Національна академія наук України Київський університет права

Книги, подаровані Чабою Варга

Чаба Варга / Varga Shaba

 

Varga, Shaba

Jogrendszerek,  jogi  gondolkodásmódok az europai egységesülés perspektívájában:  Magyar körkép –  Europai Uniós Összefüggésben / Jogtudományi Intezet, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék  Könyvkiadójа.  – Budapest, MTA,   2009. – 283 O.

Варга Ч.

Правові системи, правове мислення в перспективі об’єднаної Європи: Угорщина в цифрах у контексті Європейського Союзу. – Будапешт, МТА, 2009. – 283 с.

Varga, Shaba

Jogrendszerek,  jogi  gondolkodásmódok az europai egységesülés perspektívájában:  Magyar körkép – Europai Uniós Összefüggésben . –  Budapest,  Szent István Társulat az Apostoli Szentszék  Könyvkiadójа,  2009. – 283 О.

Варга Ч.

Правові системи, правове мислення в перспективі об’єднаної Європи: Угорщина в цифрах у контексті ЄС. – Будапешт, 2009. – 283 с.

Európai  Joges  Jogfilozófia:  Кonferenciatanulmányok az Európai Integracio Ötvenedik Évfordulójának ünnepére  / Szerksztette Paksy Máté,  Jogfilozófiak szerkeszti Varga Shaba. –   Budapest, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék  Könyvkiadójа,   2008. –  397 O.

Європейська конференція з питань законодавства та судової практики:  до 50-ї річниці  святкування європейської інтеграції / За ред. Ч. Варга. – Будапешт, 2008. – 397 с.

Jog és Filozofia:  Antológia a Század Els? Felének Kontinentális Gondolrodása Köréb?l/   Szerkesztette Varga Shaba. –   Budapest,  1998. –  238 O.

Право і філософія: Антологія філософії права першої половини століття  / За ред. Ч. Варга. – Будапешт, 1998. – 238 с.
Варга, Чаба. Право. Теория и философия: публикации проекта сравнительного исследования правовой  культуры юридического университета им. Этвэша Лоранда. – Будапешт, 1994. – 281 с.

Книга присвячена питанням взаємозв’язку права та політики, необхідності впровадження самостійної правової політики в Угорщині, систематизації та кодифікації законодавства, питанням кодифікації в європейських та азіатських  країнах народної демократії та рекодифікації як типовій ознаці соціалістичної кодифікації.

Volkmar Gessner,Armin Hoeland, Csaba Varga. European legal cultures. –England,  Dartmouth publishing company limited, England, 1996. – 567 Р

Книга присвячена питанням європейської правової культури, спільним та  відмінним рисам у праві країн, що входять до Європейського Союзу. Особлива увага звертається на розвиток правової думки в європейських країнах, розвиток прецедентного права в англо-американській правовій системі та систему прийняття рішень в романо-германській системі права. Також автори звертають увагу на західну модель управління та роль права у європейській інтеграції.

Csaba Varga. Transition? To rule of law? – Hungary,  Kráter Múhely Egyes?let, Pomáz. – 2007. – 292 Р.

У книзі розкрито питання верховенства права як принципу, що демонструє прагнення будь-якої європейської держави будувати свою правову систему на основі принципів, що визнаються фундаментальними для будь-якого демократичного суспільства вже протягом кількох століть.

Csaba Varga. Transition to rule of law. On the Democratic Transformation in Hungarу: Publications of the Project on Comparative Legal Cultures of the Faculty of Law of Loránd Eötvos University and of the Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences. – Нungary, Budapest, 1995. – 190 Р.

Книга присвячена історичним питанням розвитку права в Угорщині, демократичним перетворенням та встановленню правових відносин, розвитку конституційного права Угорщини.

Csaba Varga. Law and philosophy. Selected papers in Legal Theory: Publications of the Project on Comparative Legal Cultures of the Faculty of Law of Loránd Eötvos University in Budapest. – Нungary, Budapest, 1994. –  530 Р.

Книга присвячена питанням права та філософії, макросоціологічної теорії  в праві, співвідношенням права та моралі. Особлива увага звертається на правовий звичай як джерело права, підстави його виникнення та розвитку.

Наукові статті професора  Чаби Варга:

1. Varga, Csaba  On rule of law and codification chalalenged / Csaba Varga // Graduate School of law, 2007. – Р. 167-214 р. – Відб.
Публікація присвячена питанню верховенства права та кодифікації нормативно-правових актів вУгорщині.

2. Varga, Csaba  Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer? Time and law? Is it the nature of law to last / Csaba Varga // Bruylant Bruxelle, 2005. – Р. 214-224. – Відб.
У статті  розкрито питання виміру права у часі, висвітлені норми права, які історично були першими та в подальшому вплинули на сучасний розвиток правових норм.

3. Varga, Csaba  On transfers transition and renovation of law / Csaba Varga // Hungary’s Legal Assistance Experiences in the Age of Globalization, 2006. – Р. 211-312 р. – Відб.
Наукове видання присвячене регулюванню питання виникнення зміни та оновлення правових норм в межах  романо-германської  правової системи.

4. Varga, Csaba  Modernisation of law and its codificational trends in the afro-asiatic legal development / Csaba Varga // Institute for world economics of the Hungarian academy of sciences, 1976. – 45 р. – Відб.
У виданні досліджуються питання модернізації правових норм та розвиток права в азіатських країнах та країнах Африки.

5. Varga, Csaba  The preamble:A question of jurisprudence / Csaba Varga // Academiae Scientiarum Hungariarum, 1971. – Р. 102-127. – Відб.
Стаття присвячена теорії держави, розкрито поняття преамбули до закону, досліджується питання її нормативності та теоретичного змісту.

6. Varga, Csaba  Archives de philosophie du droit. T. XVII / Csaba Varga // Extrait, 1973. – Р. 216 -240. – Відб.
Стаття присвячена концепції права та філософії та питанням методологічного формування концепції юриспруденції.

7. Varga, Csaba  Rechtskultur-Denkkultur / Csaba Varga // Sonderdruck, 1976. – 13 р. – Відб.
Стаття присвячена питанням правової культури в в угорському законодавстві.

8. Varga, Csaba  Institutions as Systems / Csaba Varga // Academiae Scientiarum Hungariarum, 1991. – Р. 168-178. – Відб.
Стаття досліджує питання розвитку системи права та інституцій в Угорщині.

9. Varga, Csaba  RIFD Rivista internazionale di filosofia del diritto / Csaba Varga // Estratto, 2011. – Р. 314- 344. – Відб.
Стаття присвячена філософії та розвитку європейського права, принципам та системі європейського права.

10. Varga, Csaba  Acta Juridica Hungarica / Csaba Varga // Akadèmiai Kiadò, Вudapest. – 2007. – Vol.48. – Р. 96-113. – Відб.
У статті досліджуються актуальні питання порівняння правових культур різних європейських країн.

11. Varga, Csaba  Law, Understanding of law, Application of law / Csaba Varga // Akadèmiai Kiadò, Вudapest. – 2010. – Р. 98-108. – Відб.
У публікації основа увага зосереджена на питаннях права, розуміння права та застосування права і закону.

12. Varga, Csaba  Alternative methods in the education of philophy of law and the importance of legal philosophy in the legal education / Csaba Varga // Franz Steiner Verlag. – 2010. – Р. 50-60. – Відб.
Стаття розкриває питання філософії та навчальної правової філософії в Угорщині та альтернативні методи навчальної філософії в Туреччині.

13. Varga, Csaba  Auf dem Weg zur Idee der Gerechtigkeit / Csaba Varga, Raimund Jakob, Lothar Philipps,  Erich Schweighofer // LIT. – 2007. – Р.177-183. – Відб.
Стаття присвячена питанням утвердження справедливості та законності в Угорщині.

14. Varga, Csaba  Auf dem Weg zur Idee der Gerechtigkeit / Csaba Varga, Raimund Jakob, Lothar Philipps,  Erich Schweighofer // LIT. – 2007. – Р. 119-125. – Відб.
У статті розкрито принцип справедливості як основи для забезпечення якісного життя людства.

15. Varga, Csaba  Judicial Black-box and the rule of law in the Context of European Unification and Globalisation / Csaba Varga // Akadèmiai Kiadò, Вudapest, 2008. – Р. 447-480. – Відб.
У публікації досліджуються  принцип верховенства права в контексті європейської інтеграції та глобалізації.

16. Varga, Csaba  Doctrine and technique in law / Csaba Varga // Iustum Aequum Salutare. – IV. –  2008. –  Р.23-27. – Відб.
У виданні розкрито питання права, правової політики та застосування правової техніки.

17. Varga, Csaba  Rule of law- at the crossroads of challenges / Csaba Varga // Iustum Aequum Salutare. Т. IV. – 2008. – Р.73-88. – Відб.
Cтаття присвячена проблематиці утвердження верховенства права в Угорщині.

18. Varga, Csaba  Rule of law between the Scylla of Imported Patterns and the Charybdis of Actual Realisation / Csaba Varga // Akadèmiai Kiadò, Вudapest. – 2005. – Р.1-11. – Відб.
Стаття присвячена фактичному виконанню  та втіленню принципу верховенства права в практичній діяльності.

19. Varga, Csaba  ARSP / Csaba Varga // Franz Steiner Verlag. –  Vol.91. –  2005. – Р. 84-95. – Відб.
У виданні досліджуються питання соціальної філософії права та імплементації правових норм.

20. Varga, Csaba  RIFD Rivista internazionale di filosofia del diritto / Csaba Varga // Estratto. –  № 4. – 2004. – Р. 692-707. – Відб.
У публікації зосереджено увагу на правовій системі Угорщини, питанням її розвитку і вдосконалення.

21. Varga, Csaba  Rechtstheorie. On different  legal cultures, Premodern and Modern States, and the rule of  law in Western and Eastern Europe / Werner Krawietz, Csaba Varga. Rechtstheorie // Berlin, Duncker&Humblot. – 2002. – Р. 516-531. – Відб.
Стаття присвячена питанням верховенства права в країнах Західної та Східної Європи.

22. Varga, Csaba  Validity / Csaba Varga // Akadèmiai Kiadò, Вudapest, 2000. – Р.155-166. – Відб.
Наукова праця присвячена питанням дійсності правових норм у законодавстві європейських країн.

23. Varga, Csaba  Verfassungsstaat, Stabilität, und Variabilität des rechts im modernen Rechtssystem / Csaba Varga // Rechtstheorie. – Berlin Duncker&Humblot. – 1995. – Р. 415-424. – Відб.
У публікації розкриваються питання правової держави, стабільності і змінам у  праві.

24. Varga, Csaba  Zeitschrift für Logik, Methodenlehre Kybernetik und Soziologie des Recht / Csaba Varga // Rechtstheorie. –  Berlin, Duncker&Humblot. –  1992. – Р. 396-404. – Відб.
У виданні розкрито питання розвитку логіки, методології кібернетики і соціології права.

25. Varga, Csaba  The building up of a rule of  law structure on the ruins of a regime based upon the denial of a law in Central Europe  / Csaba Varga // Aristotle University of Thessaloniki. –  1994. – Р. 220-239. – Відб.
У публікації досліджуються питання зростання рівня законності в країнах Центральної Європи.

26. Varga, Csaba  Transformation to Rule of Law from No-Law: Societal  Contexture jf the Democratic Transition in Central and Eastern Europe / Csaba Varga //Сonnecticut Journal of international law. – Vol.8, №3. – 1993. – Відб.
Стаття присвячена питанням трансформації принципу верховенства права та демократії в країнах Східної та Центральної Європи.

27. Varga, Csaba  The Non-Cognitive Character of the Judicial Establishment of Facts / Cs. Varga // Acta Juridica Academiae Scientiarium Hungaricae. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 1990. – № 32 (3-4). – P. 247-261. – Відб.
Стаття досліджує некогнітивний характер встановлення юридичних фактів.

29. Varga Csaba. Codification on the Threshold of the Third Millennium / Csaba Varga // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 2006. – № 47 (2). – P. 89-117. – Відб.
Стаття присвячена кодифікації законодавства  в передвір’ї третього тисячоліття

30. Varga Csaba. Differing Mentalities of Civil Law and Common Law? The Issue of Logic in Law  / Csaba Varga // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 2007. – № 48 (4). – P. 401-410. – Відб.
У статті досліджується цивільне та звичаєве право: в чому відмінності? Питання логіки і права.

31. Varga Csaba. Theory and Practice in Law / Csaba Varga // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 2006. – № 47 (4). – P. 351-372. – Відб.
Стаття присвячена загальним питанням теорії і практики права.

32.Varga Csaba.  Responsabilité et moralité ou les buts et les moyens en droit   La responsabilité des personnes moralesdans le contexte de l’activité de codification en droit / Csaba Varga //  Université  Petru Major de Tirgu Mure? Sovata. – 2009. – le   26-28 novembre. – Відб.
Стаття розкриває проблеми відповідальності та моралі, мету і засоби в галузі права.

33. Варга Ч. Правова доктрина: методологія та онтологія / Ч. Варга // Право України. – 2011. – 8. – С. 99-108. – Відб.

34. Varga Csaba  The Non-Cognitive Character of the Judicial Establishment of Facts / Csaba Varga // Acta Juridica Academiae Scientiarium Hungaricae. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 1990. – № 32 (3-4). – P. 247-261. – Відб.
В статті досліджується некогнітивний характер встановлення юридичних фактів.

35.Varga Csaba  Codification on the Threshold of the Third Millennium / Csaba Varga // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 2006. – № 47 (2). – P. 89-117. – Відб.
Стаття присвячується кодифікації  в передвір’ї третього тисячоліття.

36. Varga Csaba  Differing Mentalities of Civil Law and Common Law? The Issue of Logic in Law / Csaba Varga // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 2007. – № 48 (4). – P. 401-410. – Відб.
Стаття вивчає відмінності в цивільному  та звичаєвому праві та взаємозв’язок питань логіки і права.

37. Varga Csaba. Theory and Practice in Law / Csaba Varga // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 2006. – № 47 (4). – P. 351-372. – Відб.
В статті досліджуються питання теорії і практики права.

38. Варга Ч.  Правова доктрина: методологія та онтологія /Ч. Варга // Право України. – 2011. – № 8. – С. 99-108.

Правничі журнали Угорщини,  подаровані  Ч.Варга:

1.Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2011. – Vol. 12, № 44. – 175 Р.
У виданні розкрито якісні характеристики демократії, відображена проблема вибору між демократією та законністю в Угорщині, відображені основні школи демократії та розвиток дипломатії  і міжнародної політики в Угорщині.

2. Central European Political Science Review.  – Budapest : Pannonia-Print. –     2011. – Vol. 12, № 43. – 156 Р.
У журналі розкриваються питання конституційного процесу, важливості перегляду Конституції Угорщини, формування та прийняття нової Конституції. Окрема увага зосереджена над питаннями системи соціального захисту  в Литві.

3. Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2010. – Vol. 11,  № 42. – 145 Р.
У цьому номері висвітлюється питання інтеграції та асиміляції національних меншин, політичні процеси в Албанії та питання верховенства права та місця Угорщини Європейському парламенті.

4. Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2010. – Vol. 11,  № 40. – 209 Р.
Видання присвячене теоретичному та концептуальному розвитку юстиції в Угорщині, поняттям консерватизму та  революції 1956 року та проведенню конституційної реформи в Угорщині.

5. Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2010. – Vol. 11,  № 39. – 188 Р.
У журналі розкрито питання розвитку демократії у Словенії протягом 1990- 2000 років,висвітлюється думка про демократичні коливання України між Сходом та Заходом протягом 1990-2000 років, питання комунізму та посткомунізму в Республіці Угорщина.

6. Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2009. – Vol. 10,  № 35. – 170 Р.
Видання присвячене налагодженню дружніх стосунків між країнами Східної та Західної Європи та австро-угорським культурним і науковим відносинам після ІІ Світової війни(1945-1948) та підтримці дружніх стосунків між Аргентиною і Угорщиною (1945-2003).

7. Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2009. – Vol. 8,  № 30. – 160 Р.
У виданні розкрито питання минулого, теперішнього і майбутнього для підтримки дружніх відносин між Італією та Словенією та встановленню дипломатичних і культурних відносин  в період 1945-1948 років.

8. Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2007. – Vol. 8,  № 29. – 198 Р.
Видання присвячене питанням взаємовідносин мід США та Росією. Окрема увага зосереджена над небезпекою ядерних реакторів у Європейському Союзі та розвитку дипломатичних зносин між Францією та Угорщиною протягом 1945-1948 років.

9. Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2007. – Vol. 8,  № 27. – 167 Р.
Книга присвячена питанням політичної системи Європейського Союзу, розвитку освіти на науки в Угорщині та Франції протягом 1945-1948 років та питанням національних меншин в Республіці Чехія.

10. Сentral European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2008. –Vol.9, № 34. – 34 Р.
Видання присвячене питанням глобалізації в межах світового співтовариства, газовим суперечкам між Україною та Росією, та питанням холодної війни у взаємовідносинах між Словаччиною та Угорщиною.

11. Сentral European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2008. –Vol.9, №33. – 152 Р.
У випуску розкрито питання створення громадянського супільства в Угорщині після 1989 року та роль громадянського суспільства для   закріплення юридичної рівності людей на основі наділення їх правами і свободами.

12. Сentral European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2008. –Vol.9, № 32. – 149 Р.
Даний випуск ревю присвячений встановленню та розвитку дипломатичних відносин між державами-членами Європейського Союзу, питанням австрійського корпоративізму та питанням верховенства права в Угорщині.

13. Сentral European Political Science Review.Vol.9, – Budapest : Pannonia-Print. –    2008. –Vol.9, № 31. – 123 Р.
Видання присвячене розвитку інституцій та політичному режиму Путіна в Росії, питанням національних меншин в Європі. Особлива увага зосереджується на підтримці дружніх стосунків між Росією та Литвою.

Csaba VARGA (Pécs, 1941–) is a Hungarian jurisprudent, emeritus research professor at the Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences [H–1250 Budapest, Postal Box 25; varga@jog.mta.hu] and emeritus professor at the Pázmány Péter Catholic University of Hungary [H–1428 Budapest 8, Postal Box 6; varga@jak.ppke.hu], who founded its Institute for Legal Philosophy in 1995 and directed it since. His professional interest ranges from legal philosophy & methodology via patterns of judicial thought to comparative legal cultures and judicial mind. His monographs in English—on The Place of Law in Lukács’ World Concept (1985/1998), Codification as a Socio-historical Phenomenon (1991), Theory of the Judicial Process The Establishment of Facts (1995), Transition to Rule of Law On the Democratic Transformation in Hungary (1995), Lectures on the Paradigms of Legal Thinking (1999), Transition? To Rule of Law? Constitutionalism and Transitional Justice Challenged in Central & Eastern Europe (2008)—have been accompanied by collections of his papers both in English—Law and Philosophy (1994), Comparative Legal Cultures On Traditions Classified, their Rapprochement & Transfer, and the Anarchy of Hyper-rationalism, with Appendix on Legal Ethnography (2011) as well as Theory & Philosophy of Law Norm, Logic, System, Doctrine & Technique in Legal Processes, with Appendix on European Law and Contemporary Legal Philosophising Schmitt, Kelsen, Hart, & Law and Literature, with Marxism’s Dark Legacy in Central Europe (forthcoming)—and in Latinic (Études en philosophie du droit / Estudios en filosofia del derecho 1994), Germanic (Rechtsphilosophische Aufsätze 1994) and Slavic languages (Право Теория и философия 1994). Most of his authored and some of his edited books, as well as the Festschrift dedicated to him internationally (Theatrvm legale mvndi Symbola Cs. Varga oblata 2007), are made available in <http://drcsabavarga.wordpress.com> , in addition to his complete bibliography and the bibliography of his works available in Slavic languages with indications to the relevant electronic resources.