Національна академія наук України Київський університет права

Міжнародний центр правових та економіко-соціальних досліджень країн центрально-східної Європи КУП НАН України у м. Ужгород

Про центр

Міжнародний центр правових та економіко-соціальних досліджень країн Центрально-Східної Європи Київського університету права Національної академії наук України у м. Ужгород є відокремленим структурним підрозділом університету, який функціонує в єдиному комплексі освітньої, наукової та науково-дослідної діяльності закладу вищої освіти.

Основними завданнями Центру є комплексне дослідження актуальних питань, що стосуються розвитку та поглиблення співпраці з країнами Центрально-Східної Європи у правовій, економічній, освітній, науковій, культурній та інших галузях соціальної сфери. Також увага Центру зосереджена на дослідженні можливостей транскордонного співробітництва, різноманітних проблемах правового регулювання, зокрема права інтелектуальної власності, вивчаються та аналізуються міграційні процеси, соціально-гуманітарний розвиток країн Центрально-Східної Європи в цілому.

Метою здійснення вищезазначених основних напрямів діяльності Центру є вивчення та аналіз позитивного досвіду країн Центрально-Східної Європи в основних галузях, що належать до соціальної сфери, вироблення на цій основі науково обґрунтованих пропозицій щодо внесення до законодавства України змін та доповнень, що сприяли б його гармонізації із європейським правовим полем.

Не останню роль у діяльності Міжнародного центру правових та економіко-соціальних досліджень країн Центрально-Східної Європи Київського університету права Національної академії наук України відіграє популяризація та поширення правничих знань серед населення регіону, проведення просвітницької, соціокультурної та профорієнтаційної діяльності спрямованої, перш за все, на молоде покоління закарпатців. У реалізації цих важливих суспільних ініціатив допомагає тісна взаємодія Центру з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Результатами цієї взаємовигідної діяльності є укладання договорів про співпрацю між Київським університетом права Національної академії наук та освітніми закладами регіону, учні яких, у свою чергу, залучаються до спільного проведення на матеріально-технічній базі Центру різноманітних наукових та культурних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів тощо) як в режимі онлайн, так і офлайн форматі, до участі у яких долучаються представники наукових та культурних кіл Угорщини, Словаччини, Польщі, Чехії, Австрії та інших країн.

В рамках укладених договорів про співпрацю Київський університет права Національної академії наук України забезпечує оновлення бібліотечного фонду шкіл регіону літературою юридичної тематики, в тому числі наукової, авторами якої є науково-педагогічні працівники університету та Національної академії наук України.

Тісна співпраця Київського університету права з освітніми закладами Закарпаття сприяє поширенню інформації серед молоді про можливості та перспективи здобуття вищої освіти в цьому столичному університеті.

Ващинець Іван Іванович

Керівник центру

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін