Національна академія наук України Київський університет права

Мотиваційний лист

Шановні вступники!

Надаємо приклад для ознайомлення із загальними принципами написання мотиваційного листа. Не копіюйте його текст і не використовуйте при вступі до закладу вищої освіти. Пам’ятайте, що успішний мотиваційний лист – це завжди ваша особиста історія, що розповідає саме про вас та відображає вашу зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність.

Вимоги до мотиваційного листа (§ 7 Правил Прийому до Київського університету права Національної академії наук України):

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово (відповідно до визначених закладом вищої освіти вимог до структури та змісту мотиваційного листа) інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційний лист повинен відповідати таким формальним вимогам

  1. чіткість структури листа і формулювання думок (кожен абзац присвячений одному факту чи події, містить одну тезу та аргументацію щодо неї);
  2. відповідність мовним нормам (орфографічним, граматичним, мовностилістичним, пунктуаційним);
  3. обсяг листа – не менш як 200 і не більш як 600 слів. Лист має бути сформований у форматі .pdf або .jpeg (написаний у текстовому редакторі, кегль від 9 до 14, міжрядковий інтервал від 1 до 2).

Структура мотиваційного листа

  1. вступ: звертання та стисла інформація про себе;
  2. основна частина: мета вступу на освітню програму (спеціальність) і відповідні очікування; опис зацікавленості професією, кар’єрних планів, особистого розвитку та аргументів, якими вступник / вступниця керувався / керувалася, обираючи освітню програму (спеціальність), зокрема можуть бути вказані вже отримані знання чи навички, інші здобутки (участь у проєктах, олімпіадах тощо), які будуть корисними для навчання за фахом;
  3. висновки: мотиваційний лист має завершуватися підсумком (2-3 речення), який вказує на впевненість вступника / вступниці у правильному виборі освітньої програми.

*При написанні мотиваційного листа допускається звернення на ім’я ректора або звернення «Шановні пані/панове».

Також Ви можете ознайомитись з прикладом мотиваційного листа на спеціальність 081 Право за посиланням https://osvita.ua/consultations/motivation-letters/74356/