Національна академія наук України Київський університет права

Ковальчук Юрій Іванович

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу

2020 рік – доцент кафедри кримінального права та процесу, рішення Атестаційної колегії МОН від 26.11.2020 р.

2007 рік – кандидат юридичний наук, дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Д 26.236.03 Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

1993 рік – Українська юридична академія, спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – спеціаліст-юрист

Фахові публікації в Scopus та WoS:

 1. Yurii I. Kovalchuk Irina FURMAN, Halyna HUMENYUK, Anatolii KUCHER. kPotential and Opportunities for Development of Tourism in Ukraine . Quarterly Volume XI Issue 1(41) Spring 2020 ISSN 2068 – 7729 Journal DOI (Scopus).
 2. Suggested Citation Tymoshenko, V.I., Makarenko, L.O., Tarasevych, T.Yu., Kovalchuk, Yu.I., & Atamanchuk, I.V. (2021). Legal positivism in criminal law and criminology: A retrospective analysis. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 28(2), 53-61. (Scopus).

Наукові виданнях, що включені до переліку фахових видань України

 1. Ковальчук Ю.І., Бачара Я.Р., Туз І.П. Поняття й основні засади адміністративної відповідальності неповнолітніх: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки випуск 4, том. 1. 2018 р. С. 130-135. Режим доступу: editor@lj.kherson.ua 
 2. Ковальчук Ю.І. Правова система як цілісний і структурований комплекс правових явищ: Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право»./ Бахновська І.П., Ковальчук Ю.І. // Ужгородський національний університет. №2. 2018 р. С.18-21.Режим доступу:: www.pap.in.ua
 3. Ковальчук Ю.І. Окремі аспекти уніфікації процесуального права України як чинник гармонізації національного права в умовах європейської інтеграції / Атаманчук І.П., Ковальчук Ю.І. // Часопис Київського університету права. 2018. Вип. 2. С. 23-28 Режим доступу: https://chasprava.com.ua
 4. Ковальчук Ю.И. Законодательная техника чрезвычайных законов: теоретико-методологические подходы. / Чаплюк О.И., Ковальчук Ю.И. // Научный журнал «Вестник академии правоохранительных органов». Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. № 1(11). 2019 р. С.9-16 Режим доступу: https://vestnikacademy.kz
 5. Ковальчук Ю.І. Межі розуміння понять «заробіток» і «дохід» в контексті правозастосування у відносинах стягнення аліментів /Атаманчук І.В., Ковальчук Ю.І.// Часопис Київського університету права. –К.: Вид-во Київський університет права НАН України, 2019. Вип. 3.С. 73-78 Режим доступу: http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo universitetu-prava.html
 6. Чаплюк О., Ковальчук Ю. Конституційна правотворчість: категоріально-правовий вимір. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2019. No 2(22). С. 140-150 Режим доступу http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/2-2019/chapluk.pdf
 7. Бахновська І.П., Ковальчук Ю.І. Актуальні питання порушення законодавства щодо незаконної вирубки лісу. Часопису Київського університету права: електронне наукове фахове видання. Київ: «Київський університет права», 2021. № 1. С.245-249. (фахове видання, Index Copernicus) (обсяг власних – 3с.) (0,4/0,2 друк. арк.)

Монографії та навчальні посібники:

 1. Е-Суспільство: цифрове майбутнє України: Монографія. П.Д. Біленчук, М.М. Близнюк, О.Л. Кобилянський, Ю.І. Ковальчук та ін. Національна Академія Наук України Київський університет права. Київ 2019.С. 133-142 Режим доступу: mru@ukrdgri.gov.ua

Наявність дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики (конференції)

 1. Ковальчук Ю.І. Цивільно-правова відповідальність фізичних осіб // Актуальні проблеми цивилістики на прикладі України та Угорщини: Збірник матеріалів 8-ї міжнародно-практичної конференції м. Дебрецен, Угорщина 28-29 квітня 2017 р. С. 79-88
 2. Ковальчук Ю.І. Щодо кримінальної відповідальності за порушення виборчих прав//Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладення у вищих навчальних закладах України: Тези доповідей міжнародної конфереції (Київ, 22-23 червня 2017 р.) // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К.: Прінт-Сервіс. 2017 р. С. 102-104