Національна академія наук України Київський університет права

Відділ з забезпечення якості освіти

Основною метою діяльності Відділу є забезпечення внутрішнього контролю якості освітнього процесу в Університеті, взаємодія з кафедрами Університету задля координації роботи внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, моніторингу забезпечення належного організаційно-методичного рівня освітнього процесу в Університеті та формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності, забезпечення академічної доброчесності, формування культури якості вищої освіти в Університеті.

Основними завданнями Відділу є:

  • формування стратегії, політики, процедур та практик з науково-методичного, організаційного та технологічного забезпечення якості вищої освіти;
  • розробка політики та процедур, пов’язаних з розробкою, моніторингом та періодичним переглядом освітніх програм, а також супровідних цим процесам документів (шаблонів, методичних рекомендацій тощо);
  • моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
  • моніторингова оцінка якості знань і рівня задоволеності освітнім середовищем здобувачів вищої освіти;
  • розробка форм анкет та інших матеріалів для проведення моніторингових досліджень;
  • забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення плагіату в наукових дослідження здобувачів вищої освіти;
  • формування методичних рекомендацій щодо розробки освітніх програм, робочих програм відповідно до встановлених вимог законодавства з урахуванням потреб ринку праці; участь у вдосконаленні освітніх програм;
  • надання консультативної та науково-методичної допомоги з питань якості учасникам освітнього процесу (кафедрам, викладачам і здобувачам вищої освіти);
  • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників Університету;
  • моніторинг підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету.

Законодавча та нормативна база України , що регулює забезпечення якості освіти

Документи Національного агенства щодо акредитації освітніх програм