Національна академія наук України Київський університет права

Робота центру інформаційних технологій

 • Забезпечення розв’язання теоретичних і прикладних проблем інформатизації освітнього процесу, адміністративно-господарчої діяльності Університету .
 • Розробка заходів щодо забезпечення якості вищої освіти Університету та його інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство.
 • Модернізація й розвиток інформаційних технологій КУП НАНУ:
  • локальної мережі;
  • серверного комплексу;
  • електронної бібліотеки;
  • дистанційної освіти;
  • комп’ютерного класу
 • Модернізація й розвиток системи електронних ресурсів Університету, що інтегруватимуть бібліографічні, реферативні й повнотекстові ресурси юридичного профілю.
 • Підготовка інструктивно-методичних і організаційних матеріалів з питань інформатизації навчальної та адміністративно-господарчої діяльності КУП НАНУ;
 • Реалізація комплексу заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації співробітників Університету у галузі формування та використання електронних інформаційних ресурсів.

У процесі здійснення діяльності Центр виконує такі функції:

У галузі наукової роботи:

 • дослідження освітніх процесів Університету як об’єкта інформатизації й розробка моделей впровадження новітніх інформаційних технологій в навчальний процес та адміністративно-господарчу діяльність.
 • створення теоретичних засад використання інформаційних технологій з метою розвитку системи освіти Університету, адаптацію її до умов соціально орієнтованої економіки, забезпечення трансформації та інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство.
 • створення теоретичних засад розробки і впровадження в освітній процес технологій дистанційного навчання або їх окремих елементів;
 • створення теоретичних засад побудови й розвитку електронної бібліотеки Університету.
 • участь у міжнародному співробітництві у сфері використання інформаційних технологій в навчальному процесі.

У галузі науково-виробничої діяльності:

 • програмно-технологічне супроводження комп’ютерних технологій, що використовуються у навчальному процесі та адміністративно-господарчій діяльності;
 • програмно-технологічне супроводження автоматизованої технології формування бібліотечних фондів електронної бібліотеки;
 • підтримку діяльності підрозділів Університету щодо розроблення і впровадження ними в освітній процес новітніх інформаційних технологій;
 • програмно-технологічне супроводження діяльності Відділення дистанційної освіти щодо розроблення і впровадження ними в освітній процес інформаційних технологій або їх окремих елементів;
 • підтримка Internet-вузла Університету, встановлених на ньому системи дистанційної освіти, фонду електронних документів;
 • сервісне обслуговування комп’ютерного парку Університету.

У галузі науково-методичної роботи:

 • підготовка інструктивно-методичних та організаційних матеріалів з питань інформатизації Університету;
 • проведення семінарів, лекцій і практичних занять з метою підвищення кваліфікації працівників Університету у галузі комп’ютерних технологій.