Національна академія наук України Київський університет права

Міжнародний центр правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи КУП НАНУ (м. Львів)

Цица Юрій Володимирович

Керівник центру

Міжнародний центр КУП НАНУ є відокремленим науковим структурним підрозділом Київського університету права Національної академії наук України, який здійснює свою діяльність у єдиному комплексі освітньої, наукової та науково-дослідної діяльності університету.

Центр КУП НАНУ створений 02 лютого 2015 року відповідно до Наказу ректора Київського університету права НАН України № 3 від 29 січня 2015 року та у своїй діяльності керується Положенням «Про Міжнародний центр правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи КУП НАНУ».

Урочисте відкриття Центру КУП НАНУ відбулося 17 квітня 2015 року.

Завдання Центру

Зважаючи на прагнення України стати повноправним членом Європейського Союзу, основними завдання, які ставить перед собою Центр, є:

  • сприяння гармонізації українського законодавства із європейським правовим полем у суспільно-політичній, економічній, культурно-просвітницькій, освітньо-науковій та інших сферах суспільного життя;
  • формування національно-патріотичного світогляду серед широких верств населення і національної еліти як Львівщини, так і України загалом;
  • реалізація суспільних ініціатив шляхом взаємодії з центральними і місцевими органами влади.

Для виконання поставлених завдань Центр в порядку, встановленому чинним законодавством України, за всебічної підтримки КУП НАНУ:

  • організовує та проводить лекції, семінари, тренінги, конференції, зустрічі та інші науково-практичні та освітні заходи;
  • видає колективні монографії, навчально-методичні посібники, збірники документів;
  • сприяє впровадженню результатів наукових досліджень у навчальний процес;
  • бере участь у розробці нормативно-правових актів, організовує та проводить громадські експертизи проектів законів, програм, рішень та інших нормативних документів;
  • взаємодіє з національними та іноземними громадськими й міжнародними неурядовими організаціями, науковими центрами, освітніми закладами.