Національна академія наук України Київський університет права

Магістратура

Другий (магістерський) рівень

Освітня програма 081 “Право” другий (магістерський) рівень

Освітньопрофесійна програма «Право» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти напряму 08 «Право», спеціальності 081 «Право» розроблена відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 серпня 2020 року, No 1053, робочою групою ОП у складі групи забезпечення спеціальності 081 «Право» Київського університету права Національної академії наук України.

Освітня програма 293 “Міжнародне право” другий (магістерський) рівень

Освітньопрофесійна програма базується на особливостях та основних тенденціях розвитку юридичної науки та практики, а також сучасних політичних та правових доктрин, концепцій та основних принципів міжнародного права та співробітництва.