Національна академія наук України Київський університет права

Ужгородська філія КУП НАНУ провела міжнародну конференцію

23 Жовтня, 2023

13 жовтня цього року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Шляхи повоєнної розбудови України: правовий та соціально-економічний виміри», організатором якої виступив Міжнародний центр правових та економіко-соціальних досліджень країн Центрально-Східної Європи (м. Ужгород) Київського університету права НАН України. Конференція викликала значний інтересі серед науковців, студентів і аспірантів, не в останню чергу з огляду на склад її учасників. Так, у конференції взяли участь представники університетів, наукових установ і практичні працівники чотирьох країн – України, Ірландії, Чехії та Словаччини. Учасники обмінялися досвідом і обговорили шляхи вирішення правових, економічних, соціальних та інших проблем, зумовлених московською агресією, та висловили пропозиції щодо оптимальних шляхів повоєнного розвитку нашої держави.

Значна увага у виступах приділялася європейській та євроатлантичній інтеграції України, яка повинна стати основою для швидкої і якісно нової розбудови нашої країни після перемоги над агресором. У цьому контексті необхідно відмітити виступ представниці Міністерства іноземних справ Республіки Ірландія Мері Кетрін Мюррей, яка оптимістично оцінила перспективи європейської інтеграції України та вказала на ті сфери, проведення реформ в яких буде всебічно підтримуватися Європейською Комісією.

У доповіді представників Пряшівського університету д-ра Мароша Шіпа і Олександра Довгоша висвітлювався словацький досвід інтеграції до Європейського Союзу та ті проблеми, які виникали на цьому шляху. Вони окремо наголосили на важливості розбудови демократичних інституцій і згадали період значного сповільнення євроінтеграційних процесів у Словаччині 1990-х років через виникнення авторитарних тенденцій.

Питанням необхідності нових підходів у освіті була присвячена доповідь д-ра Томашевської з Південночеського університету, який знаходиться у Чеських Будейовіцах.

Активну дискусію викликав виступ наукового консультанта з правових питань Центру Разумкова, судді Конституційного Суду України у відставці Петра Стецюка, який обґрунтував власні пропозиції щодо повоєнного забезпечення незворотності європейського та євроатлантичного курсу України в повоєнній перспективі у конституційно-правовому вимірі.

Серед інших виступів слід відмітити доповідь провідного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Анатолія Головки про територіально-орієнтовані механізми стимулювання інвестицій у повоєнному відновленні нашої країни, а також виступи викладачів Київського університету права Івана Канфуї та Миколи Малія, які підкреслили необхідність проведення правових реформ в Україні, зокрема, у царині кримінальної юстиції та у сфері інновацій.

Підсумовуючи роботу міжнародної конференції, керівник Міжнародного центру правових та економіко-соціальних досліджень країн Центрально-Східної Європи КУП НАНУ Іван Ващинець підтримав висловлені доповідачами пропозиції та погодився з необхідністю упровадження інституційних реформ у нашій державі, без яких швидка інтеграція у європейські та євроатлантичні структури є неможливою, так само як і якісна повоєнна розбудова України. Учасники конференції погодилися продовжити науково-практичну співпрацю й надалі.

Прес-Центр КУП НАНУ