Національна академія наук України Київський університет права

Участь представників КУП НАН України в Міжнародній науково-практичній конференції «Права людини в період збройних конфліктів»

23 Листопада, 2022

18 листопада 2022 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Права людини в період збройних конфліктів», присвячена 25-ти річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та Міжнародному дню прав людини. 

Від Київського університету права НАН України участь у конференції прийняли доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Толкачова Ірина Анатоліївна та завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін Матвєєв Сергій Васильович.


Тематика конференції охоплювала наступні напрямки:

  • Теоретичні та практичні аспекти захисту прав людини
  • Захист прав людини в Україні  під час  воєнного стану
  • Регіональні механізми захисту прав людини
  • Міжнародні механізми захисту прав людини
  • Імплементація норм міжнародного права прав людини 
  • Захист прав найбільш вразливих груп населення (дітей, жінок, нацменшин, людей з інвалідністю та ін.) 
  • Питання захисту прав людини в інформаційній сфері
  • Захист прав людини в кризових ситуаціях
  • Проблеми захисту та реалізації прав людини під час карантинно-обмежувальних заходів

У конференції взяли участь науково-педагогічні працівники, докторанти і аспіранти, представники органів державної влади і органів місцевого самоврядування, експерти в сфері захисту прав людини та відомі науковці, серед яких: Пархоменко Наталія Миколаївна – д.ю.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Рабінович Петро Мойсеєвич – академік Національної академії правових наук України, професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, д.ю.н, професор, Заслужений професор Львівського університету, Стойко Олена Михайлівна – д.п.н., провідний науковий співробітник інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України та інші.

Форма проведення передбачала онлайн та офлайн формати.

Прес-Центр КУП НАНУ