Національна академія наук України Київський університет права

Акредитовані ОП та ліцензований обсяг

Назва спеціальності (спеціалізації), тип програмиНазва освітньої програмиІнформація про акредитаціюАкредитованаЛіцензований обсяг на (рік)Фактична кількість здобувачів
Очна (денна)Заочна
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
081 «Право»
освітньо-професійна
ПравоСертифікат про акредитацію спеціальності УД 11008632, дійсний до 01.07.2029+400284250
293 «Міжнародне право»
освітньо-професійна
Міжнародне правоСертифікат про акредитацію спеціальності УД 11000758, дійсний до 01.07.2025+1207038
другий (магістерський) рівень вищої освіти
081 «Право»
освітньо-професійна
ПравоСертифікат про акредитацію спеціальності НД 1186651, дійсний до 01.07.2026+1003731
293 «Міжнародне право»
освітньо-професійна
Міжнародне правоСертифікат про акредитацію спеціальності НД 1194304, дійсний до 01.07.2027+40139
третій (освітньо-науковий) PhD рівень вищої освіти
081 «Право»
освітньо-наукова
12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне правоСертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній104420
12.00.04 – господарське право; господарське процесуальне правоСертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній3
12.00.05 – трудове право; право соціального забезпеченняСертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній1
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне правоСертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній4
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче правоСертифікат про акредитацію освітньої програми 6326, дійсний до 12.12.2024+12
293 «Міжнародне право»
освітньо-наукова
12.00.11 – міжнародне правоСертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній15243

https://registry.edbo.gov.ua/university/25/specialities/