Національна академія наук України Київський університет права

Книги подаровані Ігорем Котлярчуком

Ігорь Котлярчук

1. Black’s Law Dictionary. Eighth edition / Ed. by Bryan A. Garner. – USA: Thomson/West, 2004. – 1810 p. – ISBN 0-314-15199-0. – ISBN 0-314-15234–deluxe.

«Юридичний словник Блека або «Блекс»»
В американській доктрині традиційно вважається одним з найбільш авторитетних юридичних словників. В багатьох справах, що розглядались у Вищому суді США, на цей словник посилаються як на «вторинне» джерело права.

2. The United States Government Manual 2009-2010 / Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration. – USA: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, 2009. – 674 p. – ISBN 978-0-16-083949-8.

«Довідник державного управління США 2009-2010 р.р.»
В довіднику надано вичерпну інформацію щодо установ законодавчої, виконавчої та судової влади США, всіх квазі-офіційних установ та міжнародних організацій, в яких беруть участь США.

3. National Security Law / John Norton Moore, Frederick S. Tipson, Robert E. Turner. – Durham: Carolina Academic Press, 1990. – 1230 p. – ISBN 0-89089-367-5.

«Право національної безпеки»
Дане видання складається з внесків більше, ніж двох десятків вчених та науковців, які є як теоретиками, так і практиками в сфері захисту національної безпеки, відносно нової галузі права США. На додаток до більш традиційних проблем цієї галузі (тероризм, контроль за роззброєнням, договірне право, права людини тощо), у видання включені окремі глави, присвячені космічному праву, інформаційним війнам, внутрішній безпеці та деяким іншим.

4. Principles of European Union Law. Second edition / Ralph H. Folsom. – St. Paul: West, 2005. – 582 p. – ISBN 978-0-314-20545-2.

«Принципи права Європейського Союзу: друге видання»
В даному творі автор зосередив свою увагу не тільки на актуальних правових проблемах Європейського Союзу, але й на історії його виникнення, розвитку та перспективах існування, на торгівельних відносинах з іншими державами, чотирьох свободах пересування в ЄС та основних галузях права ЄС