Національна академія наук України Київський університет права

Правнича література Республіки Болгарія

1.  Ананиева Нора Конституционно право. -Софія: «Альбатрос», 2008. – 430с.
Книга присвячена конституційному праву Республіки Болгарія, політико – правовій сутності та конституціоналізму як моделі політичного управління. Книга складається з трьох розділів, у кожному з яких розкриваються конституційний лад Болгарії, державні органи та їх компетенція ,особливості конституційної процедури.

2.  Бильрски И. Публично- и каноничноправна лексика в българското средневековно пространство. – Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър», 2011. – 491с.
Книга висвітлює канонічно – правовій лексику в болгарському середньовічному світі. Також пропонуються словники загальної правової лексики та правової лексики у вищих органах державної влади Болгарії в середньовічний період.

3.  Борисов Б. Интелектуалната собственост на индустриалната фирма. – София, Университетско ихдателство «Стопанство», 2006.- 442 с.
Книга професора Борислава Борисова присвячена  актуальним питанням права інтелектуальної власності, зокрема, праву промислової власності, правовій охороні винаходів, та корисних моделей, правовим аспектам комерційних найменувань, комерційних та географічних позначень, патентному праву.

4.  Борисов О.Съвременни проблеми на теорията и практиката на международния договор.- София: Новая звезда, 2008. – 272 с.
Книга присвячена проблемам міжнародних договорів на теоретичному та практичному рівнях, специфічним формам, теоретичним особливостям та категоріям в міжнародних договорах.

5.  Вълканов Вълкан, Трифонова Живка Подбрани извори за историята на българската държава и право. Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър», 2008. – 487с.
У книзі розкрито основні аспекти з історії держави та права Болгарії. Зокрема, детально вистітлюється кожен з історичних перідів розвитку країни.Книга містить велику кількість міжнародно- правових документів, які Болгарія укладала з союзними державами до вс тановлення її незалежності.

6.  Големинов Ч. Основи на българскато потрибителско право. – Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър», 2010. – 292 с.
Книга присвячена основам споживчого права Республіки Болгарія, основним формам захисту прав споживачів, споживчим договорам та споживчим організаціям, які функціонують в європейському просторі.

7.  Грозданов А. Договорът за морски превоз на товари. – Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър»,2008. – 271 с.
У книзі розкриваються особливості договору морських перевезень, встановлені вимоги до його оформлення та представлені основні види догорів морських перевезень в законодавстві Болгарії.

8.  Йосифов Н. Осигурителното законодателства в България (1880 – 1999 г.) . – Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър», 2010. – 339 с.
Книга присвячена страхувальному законодавству Болгарії в різні періоди розвитку держави (1880 – 1999 рр.).

9.  Йосифов Н.Торгове и осигурительно право. – Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър», 2008. – 389 с.
Книга присвячена торговому і страховому праву. Книга складається із двох глав. У першій розповідається про систему методи їі функції трудового права. Друга глава присвячена предмету, методам, джерелам страхового права, зокрема соціальним ризикам в страхуванні та страхувальним правовідносинам.

10. Коев С.  Трудово право. – Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър»,2008. – 224 с.
У книзі розкрито предмет, методи, функції трудового права, особлива увага приділяється колективному трудовому договору та трудовим правідносинам, дисциліні та захисту від незаконного звільнення.

11. Костов Е. Правна защита на околната среда при бедствия и аварии. – Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър», 2007. – 191 с.
У книзі розкрито поняття екологічної катастрофи, функції та компетенція органів влади під час стихійних лих та захист населення у надзвичайних ситуаціях.

12. Матеева Е. Независимост на нотариуса.- София :Фенея, 2006. – 164 с.
У книзі розкрито професійний статус нотаріуса, принцип незалежності нотаріуса та правові гарантії незалежності нотаріуса.Конвенція встановила єдиний механізм постійного і незалежного контролю у Європі, який забезпечує дотримання державами широкого спектру основних прав (переважно громадянських та політичних.)

13. Матеева Ю.Престъпления против политическите права на гражданите. –Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър», 2011. -151 с.
У книзі Юліани Матеєвої ” Злочини проти політичних прав громадян” розкрито основні права громадян Республіки Болгарія, які дають можливість громадянам брати участь в управлінні державними та суспільними справами. Книга складається з 4 глав, де містяться детальні механізми захисту прав.

14. Петков П.  История на великотърновский університет «Св.Кирил и Методий». – Велико Търново, Университетско издателство «Св.Св. Кирилл и Методий», 2003. – 232 с.
Видання присвячене історії Великотирновського університету «Святого Кирила і Мефодія», його створенню, сучасним досягнення та перспективам на майбутнє.

15. Петков П. . Идеи за державно устройство и управление в българското общество 1856-1879. – Велико Търново, Университетско издателство «Св.Св. Кирилл и Методий», 2003. – 299 с.
Видання досліджує  історію політично-правових  вчень Болгарії  50-70-х років  ХІХ сторіччя, які висвітлюються через історичні дослідження народних зборів, політичних програм та проектів. Окрема увага приділяється ідеям державного устрою  та управління, проекту Конституції Болгарії, основному закону 1879 року.
16. Петков П. Преди сто и повече години: Изследования и очерти по Нова история на България. – Велико Търново, Университетско издателство «Св.Св. Кирилл та Методий», 2009. – 291 с.
Книга Петко Петкова  присвячена  дослідженням з нової історії Болгарії, її періодизації , політичним та історичним аспектам Російсько-турецької війни, визвольній боротьбі та державницьким ідеям Болгарії кінця ХІХ століття.

17. Рашков Б.Специални зазузнаветельни средства. – София: Университетско издателство « Св. Климент Охридски», 2010. – 358 с.
У книзі висвітлено використання спецільним розвідувальних засобів, правова основа їх застосування, доступ до матеріалів та результати використання спеціальних розвідувальних засобів.

18. Русчев И.Нормативните актове източник на частното право. -Софія: «Альбатрос»,2011. – 351с.
Книга являє собою нормативний збірник приватного права, де зібрана низка документів та коротка характеристика основних джерел приватного права.

19. Станков Б. Криминология: Видове престъпности. – Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър», 2011.- 461 с.
У книзі Бояна Станкова розкрито основні види злочинів, які передбачені законодавством Болгарії. Книга складається з 9 глав, де міститься чіткий аналіз економічних злочинів, злочинів серед неповнолітніх, міжнародних злочинів та основних форм співробітництва для попередження злочинності.

20. Станков Б. Психология на престъплението-Софія: «Альбатрос»,2006. – 431с.
У книзі розкрито причини активності злочинців при вчиненні ними злочинів. Особлива увага звертається на злочини проти статевої свободи громадян та психологічні особливості злочинця і причини девіантної поведінки неповнолітніх осіб при вчиненні ними злочинів.

21. Стоянов І.Финансово право. – София: Фенея, 2010. – 347 с.
У книзі висвітлюються поняття фінансової системи Болгарії та правові концепції фінансового менеджменту, повноваження фінансової адміністрації, фінансовий контроль, розкрито особливості бюджетного процесу, поняття бюджетних доходів та видатків та деякі питання , що стосуються банківського права Болгарії.

22. Страшимірова Ана. Договор за наем на кораб. – Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър»,2011. – 215 с.
У книзі розкрито особливості договору найму корабля за законодавством Болгарії, правові положення під час укладення договору, відповідальність осіб за порушення умов договору найму та міжнародна регламентація відносно застосування права найму корабля.

23. Христоматия по парламентарна реторика. ІІ Частина- Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър», 2010. – 255с.
Книга присвячена особливостям парламентської процедури Республіки Болгарія.Також у книзі зібрано ряд нормативних документів щодо парламентської діяльності законодавчих органів Болгарії.

24. Христоматия по парламентарна реторика. І Частина- Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър», 2010. – 255с.
Книга призначена парламентським процедурам зарубіжних країн. Також у книзі подана порівняльна характеристика законодавчих органів у різних правових системах.

25. Христов Петър.Метатерия на риска -Софія: «Альбатрос», 2010. – 303с.
Книга присвячена метатеорії,предметом дослідження якої є інша теорія. Також розкрито систему положень і понять теорії, її межі, способи введення нових понять і докази її положень. Також надаються способи для раціонального побудування метатеорії ризику.

26. Христоматия по парламентарна реторика. ІІ Частина- Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър», 2010. – 255с.
Книга присвячена особливостям парламентської процедури Республіки Болгарія.Також у книзі зібрано ряд нормативних документів щодо парламентської діяльності законодавчих органів Болгарії.

27. Христоматия по парламентарна реторика. І Частина- Варна: ВСУ «Чорноризец Храбър», 2010. – 255с.
Книга призначена парламентським процедурам зарубіжних країн. Також у книзі подана порівняльна характеристика законодавчих органів у різних правових системах.

28. Цанков П., Радойнова Д., Ангелова А. Съдебно – медицинска експертиза.- София: Университетско издателство « Св.Климент Охридски », 2011. – 260 с.
У книзі розкрито теоретико – правові та практичні проблеми проведення судово – медичної експертизи в Республіці Болгарія. Також міститься аналіз судово-медичної практики  та об’єктів судово-медичної експертизи, висвітлення новітніх теоретичних та технологічних розробок і досягнень практики у галузі судово-медичної експертизи.