Національна академія наук України Київський університет права

Книги подаровані Вільямом Батлером

Вільям Батлер / William E. Butler

John Edward Fowler Distinguished Professor of Law and International Affairs

1. Copyright’s Paradox / Neil Weinstock Netanel – NY: Oxford University Press, 2008. – 274 p.

В книзі “Парадокси авторського права” Ніл Вайншток Нетанел досліджує напруженість у відносинах між авторським правом і свободою слова, розкриваючи, як авторське право може заважати висловленню думок. Нетанел надає конкретні приклади того, як авторські права часто заважають ефективності передачі повідомлень, відстежує цей конфлікт в традиційних і цифрових засобах масової інформації та враховує всі спори, зокрема, копіювання та змішування культури на YouTube і MySpace та судові позови на Google щодо використовування книг. Ніл Вайншток Нетанел наголошує, що в світлі цих та інших подій, авторські права, як і раніше, є важливим двигуном для вільного вираження думок і оцінює, як авторське право може стати тягарем. Беручи значення Першої поправки до Конституції США, як початку, Нетанел стверджує, що авторські права повинні бути обмежені, що створить дискусію і різноманітність, і в автора вже є план, яким чином це можна зробити.

2. Principles of Criminal Procedure: Post-Investigation / Wayne R. LaFave, Jerold H. Israel, Nancy J. King, Orin S. Kerr – St. Paul: Thompson Reuters/West, 2009.- 821 p.

Ця книга призначена для студентів та науковців, що досліджують проблеми кримінально-процесуального права; в ній розглядається формальна частина кримінального процесу. Книга охоплює такі питання кримінально-процесуального права, як участь адвоката у справі, звільнення під заставу, винесення рішення про обвинувачення, проведення попередніх слухань та розгляд справи присяжними, виявлення місцеперебування обвинуваченого, невідкладний розгляд кримінальної справи судом, виступ сторін в суді та надання відомостей суду, визнання вини відповідачем під час судового розгляду, суд присяжних, досудову гласність, розгляд судової справи, винесення вироку, апеляційне оскарження та оспорювання судового рішення шляхом додаткового позову.

3. Russia and the Law of Nations in Historical Perspective / Collected Essays: W. Butler – London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2009. – 590 p.

В збірнику розглядається походження і розвиток російського права та практики держави у розвитку міжнародного права. В книзі представлені 35 статей та доповідей, спеціально підготовлених для цього збірнику. Крім того, до збірнику включено кілька біографічних нарисів американських, англійських і російських юристів, ролі яких до цього не приділялось належної уваги, так само як і текстам рідкісних навчальних програм радянської епохи, які в сукупності складають зміст міжнародно-правової освіти з 1917 по 1991 рік.

4. Contracts: Cases and Comments / John P. Dawson, William Burnett Harvey, Stanley D. Henderson, Douglas G. Baird. – Ninth edition. – New York: Thomson/Foundation Press, 2003. – 948 р.

З появою дев’ятого видання ця книга розпочинає свій сорок дев’ятий рік народження. Протягом своєї довгої історії цей довідковий посібник спирається на класичні прецеденти для того, щоб охопити основоположні принципи договірного права. Нова редакція зберігає і створює особливий характер книги, що підкреслюється використанням класичних справ, чутливістю авторів до історії та еволюції доктринального права та їх особливу увагу до наслідків правопорушень. Як і раніше, це видання дає кожному викладачу, який користується цією книгою, вибір, який матеріал принести до аудиторії та на яку тему створити дискусію. Найпомітніших змін в цьому виданні зазнали структура та порядок викладення матеріалу для підкреслення основних тем, які покладено у чітку ретроспективу подій двадцятого століття.

5. International law: Cases and materials: Fourth edition / Lori F. Damrosh, Louis Henkin, Richard Crawford Pugh, Oscar Schachter, Hans Smit. – St. Paul: West Group, 2001. – 1678 p.

Це видання оновлює і збагачує “класичний” довідковий посібник з міжнародного права. Автори книги вважають, що викладання міжнародного права має не тільки наслідувати традиції його дослідження, але й оцінювати та враховувати зміни, що відбуваються в світі в галузі міжнародного права та навіть вносити певні радикальні зміни до викладення матеріалу відповідно до світових процесів. У попередні роки науку міжнародного права оживили енергія і ідеї вчених з усього світу. На даному етапі стихійні рухи, транснаціональні мережі, а також міжнародні неурядові організації зосередили увагу на питаннях, де міжнародне право може зробити помітний внесок у вирішенні проблем, які зачіпають все людство. Нові стандарти були розроблені в таких різноманітних галузях, як права людини, торгівля, захист навколишнього середовища і роззброєння; були створені нові інститути, сутність яких полягає в тому, щоб реалізовувати нові цілі за допомогою правового регулювання. Міжнародне право більше не являється прерогативою лише держави, уряду, або дипломатів; тепер воно створюється активістами в усьому світі.

6. Legal Ethics: Rules, Statutes, and Comparisons. 2011 edition / Richard Zitrin, Kevin E. Mohr. – San Francisco: LexisNexis, 2011. – 692 p.

«Юридична етика: правила, статути та порівняння: видання 2011 р.»
У виданні представлені Модельні правила Американської асоціації юристів з професійної поведінки, Модельний кодекс Американської асоціації юристів з професійної відповідальності, Правила та статути з професійної етики штату Каліфорнія та порівняльне дослідження даних джерел з професійної етики.

7. Professional Responsibility Standards, Rules & Statutes. 2010-2011 edition / John S. Dzienkowski (ed.). – USA: West, 2010. – 1174 p.

«Стандарти, правила та статути професійної відповідальності: видання 2010-2011»
Останніми роками Американська асоціація юристів та інші організації проводили дослідну роботу в сфері юридичної відповідальності. Результати досліджень Американської асоціації юристів опубліковані в даному посібнику з метою забезпечення студентів, викладачів та інших науковців суттєвою інформацією та правовими джерелами в цій сфері.

8. Professional Responsibility Standards, Rules & Statutes. 2010-2011 abridged edition / John S. Dzienkowski (ed.). – USA: West, 2010. – 702 p.

«Стандарти, правила та статути професійної відповідальності: видання 2010-2011, скорочене»
Останніми роками Американська асоціація юристів та інші організації проводили дослідну роботу в сфері юридичної відповідальності. Результати досліджень Американської асоціації юристів опубліковані в даному посібнику з метою забезпечення студентів, викладачів та інших науковців суттєвою інформацією та правовими джерелами в цій сфері. Скорочене видання.

9. Model Rules of Professional Conduct. 2009 edition. – USA: American Bar Association, 009. – 209 p.

«Типові правила професійної поведінки членів Американської асоціації юристів: видання 2009 р., змінене і доповнене»

Американська асоціація юристів має багаторічний досвід в створенні нових сучасних норм в сфері професійної відповідальності юристів. Видання підготовлене спеціально Американською асоціацією юристів з метою надання повної та суттєвої інформації про стан професійної етики в США.

10. Principles of Public International Law. Seventh edition / Ian Brownlie. – New York: Oxford University Press, 2008. – 784 p.

«Принципи міжнародного публічного права: сьоме видання»
З моменту виходу попередньої редакції видання, в багатьох сферах міжнародного права відбулись суттєві зміни. Оскільки, останнім часом почастішали випадки порушення норм міжнародного права в діяльності держав, в новому виданні автор наводив лише правомірні випадки застосування державами норм міжнародного права, що мають за мету його розвиток. Крім того, видання відображає сучасну практику Міжнародного суду та Комісії з міжнародного права.

11. The Philosophy of International Law / Samantha Besson, John Tasiolas. – New York: Oxford University Press, 2010. – 611 p.

«Філософія міжнародного права»
У виданні представлено 29 передових есе, написані 33-ма провідними філософами та юристами-міжнародниками, з проблем міжнародного права. Метою видання є створення середовища для розвитку ідеї про надзвичайну цінність філософії міжнародного права, використовуючи аналіз проблематики даної сфери досліджень.

12. The Law of Civil Procedure: Cases and Materials. Third edition / Joel Wm. Friedman, Michael G. Collins. – St.Paul: West, 2010. – 988 p.

«Цивільно-процесуальне право: справи та матеріали. Третє видання»
Метою посібнику було створити не видання-екнциклопедію з цивільного процесу, а чітке та зрозуміле джерело інформації для студентів перших курсів юридичних спеціальностей, які щойно розпочали вивчати цивільно-процесуальне право. Таким чином, посібник може використовуватись як для опанування студентами, так і для інших осіб, хто цікавиться проблемами цивільного процесу. Третє видання посібнику доповнене новими справами та аналізом оновленої законодавчої бази.

13. Federal Rules of Civil Procedure with Resources for Study 2009-2010 / Eds.: Stephen N. Subrin and others. – USA: Aspen Publishers, 2009. – 412 p.

«Федеральні правила з цивільного процесу з матеріалами для дослідження 2009-2010 рр.»
Книга була підготована спеціально як додаткове інформаційне джерело для вивчення цивільного процесу. В ній викладено повністю та витягами такі нормативно-правові акти США як Федеральні правила з цивільного процесу, Конституцію США, поправки, положення кодексів США тощо. Окрім того, в посібнику викладено зразки статутів та матеріали деяких справ з цивільного процесу.

14. Federal Rules of Civil Procedure 2010-2011. – San Francisco: LexisNexis, 2010. – 285 p.

«Федеральні правила з цивільного процесу 2010-2011 рр.»
У виданні представлені Федеральні правила цивільного судочинства станом на 1 грудня 2010 р.

15. Civil Procedure Supplement for Use with All Pleading and Procedure Casebooks / Jack H. Friedenthal and others. – St.Paul: West, 2010 – 556 p.

«Дорадчі матеріали з цивільного процесу 2010-2011 для опрацювання разом з будь-якими посібниками, в яких розглядаються процедурні питання та проблеми змагального процесу в суді»
Збірка законодавства з цивільного судочинства. Включає положення Федеральних правил цивільного судочинства, Конституції США, статутів з цивільного судочинства, Федеральних правил апеляційного судочинства, цивільно-процесуальні справи та зразки процесуальної документації.

16. Federal Civil Rules Supplement 2010-2011 for Use with All Civil Procedure Casebooks / A. Benjamin Spencer. – St. Paul: West, 2010. – 355 p.

«Федеральні правила з цивільного процесу 2010-2011 для опрацювання разом з будь-якими посібниками з цивільного процесу»
Збірка законодавства з цивільного судочинства. Включає Конституцію США, Федеральні правила з цивільного судочинства чинні з 1 грудня 2009 р. та поправки 2010 р. до цих Правил, Федеральні правила з цивільного судочинства, що втратили чинність 1 грудня 2007 р. тощо.

17. Civil Procedure: Cases and Materials. Compact tenth edition for shorter courses / Jack H. Friedenthal and others. – St.Paul: West, 2010. – 655 p.

«Цивільний процес: справи та матеріали. Скорочене десяте видання для студентів з невеликим обсягом навантаження з предмету»
В США переважна більшість студентів юридичних спеціальностей починають вивчати цивільний процес вже на перших курсах, що стає суттєвою перепоною для оволодіння змісту навчального курсу. Дане видання з цивільного процесу було підготовлено спеціально для тих студентів, яким даний предмет викладається в скороченому вигляді в зв’язку з невеликим обсягом навантаження з предмету.

18. Trial Techniques. Eighth edition / Thomas A. Mauet. – USA: Aspen Publishers, 2010. – 586 p.

«Техніка судового розгляду справи: восьме видання»
У виданні представлені дослідження автора в сфері підготовки та виступів в судових засіданнях. Зокрема, ці дослідження стосуються базових навичок, якими мають оволодіти юристи під час виступів в суді та проведення допитів.

19. Cross-Examination Handbook: Persuasion, Strategies, and Techniques / Ronald H. Clark, George R. (Bob) Dekle, Sr., William S. Bailey. – New York: Aspen Publishers, 2011. – 389 p. + CD.

«Перехресний допит: переконання, стратегії та техніки»
Навчальний посібник підготовлено з метою допомоги читачеві правильно спланувати та побудувати тактику перехресного допиту, включаючи поведінку в суді та, навіть, етичні та моральні аспекти, що мають бути враховані під час такого допиту.

20. The Business Lawyer / American Bar Association. – Chicago: University of Maryland School of Law. – 2000. – Vol. 55, № 4. – P. 1533-2057.

«Юрист з корпоративного права – Вип.55, № 4»
В номері досліджуються проблеми, що виникають в процесі функціонування публічного ринку цінних паперів; в сфері ліцензування інтелектуальної власності та промислових винаходів в компаніях, що знаходяться на межі банкрутства; в сфері франчайзингу; в сфері регулювання валютних курсів; в сфері підприємницької діяльності, зокрема, проблеми впровадження засобів безпеки, що можуть використовуватись під час здійснення різного роду операцій в підприємницькій діяльності; та окреме дослідження, присвячене проблемі досягнення правового та економічного порядку в кіберпросторі.

21. Penn State International Law Review: Міжнародне право в огляді Пенсильванським університетом

22. Penn State Law Review: Сучасне правознавство в огляді Пенсильванським університетом

23. Penn State Environmental Law Review: Екологія та екологічне право в огляді Пенсильванським університетом

24. Journal of Legal Education Журнал юридичної освіти

25. Uniform Commercial Code Law Journal / Thompson Reuters/West Publication – St. Paul: Thompson Reuters/West.
Юридичний журнал з Єдиного торгового кодексу:

26. The International Lawyer
Юрист-міжнародник

27. The American Journal of Comparative Law
Американський журнал порівняльного правознавства

William E. Butler
John Edward Fowler Distinguished Professor of Law and International Affairs

Education:

LL.D., University of London
Ph.D., The Johns Hopkins School of Advanced International Studies
LL.M., School of Law of the Academy University of Law, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences
J.D., Harvard Law School
M.A., The Johns Hopkins School of Advanced International Studies
B.A., The American University

William E. Butler, formerly of University College London, is the preeminent authority on the law of Russia and other former Soviet republics and the author, co-author, editor, or translator of more than 120 books on Soviet, Russian, Ukrainian and other Commonwealth of Independent States legal systems. He also edits the journal Russian Law, published by the Russian Academy of Legal Sciences; the East European and Russian Yearbook of International and Comparative Law, published by The Vinogradoff Institute; and is on the editorial board of a number of other journals.

The former Chair of Comparative Law at the University of London, Professor Butler is the founder and director of The Vinogradoff Institute, which operates as a unit of Penn State Law. Under Professor Butler’s direction, the Institute coordinates research and teaching activities related to Russian and CIS legal systems.

The recipient of numerous honors for his service to Russian and international law, Professor Butler is an Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Russian Academy of Natural Sciences and is serving his fourth term as a member of the Russian International Court of Commercial Arbitration. He recently was appointed to the Panel of Distinguished Neutrals as an arbitrator of the International Institute for Conflict Prevention and Resolution. He teaches Russian Law; Foreign Investment in Russia and the Commonwealth of Independent States; Law of Treaties, Law of the Sea; History of International Law; and Comparative Approaches to International Law.

Contact Information:

E-mail: web15@psu.edu
Phone: (717) 240-5227
Principal Office: Carlisle

Selected Publications:

 • The Russian Legal Practitioner, Eleven Publishers, 2011.
 • Russia and the Law of Nations in Historical Perspective, Wildy, Simmonds & Hill, 2009.
 • Russian Law, 3d ed., Oxford University Press, 2009.
 • International Law and the Russian Legal System, by B. L. Zimnenko, ed. & transl., Eleven International Publishing, 2007.
 • Spitsbergen: Legal Regime of Adjacent Marine Areas, by A. N. Vylegzhanin and V. K. Zilanov, ed. & transl., Eleven International Publishing, 2007.
 • Russian Foreign Relations and Investment Law, Oxford University Press, 2006.
 • Russia & The Republics: Legal Materials, Juris Publishing Inc., 2006 (loose-leaf service).
 • Russian Public Law: The Foundations of a Rule-of-Law State — Legislation and Documents, Wildy, Simmonds & Hill, 2005.
 • The Law of Treaties in Russia and the Commonwealth of Independent States, Cambridge University Press, 2002.
 • Foreign Investment Law in the Commonwealth of Independent States, London: Simmonds & Hill, 2002.
 • Russian-English Legal Dictionary and Bibliographic Sources for Russian Law in English, New York: Transnational, 2001.
 • Soviet Law, 2d ed., London: Butterworths, 1983; 1988.
 • The History of International Law in Russia, 1647-1917, by V. E. Grabar, ed. & transl., Oxford: University Press, 1990.

Бібліотека Київського університету права НАН України висловлює глибоку вдячність почесному професору університету, доктору юридичних наук, професору Пенсильванського університету (США) пану Вільяму Батлеру за подаровані книги та часописи. Для студентів та професорсько-викладацького складу університету є великою честю співробітництво з В. Батлером, видатним фахівцем в галузі правознавства. Нещодавно колекція іноземної правничої літератури бібліотеки Київського університету права знову поповнилась новими виданнями, подарованими професором Батлером.

Слід зазначити, що контакти з відомими закордонними науковцями, які здійснюються в рамках реалізації університетської стратегії розвитку міжнародного партнерства у сфері освіти і науки, мають надзвичайно корисні для студентства університету наслідки.

Серед цих зв’язків важливе значення мають багаторічні партнерські стосунки, що пов’язують КУП НАНУ з авторитетним вченим, автором відомих книг , присвячених правовим системам Росії, України та інших пострадянських держав, професором Батлером.

Професор Батлер передав університетській бібліотеці вже понад двісті примірників книг та журналів англійською мовою. Ці видання сприяють опануванню студентами КУП НАНУ не лише знаннями з різних галузей міжнародного права та національного права США, європейських країн, Росії, але й поглибленому вивченню англійської мови професійного спрямування, особливо необхідної майбутнім фахівцям з міжнародного права, яких готує університет. Подарована професором Батлером література стане відчутним джерелом поповнення бібліотечного фонду та надасть неоціненну допомогу у вивченні іноземної юриспруденції, порівняльного правознавства, теоретичній та практичній підготовці студентів та науково-дослідній роботі викладачав Київського університету права.