Національна академія наук України Київський університет права

Матвєєв Сергій Васильович

Завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Службова адреса: м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а, каб. 108.

Освіта

У 1996 році з відзнакою закінчив Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». 

В 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 на тему «Юридичний механізм взаємодії органів державної влади в Україні»

Досвід роботи

  • Викладач кафедри державно-правових дисциплін Луганського інституту внутрішніх справ (1996-2009);
  • Старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Луганської академії внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України (2009-2011);
  • Доцент кафедри теорії та історії держави і права Луганського університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (2011-2014);
  • Доцент кафедри теорії та історії держави і права Національної академії управління (2015-2021);
  • Декан юридичного факультету Національної академії управління (2015-2021);
  • Завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету права НАНУ (2021 – тепер. час).

Має декілька державних нагород, у тому числі Почесну грамоту Міністерства освіти і науки України (2008 р.).

Вільно володіє українською та російською мовами, англійською на рівні В2.

Механізм держави, владно-розпорядчі функції державних органів тощо. Автор понад 40 наукових публікацій, у тому числі розділу підручника, методичних посібників, статей тощо.

Orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0037-004X