Національна академія наук України Київський університет права

Бакалаврат

Перший (бакалаврський) рівень.

Освітня програма 081 “Право” перший (бакалаврський) рівень

Освітньопрофесійна програма «Право» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму 08 «Право», спеціальності 081 «Право» розроблена відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2018 року, No 1379, робочою групою ОП у складі групи забезпечення спеціальності 081 «Право» Київського університету права Національної академії наук України.

Освітня програма 293 “Міжнародне право” перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма базується на особливостях та основних тенденціях розвитку юридичної науки та практики, а також сучасних політичних та правових доктрин, концепцій та основних принципів міжнародного права та співробітництва, та передбачає здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за спеціальністю 293 «Міжнародне право», набуття інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності у галузі права.