Національна академія наук України Київський університет права

Накази та розпорядження

Наказ 61-од про внесення змін до наказів

Наказ 53-од про затвердження складу Відбіркових комісій КУП НАН України на 2023 рік

Наказ 52-од про проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти (081 "Право", бакалаври, 3 курс, заочна форма)

Наказ 51-од про проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти (081 "Право", бакалаври, 3 курс, денна форма)

Наказ 48-од про проведення Днів відкритих дверей в КУП НАНУ у 2023 році

Наказ 47-од про проходження навчальної (перекладацької) практики здобувачами вищої освіти (293 "Міжнародне право", бакалаври, 3 курс, заочна форма)

Наказ 46-од про проходження навчальної (перекладацької) практики здобувачами вищої освіти (293 "Міжнародне право", бакалаври, 3 курс, денна форма)

Наказ 45-од про проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти (293 "Міжнародне право", бакалаври, 4 курс, заочна форма)

Наказ 44-од про проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти (293 "Міжнародне право", бакалаври, 4 курс, денна форма)

Наказ 43-од про проходження фахової практики здобувачами вищої освіти (081 "Право", магістри, 1 курс, денна форма)

Наказ 42-од про проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти Вінницької філії Київського університету права (081 "Право", бакалаври, заочна форма)

Наказ 41-од про проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти (081 "Право", бакалаври, 4 курс, денна форма)

Наказ 40-од про проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти (081 "Право", бакалаври, 4 курс, заочна форма)

Наказ 33-од про склад та роботу екзаменаційної комісії для проведення підсумкової атестації та захисту кваліфікаційних робіт (293 "Міжнародне правораво", магістри, очна/заочна форма)

Наказ 32-од про склад та роботу екзаменаційної комісії для проведення підсумкової атестації (293 "Міжнародне право", бакалаври, очна/заочна форма)

Наказ 31-од про склад та роботу екзаменаційної комісії для проведення підсумкової атестації (081 "Право", бакалаври, очна/заочна форма)

Наказ 30-од про проходження фахової практики здобувачами вищої освіти (081 "Право", магістри, 1 курс, заочна)

Наказ 26-од Про введення в дію рішення Вченої ради КУП ПАНУ від 06.04.2023 р.

Наказ 24-од про введення в дію рішення Вченої ради про зміну у складі Вченої ради

Наказ 23-од про введення в дію Положення про планування, облік і контроль виконання навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічними працівниками

Наказ 22-од про введення в дію Положення про Апеляційну комісію

Наказ 21-од про введення в дію Програм підсумкової атестації (атестаційного екзамену)

Наказ 20-од про затвердження складу Приймальної комісії на 2023 рік

Наказ 19-од про введення в дію Правил прийому до КУП НАНУ у 2023 році

Наказ 18-од про введення в дію Положення про Приймальну комісію

Розпорядження №008 про заходи щодо посилення контролю за повнотою і своєчасністю оплати навчання здобувачами вищої освіти

Розпорядження №008 про заходи щодо посилення контролю за повнотою і своєчасністю оплати навчання здобувачами вищої освіти

Наказ №15-од про організацію освітнього процесу в КУП НАНУ в ІІ семестрі 2022-2023 навчального року

Наказ №14-од про внесення змін в Додаток до Положення про порядок надання платних послуг КУП НАНУ

Наказ №13-од про затвердження тем та керівників курсових робіт (293 "Міжнародне право", 3 курс, денна форма)

Наказ №12-од про затвердження тем та керівників курсових робіт (081 "Право", 2 курс, заочна форма)

Наказ №11-од про затвердження тем та керівників курсових робіт (081 "Право", 3 курс, деннна та заочна)

Наказ №10-од про зміни до наказу №89-од від 30.11.2022 р.

Наказ №09-од про зміни до наказу №88-од від 30.11.2022 р.

Розпорядження №004 про роботу КУП НАНУ 22-24 лютого 2023 р.

Наказ №8-од про призначення кураторів академічних груп у КУП НАНУ на 2023 р.

Розпорядження №002 про заходи щодо посилення контролю за повнотою виконання службових обов'язків педагогічними працівниками КУП НАНУ

Наказ №3-од про організацію освітнього процесу в КУП НАНУ у ІІ семестрі 2022/2023 навчальному році

Наказ №2-од про допуск до складання підсумкової атестації (магістри, 081 "Право", заочна)

Наказ №1-од про допуск до складання підсумкової атестації (магістри, 081 "Право", денна)

Наказ №103-од про проходження науково-дослідної практики (293, магістри, заочна)

Наказ №102-од про проходження науково-дослідної практики (293, магістри, денна)

Наказ №101-од про допуск до складання підсумкової атестації "Теорія і практика перекладу" (293, магістри, заочна)

Наказ №100-од про допуск до складання підсумкової атестації "Теорія і практика перекладу" (293, магістри, денна)

Наказ №97-од про призначення гаранта освітньої програми та складу групи забезпечення (293 "Міжнародне право", магістри)

Наказ №95-од про призначення гаранта освітньої програми та складу групи забезпечення (293 "Міжнародне право", бакалаври)

Наказ №92-од про розроблення проектів освітньо-професійних та освітньо-наукових програм

Наказ №91-од про організацію освітньо процесу в умовах воєнного стану та нестабильного енергозабезпечення

Наказ №89-од про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт (293 МП, магістри, заочна)

Наказ №88-од про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт (293 МП, магістри, денна)

Наказ №87-од про склад та роботу екзаменаційної комісії для проведення підсумкової атестації (081, магістри, денна/заочна)

Наказ №86-од про склад та роботу екзаменаційної комісії (293, магістри, денна/заочна) "Теорія і практика перекладу"

Наказ №84-од про встановлення мінімальної кількості здобувачів в академічній групі

Наказ №80-од про проходження фахової (виробничої) практики (081, магістри, заочна)

Наказ №79-од про проходження фахової (виробничої) практики (081, магістри, денна)

Наказ №78-од про корегування вартості навчання в КУП НАНУ у 2022-2023 н.р.

Наказ №74-од про організацію освітнього процесу в КУП НАНУ на час воєнного стану

Наказ №71-од про затвердження графіку освітнього процесу на 2022-2023 н.р. (денна форма)

Наказ №70-од про затвердження графіку освітнього процесу на 2022-2023 н.р. (заочна форма)

Наказ №90-с про допуск здобувачів до захисту магістерських кваліфікаційних робіт (293 "Міжнародне право", заочна форма)

Наказ №89-с про допуск здобувачів до захисту магістерських кваліфікаційних робіт (293 "Міжнародне право", денна форма)

Наказ №87-с про допуск здобувачів до захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт (293 "Міжнародне право", заочна форма)

Наказ №85-с про допуск здобувачів до захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт (293 "Міжнародне право", денна форма)

Наказ №84-с про допуск здобувачів до складання атестаційного екзамену (293 "Міжнародне право", магістри, заочна форма)

Наказ №83-с про допуск здобувачів до складання атестаційного екзамену (293 "Міжнародне право", магістри, денна форма)

Наказ №78-с про допуск здобувачів до складання атестаційного екзамену (293 "Міжнародне право", 4-й курс, заочна форма)

Наказ №77-с про допуск здобувачів до складання атестаційного екзамену (293 "Міжнародне право", 4-й курс, денна форма)

Наказ №76-с про допуск здобувачів до складання атестаційного екзамену (081 "Право", 4-й курс, заочна форма)

Наказ №75-с про допуск здобувачів до складання атестаційного екзамену (081 "Право", 4-й курс, денна форма)

Наказ №56-од про проведення заліково-екзаменаційної сесії у другому семестрі 2021-2022 н.р. в умовах воєнного стану

Наказ №72-с про допуск здобувачів до складання атестаційного екзамену (081 "Право", 4-й курс, денна форма), Вінницька філія КУП НАНУ

Наказ №71-с про допуск здобувачів до складання атестаційного екзамену (081 "Право", 4-й курс, заочна форма), Вінницька філія КУП НАНУ

Наказ №67-с про допуск бакалаврів (081 "Право", заочна) до складання атестацiйного екзамену

Розпорядження №5 про організацію профорієнтаційної роботи

Наказ №41-к про суміщення посад

Наказ №63/1-с про зарахування аспірантів

Наказ №46-од про введення в дію програми виробничої практики

Наказ №44-од про створення екзаменаційної комісії для проведення підсумкової атестації, РІ КУП НАНУ

Наказ №43-од про створення екзаменаційної комісії для проведення підсумкової атестації, РІ КУП НАНУ

Наказ №42-од про склад та роботу екзаменаційної комісії (293 "Міжнародне право", магістри, очна/заочна форма)

Наказ №41-од про склад та роботу екзаменаційної комісії (293 "Міжнародне право", бакалаври, очна/заочна форма)

Наказ №40-од про склад та роботу екзаменаційної комісії (Вінниця, 081 "Право", бакалаври, очна/заочна форма)

Наказ №39-од про склад та роботу екзаменаційної комісії (081 "Право", бакалаври, очна/заочна форма)

Наказ №40-к про припинення стану вимушеного простою

Наказ №38-к про призупинення дії трудового договору (контракту)

Наказ №36-к про призначення завідувачем юридичної клініки "Фенікс" Хорватової О.О.

Наказ №38-од про проходження фахової практики (081 "Право", 1-й курс магістри, заочна форма)

Наказ №37-од про проходження фахової практики (081 "Право", 1-й курс магістри, денна форма)

Наказ №36-од про проходження навчальної практики (081 "Право", 1-й курс, заочна форма)

Наказ №35-од про проходження навчальної практики (081 "Право", 3-й курс, заочна форма)

Наказ №32/1-к про звільнення Савчука К.О.

Наказ №34-од про проходження навчальної практики (081 "Право", 3-й курс, денна форма)

Наказ №33-од про проходження навчальної практики (293 "Міжнародне право", 3-й курс, заочна форма)

Наказ №32-од про проходження навчальної практики (293 "Міжнародне право", 3-й курс, денна форма)

Наказ №69-к про переведення Прокопенка В.С.

Наказ №68-в про надання відпустки без збереження заробітної плати працівникам КУП НАНУ

Наказ №67-к про призупинення дії трудових договорів з окремими працівниками КУП НАНУ

Наказ №30/3-од про введення в дію методичних рекомендацій

Наказ №30/2-од про корегування графіку освітнього процесу в КУП НАНУ

Наказ №30/1-од про корегування графіку освітнього процесу в КУП НАНУ

Наказ №66-од про відновлення освітнього процесу у КУП НАНУ

Розпорядження №65-к про аналіз затрат робочого часу працівників

Наказ №64-к про часткове припинення стану вимушеного простою в КУП НАН України

Наказ №63-к про встановлення надбавки за вислугу років Матвійчук О.В.

Наказ №27/9-од про проходження виробничої практики (081 "Право", 4-й курс, заочна форма)

Наказ №27/8-од про проходження виробничої практики (081 "Право", 4-й курс, денна форма)

Наказ №27/7-од про проходження виробничої практики (081 "Право", 4-й курс, денна форма)

Наказ №27/6-од про проходження виробничої практики (081 "Право", 4-й курс, заочна форма)

Наказ №27/5-од про проходження виробничої практики (293 "Міжнародне право", 4-й курс, заочна форма)

Наказ №27/4-од про проходження виробничої практики (293 "Міжнародне право", 4-й курс, денна форма)

Наказ №27/3-од про зміни до наказів

Наказ №62/3-од про зміни до наказів

Наказ №62/2-од про корегування графіку освітнього процесу в КУП НАНУ

Наказ №62/1-од про корегування графіку освітнього процесу в КУП НАНУ

Наказ №62-од про часткове відновлення освітнього процесу в КУП НАНУ

Наказ №61-к про часткове припинення стану вимушеного простою в КУП НАНУ

Розпорядження №60 про надання інформації щодо працівників

Наказ №59-од про внесення змін до робочих планів Рівненського інституту КУП НАН України

Наказ №57-к про оплату праці у Рівненському інституті КУП НАН України

Наказ №56-од про продовження терміну тимчасового призупинення освітнього процесу в КУП НАН України

Наказ №55-од про організацію освітнього процесу в Рівненському інституті КУП НАН України

Наказ №54-од про режим роботи в КУП НАН України в умовах воєнного стану

Розпорядження №53 про надання інформації щодо працівників та здобувачів вищої освіти

Наказ №52-од про тимчасове переведення органів управління КУП НАН України

Наказ №51-од про тимчасове припинення роботи КУП НАН України