університет права

Навчальні плани

Перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма "Право"

Навчальний план ОП "Право" (денна форма)

Навчальний план ОП "Право" (заочна форма)

Вибіркові навчальні дисципліни ОП "Право"

Освітньо-професійна програма "Міжнародне право"

Навчальний план ОП "Міжнародне право" (денна форма)

Навчальний план ОП "Міжнародне право" (заочна форма)

Вибіркові навчальні дисципліни ОП "Міжнародне право"

Другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійна програма "Право"

Навчальний план ОП "Право" (денна форма)

Навчальний план ОП "Право" (заочна форма)

Вибіркові навчальні дисципліни ОП "Право"

Освітньо-професійна програма "Міжнародне право"

Навчальний план ОП "Міжнародне право" (денна форма)

Навчальний план ОП "Міжнародне право" (заочна форма)

Вибіркові навчальні дисципліни ОП "Міжнародне право"

Третій (освітньо-науковий) рівень доктор філософії (PhD)

Освітньо-наукова програма "Право" денна

Вибіркові навчальні дисципліни ОН "Право"

Освітньо-наукова програма "Міжнародне право" денна

Вибіркові навчальні дисципліни ОН "Міжнародне право"