Національна академія наук України Київський університет права

Відбулася ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір»

9 Червня, 2022

8 червня 2022 року відбулася ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір», організаторами якої виступили Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Київський університет права НАН України, Львівський торговельно-економічний університет, Полтавський регіональний центр підвищення кваліфікації.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Київського університету права НАН України, Заслужений юрист України професор Юрій Бошицький зазначив, що конференція покликана реалізувати потужний потенціал сучасного правового знання, щоб знайти адекватну відповідь на виклики сьогодення. Вона є знаковою, оскільки проходить в умовах нового відліку часу, що у зв’язку з воєнним станом має свої корективи в усі сфери життя і, зокрема, у професійну діяльність юристів. Нові уявлення про масштаби порушення прав людини в умовах війни, спричинення шкоди здоров’ю та майну, позбавлення життя, волі, полон стали новими викликами, які доводиться долати щодня. «Холодна війна» ідеологій, на жаль, перейшла в свою гарячу фазу, а тому суспільство змушене переосмислювати концепти, що впродовж останніх десятиліть посідали чи не центральне місце в загальнонаціональній суспільно-політичній дискусії.

Від імені ректора ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Заслуженого працівника освіти України, доктора історичних наук, професора Олексія Нестулі привітав учасників конференції проректор з науково-педагогічної роботи доктор економічних наук, професор Олександр Манжура і побажав всім учасникам цікавих плідних дискусій? та нових, корисних результатів, які знаи?дуть своє втілення у практичній? діяльності.Крім зазначених тематичних напрямків роботи конференції: приватне право в Україні (загальнотеоретичні та історичні аспекти), розвиток приватного права в сучасній Україні (галузевий (цивілістичний) ракурс), взаємодія та взаємопроникнення приватного та публічного права, публічно-приватне партнерство, вивчення (викладання) приватного права у закладах вищої освіти України, учасники конференції висвітлили актуальні питання розвитку економіки України післявоєнного стану, зокрема про механізми інноваційної економічної політики держави, які створюють конкурентні переваги у високотехнологічної сфері та соціальних інститутах, побудованого на принципах мотивації розвитку людського потенціалу, науки і освіти з урахуванням соціально-економічних особливостей країни наголосила у своєму виступі проректор з наукової роботи Київського університету права НАН України, доктор з державного управління, професор Ольга Червякова

Про запобігання владному свавіллю (свавільності) на засадах перш за все верховенства права в національних юридичних системах, зокрема про алгоритм практичного запобігання в умовах будь-якої загрози розповіла доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Галина Лаврик.

Цікавими були виступи: Богдана Деревянка доктора юридичних наук, професора, головного наукового співробітника НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України  про потреби легітимації операцій із криптовалютою під час воєнного стану; Оксани Солдатенко доктора юридичних наук, професора кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі – про право на охорону здоров’я як поєднання приватного та публічного права, зокрема щодо характеру поєднання та межі приватного та державного інтересів; Володимира Котковського доктора економічних наук, доцента, в.о. завідувача кафедри соціально-політичних та економічних дисциплін Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» – про особливостей передачі та примусового відчуження приватного майна в умовах правового режиму воєнного стану; Оксани Атаманюк начальниці відділення, Олени Кротової головного спеціаліста, Олександра Боровикова кандидата економічних наук, доцента, арбітра відділення НСПП в Полтавській області – про розвиток соціального партнерства та соціального діалогу як засобів попередження соціально-трудових конфліктів. 

Активну участь у роботі пленарного засідання взяли аспіранти Київського університету права НАН України, в якості слухачів студенти.


За результатами роботи ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» планується виданням збірника матеріалів з включенням тез доповідей всіх учасників конференції. Також учасниками підготовлені та схвалені рекомендації для ефективного упорядкування суспільних відносин в умовах воєнного стану, удосконалення регулювання правових відносин, зокрема до органів, відповідальних за нормотворчу та правозастосовну діяльність.

Прес-Центр КУП НАНУ