Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ відбувся науково-практичний семінар на тему: «Правові та організаційні засади судово-експертної діяльності в Україні»

21 Березня, 2023

20 березня 2023 року у Київському університеті права НАН Україні відбувся науково-практичний семінар для студентів магістратури, який було організовано та проведено завідувачкою аспірантури, професором кафедри кримінального права та процесу Раїсою ПЕРЕЛИГІНОЮ та в.о. завідувача кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Оксаною ХОРВАТОВОЮ.

Лектор – Кашицька Анастасія, судовий експерт сектору авторознавчих досліджень в Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України, аспірантка КУП НАН України. Тема: «Правові та організаційні засади судово-експертної діяльності в Україні»

Зазначена тема надзвичайно актуальна, оскільки ефективне здійснення судово-експертної діяльності в умовах розбудови правової демократичної держави в Україні вимагає чіткого розуміння змісту, особливостей та видів, а також основних принципів проведення судової експертизи як важливого механізму захисту прав та свобод людини і громадянина, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 

Пані Анастасія розповіла про загальні принципи судово-експертної діяльності; питання незалежності судового експерта; допустимість використання методів проведення судової експертизи; максимальне збереження об’єктів судової експертизи; суб’єктів проведення судової експертизи; особливості проведення експертиз в умовах воєнного стану.

Необхідно зазначити, що зазначена тема викликала жваву дискусію серед присутніх. Зокрема виникло обговорення щодо питань стосовно переліку видів судових експертиз та експертних спеціальностей; переліку відповідностей спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, експертним спеціальностям та перелік і обсяг профільних предметів за кожною з експертних спеціальностей; порядку професійної підготовки судових експертів; порядку присвоєння кваліфікації судового експерта; вимоги щодо організації діяльності та мінімальні вимоги щодо матеріально-технічного оснащення, необхідні для проведення кожного з видів судових експертиз (вимоги до робочого місця судового експерта); порядок здійснення контролю за дотриманням недержавними судово-експертними установами та приватними судовими експертами вимог законодавства з питань судово-експертної діяльності; правила професійної етики судового експерта.

Більшість студентів зрозуміла, що робота судового експерта є надзвичайно відповідальною, але водночас надзвичайно цікавою. 

Вимога часу – максимально зблизити теорію і практику, тому доцільно широко використовувати їх в різних поєднаннях під час освітнього процесу.

Прес-Центр КУП НАНУ