Національна академія наук України Київський університет права

Канфуі Іван Васильович

Кандидат юридичних наук,  доцент кафедри кримінального права та процесу

Народився 9 лютого 1956 року у сел. Біле Лутугінського району Луганської області.

У 1963 році поступив на навчання у Білоріченську середню школу (смт. Білоріченське Лутугінського району).

У 1970 році з батьками переїхав на постійне місце проживання до м. Ромни Сумської області, де з 1970 до 1973 року навчався у середній школі № 2.

Протягом 1974 – 1976 років служив у Збройних силах

У 1977 році поступив на навчання до Харківського юридичного інституту, який з відзнакою закінчив у 1981 році за спеціальністю «правознавство».

З 01.08.1981 по 31.12.2007 служив в органах внутрішніх справ України на посадах слідчого, старшого слідчого, старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого управління УМВС України в Херсонській області, заступника начальника РВ по слідству, начальника штабу УМВС, першого заступника начальника Слідчого управління УМВС в Херсонській області, першого заступника начальника Слідчого управління УМВС в Полтавській області, заступника начальника – начальника Слідчого управління УМВС України в Тернопільській області, заступника начальника управління Головного слідчого управління МВС України.

Полковник міліції у відставці. Ветеран органів внутрішніх справ.

З січня 2008 року до травня 2010 року – заступник начальника відділу внутрішньобанківської безпеки Служби безпеки ТОВ «Укрпромбанк»

З травня 2010 року до березня 2011 року – заступник генерального директора ЗАТ «Багатогалузевий концерн «Содружество» з економічної безпеки.

З жовтня 2010 року по березень 2011 року – помічник віце-президента Українського Національного комітету Міжнародної Торгової Палати ( ICC Ukraine ) – директора Бюро протидії комерційним злочинам та корупції.

З жовтня 2011 року до березня 2014 року – начальник управління безпеки АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

З березня 2014 року по березень 2018 року – професіонал 1 категорії, провідний професіонал відділу безпеки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

З березня 2018 року по червень 2019 року – заступник начальника, начальник управління роботи з правоохоронними органами АТ «Брокбізнесбанк».

З червня 2018 року до цього часу – член Наглядової ради – незалежний директор ПрАТ «Банк Фамільний».

За період роботи у банківській системі пройшов навчання у Національному центрі підготовки банківських працівників: курс «Захист персональних даних та банківської таємниці у банківських установах України» (лютий 2012 р.), курс «Практикум з повернення боргів: технологія та психологія роботи з боржниками» (березень 2012 р.).

У період з 01.10.2017 по 25.12.2017 у Київському університеті ім. Бориса Грінченка закінчив курси підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції.

Протягом 2015 – 2016 року навчався в аспірантурі Національного університету Державної податкової служби України.

У жовтні 2017 року у Вченій раді ПВНЗ «Європейський університет» захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії з питань права) за спеціальністю 081 – Право на тему «Правовідносини слідчого, прокурора та слідчого судді у досудовому кримінальному провадженні».

З вересня 2009 року по березень 2011 року – старший викладач кафедри загальногалузевих наук факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» (за сумісництвом).

З березня 2012 року по теперішній час – постійний запрошений викладач Міжнародного інституту менеджменту «МІМ-Київ», підготував та викладаю курси «Безпека бізнесу» та «Система правоохоронних органів України та захист прав людей».

 1. Канфуі І. В. Процесуальне керівництво прокурора досудовим розслідуванням: зміст та проблеми / І. В. Канфуі // Митна справа. – 2014. – Спец. вип.–2013. – С. 288–292.
 2. Канфуі І. В. Правовідносини слідчого судді, прокурора та слідчого під час проведення слідчих (розшукових) дій / І. В. Канфуі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – Вип. 9-2. – Т. 2. – С. 105–107. – (Серія «Юриспруденція»).
 3. Канфуі І. В. Процесуальна самостійність та незалежність слідчого як характеристика його місця і ролі на стадії досудового розслідування / І. В. Канфуі // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 2. – Т. 4. – С. 93–96. – (Серія «Юридичні науки»).
 4. Канфуі І. В. Особливості судового контролю на стадії досудового розслідування за чинним кримінальним процесуальним законодавством України / І. В. Канфуі // Visegrad journal on human rights. – 2015. – № 1. – P. 107–111.
 5. Канфуі І. В. Взаємодія слідчого, прокурора та слідчого судді під час вирішення питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій за КПК України / І. В. Канфуі // Міжнародний юридичний вісник. – 2016. –Вип. 1 (3). – С. 107–113.
 6. Канфуі І. В. Застосування арешту майна у кримінальному провадженні: теорія та практика / І. В. Канфуі // Міжнародний юридичний вісник. – 2017. – Вип. 2 3 (6 7). – С. 253–258.
 7. Канфуі І. В. Деякі проблеми діяльності прокурора на досудових стадіях кримінального судочинства / І. В. Канфуі // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук. 2011–2012 : тези наук. доп. та повідомл. на круглих столах (Київ, 30 листоп. 2011 р., 26-те та 30 січ. 2012 р.). – Київ : Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», 2012. – C. 147–151.
 8. Канфуі І. В. Проблеми взаємодії слідчого, прокурора та слідчого судді на стадії досудового розслідування / І. В. Канфуі // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук. 2014 : тези наук. доп. та повідомл. на круглих столах (Київ, 23-тє та 27 січ. 2014 р.). – Київ : Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», 2014. – С. 69–74.
 9. Канфуі І. В. Сутність судового контролю на стадії досудового розслідування за чинним кримінальним процесуальним законодавством України у порівнянні із законодавством Російської Федерації / І. В. Канфуі // Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 25–26 квіт. 2014 р.). У 2 ч. Ч. 1. – Львів : Центр правнич. ініціатив, 2014. – С. 39–41.
 10. Канфуі І. В. Доручення та вказівки прокурора щодо проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) і процесуальних дій як відображення правового статусу слідчого та прокурора на стадії досудового розслідування / І. В. Канфуі // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 6–7 черв. 2014 р.). – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 162–165.
 11. Канфуі І. В. Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб отримання доказів / І. В. Канфуі // Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (до 3-ї річниці КПК України). – Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2015. – С. 138–142.
 12. Канфуі І. В. Про деякі нові аспекти взаємодії слідчих, прокурорів та суддів на досудових стадіях розслідування кримінальних справ, що витікають із положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» / І. В. Канфуі // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2011: : тези наук. доп. та повідомл. на круглих столах (Київ, 23-тє та 27 січ. 2011 р.). – Київ : Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», 2011. – С. 87–91.
 13. Канфуі І. В. Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб отримання доказів / І. В. Канфуі // Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Братислава, Словацька Республіка, 27–28 листоп. 2015 р.). – Братислава : Панєвроп. висока шк., 2015. – С. 128–130.
 14. Галаган В. І., Канфуі І.В Взаємодія слідчого, прокурора та слідчого судді під час вирішення питання проведення обшуку за КПК України / В. І. Галаган, І. В. Канфуі // Криміналістика та судова експертиза. – 2015. – № 60. – С. 161–171.
 15. Галаган В.І., Канфуі І.В. Процесуальні правовідносини слідчого, прокурора та слідчого судді на стадії досудового розслідування : монографія. – Київ : Видавництво УкрДГРІ, 2018. –191 с.
 16. Правова Україна: реально вже зараз : кол. монографія. /О. А. Банчук, В. А. Дерець, І. В. Канфуі . . . – Київ : СПД Павленко, 2019. –160 с.: іл.