Національна академія наук України Київський університет права

Юридична клініка Фенікс

Юридична клініка «Фенікс» (далі – Юридична клініка) – структурний підрозділ Київського університету права НАН України, беручи участь в роботі якого студенти систематизують свої знання, застосовуючи їх на практиці при розгляді справ відвідувачів, наданні консультацій та участі в інших заходах в ході роботи в Юридичній клініці.

Наказом в.о. ректора Київського університету права НАН України Ю.Л. Бошицьким  від 29 серпня 2007 року № 287 було створено юридичну клініку «Фенікс», яка є структурним підрозділом Університету.

Метою юридичної клініки є впровадження в навчальний процес здобувачів Київського університету права НАН України елементів практичної юридичної діяльності шляхом надання безоплатної правової допомоги особам соціально вразливих верств населення та здійснення правового просвітництва діяльності.

 Завданнями юридичної клініки є:

 • підвищення рівня практичних знань, вмінь та навичок здобувачів Університету;
 • забезпечення доступу представників соціально-вразливих  верств населення до правової допомоги;
 • формування правової культури громадян;
 • підготовка та навчання здобувачів Університету з дотриманням принципів верховенства права, честі та гідності особи, справедливості;
 • створення місць для проходження здобувачами Університету навчальної та виробничої практики;
 • забезпечення здобувачів практичними аспектами юридичної професії під час навчального процесу;
 • допомога майбутньому юристу у набутті вмінь та навичок ведення справ майбутнього клієнта, сприяння формуванню поглядів на значення та ролі професії юриста в суспільному житті;
 • надання громадянам соціально-вразливих верств населення безоплатної правової допомоги;
 • проведення заходів з правової освіти населення;
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян;
 • проведення правоосвітніх, правороз’яснювальних та інших навчально-практичних заходів із залученням практиків із різних сфер юридичної діяльності;
 • співробітництво з іншими юридичними клініками закладів вищої освіти України та за її межами.

Основні  напрями діяльності Юридичної клініки:

 • забезпечення засвоєння здобувачами навичок під час юридичного консультування та складання юридичних документів шляхом надання безкоштовної правової допомоги особам соціально вразливих верств населення;
 • забезпечення вивчення здобувачами, які мають намір надавати консультації в юридичній клініці, спеціалізованого курсу «Основи юридичної клінічної практики»;
 • проведення тематичних занять з учасниками юридичної клініки, в тому числі із застосуванням інтерактивних методик;
 • проведення зустрічей, тренінгів, майстер-класів, гостьових лекцій та практичних занять учасників юридичної клініки з практиками різного юридичного спрямування;
 • проведення правоосвітніх заходів з актуальних правових питань сьогодення;
 • співробітництво юридичної клініки «Фенікс» з іншими юридичними клініками, правозахисними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування тощо;
 • сприяння участі учасників юридичної клініки у  конференціях, тренінгах, майстер-класах та інших заходах професійного спрямування.

У 2021 році юридична клініка «Фенікс» стала членом Асоціації юридичних клінік України. Юридичний клінічний рух забезпечує системну підготовку юристів, готових до практичної професійної діяльності, тим самим сприяючи утвердженню в українському суспільстві верховенства права, доступу до правосуддя та підвищення рівня правової культури.

У своїй діяльності юридична клініка тісно співпрацює з державними органами та громадськими організаціями в сфері проведення заходів з правової освіти населення в межах міста Києва та Київської області.

Особливості надання безоплатної правової допомоги

Безоплатна правова допомога надається з наступних питань:

 • захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина;
 • цивільного, трудового, аграрного, житлового, земельного, сімейного, міжнародного права та соціального забезпечення тощо;
 • правового регулювання підприємницької діяльності, яка здійснюється малозабезпеченими верствами населення;
 • захисту прав молоді.

Сьогодні без юриста важко обійтися як пересічному громадянину, так і будь-якій установі. Пересічний громадянин, не маючи спеціальних юридичних знань для вирішення своїх проблем, не може не перейматися пошуком, вивченням, тлумаченням законів та інших нормативно-правових актів. Йому достатньо знати свої права та обов’язки. Інша річ – професійна обізнаність і компетентність громадянина. Таку задачу повинна вирішувати вища юридична школа. Виходячи з цього постає питання щодо формування підготовленої особистості, здатної кваліфіковано виконувати складні завдання, пов’язані із впровадженням нового законодавства, яке повинно відповідати інтересам громадянина України і одночасно бути охоронцем інтересів усієї держави. Залучення здобувачів до участі у програмах юридичної клініки надає можливість останнім безпосередньо спілкуватися з людьми, які дійсно потребують юридичної допомоги. Це сприяє розвитку навичок спілкування, аналізу інформації, методам психології, що необхідні кожному юристу в його повсякденній роботі. Юристи-початківці намагаються набути таких навичок, розуміючи, що вони стануть їм у пригоді, допоможуть зробити професійну кар’єру.

В умовах воєнного стану актуальною залишається проблема правової допомоги широким колу осіб, а саме: пенсіонерам, особам з втратою працездатності, неповнолітнім та малолітнім, багатодітним сім’ям, особам з низьким доходом, особам з обмеженими можливостями, внутрішньо переміщеним особам, учасникам бойових дій (АТО/ООС), постраждалим від домашнього насильства тощо. Тому, надання безкоштовної юридичної консультації дає можливість охопити широке коло громадян і краще реалізувати програму з їх правового забезпечення і правової освіти.

Можливість захисту та реалізації своїх прав через юридичну клініку стимулює громадян до самозахисту і робить їх дії більш ефективними. У них руйнується стереотип, пов’язаний із недоступністю та неможливістю реалізувати свої права у спотвореній на сьогоднішній день системі реалізації прав громадян. Підтримка вищезгаданих ініціатив юридичною клінікою надає  змогу забезпечити сталий і тривалий характер функціонування юридичної клініки завдяки переходу на самозабезпечення та підтримку з боку нашого навчального закладу, на основі якого вона функціонує.

Спектр заходів, передбачений у роботі клініки, дуже різноманітний. Це і організація науково-практичних семінарів, круглих столів, тренінгів, майстер

класів для консультантів клініки, і проведення бесід на правову тематику серед школярів та їх батьків.

Популяризація надання правової допомоги юридичної клініки також здійснюється через мережу Internet для залучення більшої глядацької аудиторії та можливості виведення роботи на інший правовий рівень, що дозволяє особам, які потребують допомоги, самим знайти відповіді на загально-теоретичні питання, які не потребують додаткового тлумачення.

 Водночас, виконання цих робіт сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти професійного іміджу юриста-правознавця та дозволяє застосовувати свої отриманні практичні знання для on-line роз’яснень громадянам, що цього потребують.

З початку діяльності юридичної клініки «Фенікс» було укладено договори про співпрацю з різними правовими установами, органами та організаціями, що сприяє позитивному вирішенню завдань, які ставить перед собою юридична клініка.

У зв’язку із введенням по всій Україні воєнного стану та збереженням життя і здоров’я студентів та відвідувачів/клієнтів – надання консультацій студентами-клініцистами юридичної клініки «Фенікс» здійснюється дистанційно. За детальною інформацією звертись на електронну адресу або на номер телефону юридичної клініки.

 

Наша Адреса
03142 м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 7а

Ректор
Телефон: (044) 409-23-28
E-mail: rector@kup.edu.ua

Проректор з навчально-методичної роботи
Телефон: (044) 424-91-37
E-mail: prorector@kup.edu.ua

Завідувач Юридичної клініки «Фенікс»
Телефон: (067) 201-99-09
E-mail: phoenix@kup.edu.ua

Малій Микола Іванович

Керівник юридичної клініки

Доктор філософії, старший викладач кафедри кримінального права та процесу

Телефон: (067) 201-99-09
E-mail: phoenix@kup.edu.ua