Національна академія наук України Київський університет права

Центр інформаційних технологій

Немчанінов Павло Сергійович

Завідувач відділу комп’ютерних технологій

E-mail.: admin@kup.edu.ua

Сугоняко Володимир Сергійович

Адміністратор відділу комп’ютерних технологій та системи дистанційного  навчання Moodle

E-mail.: cdn@kup.edu.ua

Центр інформаційних технологій (ЦІТ)

Центр інформаційних технологій (ЦІТ) як структурний підрозділ КУП НАН України був створений за ініціативою ректора, професора, Заслуженого юриста Ураїни Юрія Ладиславовича Бошицького у 2008 році на базі лабораторії комп’ютерних систем.

Історія нашого структурного підрозділу починаються ще з часів існування Вищої школи права.

У 1999 році з метою забезпечення життєдіяльності вузу та навчального процесу було створено клас комп’ютерної техніки та інформаційних систем. Клас складався з 15 персональних комп’ютерів. Одразу після заснування, співробітники комп’ютерного класу розпочали створення локальної комп’ютерної мережі, яка об’єднала комп’ютерний клас, кафедри й підрозділи навчального закладу у єдину мережу.

Сучасний підхід до навчального процесу в Київському університеті права НАН України вимагав, насамперед розширення локальної комп’ютерної мережі, підключення до неї усіх структурних підрозділів, забезпечення доступу до всесвітньої мережі Інтернет. У зв’язку з цим, працівниками центру вдалося вирішити непросту проблему співпраці з провайдерами. Спільними зусиллями ректорату та фахівців відділу у січні 2000 року було впроваджено в дію систему високошвидкісного доступу до мережі Інтернет, яка дозволила на сучасному рівні вирішувати питання інформатизації навчального закладу, підвищити ефективність роботи існуючої мережі та залишити простір для її максимального розширення у зв’язку з новими вимірами до сучасного вищого навчального закладу.

Для реалізації загальноуніверситетської комп’ютерної освіти, якою визначено формування у студентів знань, вмінь і навичок у галузі інформаційних технологій відповідно до потреб майбутньої професійної діяльності та підготовки висококваліфікованих спеціалістів, в університеті було впроваджено широке використання освітніх інформаційних ресурсів у навчальному процесі, в першу чергу, для забезпечення умов самостійної роботи студентів.

Після підключення університету до мережі Інтернет, виникла потреба у створенні університетського сайту. Цікаво, що перший сайт університету розробляли не професіонали, а тодішні студенти-правники ІІІ курсу А.Гродзинський, Д.Семченко та В.Кузьмчевський. І у листопаді 2000 року з’явились перші сторінки сайту під доменним ім’ям WWW.KUL.KIEV.UA, який закріплений за університетом і по цей день.

Головна сторінка першого сайту КУП НАН України

Подальшим кроком у розвитку технічного забезпечення університету було впровадження в дію з грудня 2002 року заочно-дистанційної форми навчання. Ця форма навчання надала можливість студентам і викладачам спілкуватися між собою в Інтернеті, отримувати завдання, консультувати, перевіряти рівень знань, перебуваючи за сотні, а іноді й тисячі кілометрів один від одного. З часом, у центрі відбулася природна для будь-якого колективу зміна поколінь. Поряд із досвідченими співробітниками почала працювати талановита, перспективна молодь – з активною життєвою позицією та сучасними знаннями.

З першого вересня 2009 року стартував новий сайт Київського університету права НАН України. Крок за кроком, університет розвивається в різних напрямках, а сайт – візитівка вузу.

Необхідність у змінах сайту з’явилась давно, адже попереднє оформлення вже не відповідало потребам сучасного університету. Тому співробітники центру разом з ректором університету ризикнули кардинально змінити електронне обличчя вузу. Зміни принесли неочікувані, але дуже приємні результати, адже замість простого та застарілого інтерфейсу був зроблений красивий, сучасний та широко розгалужений сайт, який яскраво відображав всю динаміку розвитку Київського університету права НАН України. Статистичні дані показали, що за рік роботи, нового сайту через Web-сторінку до університету завітали понад 27 тис. відвідувачів.

На сьогоднішній день, головним завданням центру є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку студентів Київського університету права НАН України до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.