Національна академія наук України Київський університет права

Участь представників КУП НАН України в V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права»

3 Квітня, 2023

31 березня 2023 року в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного та публічного права», присвячена 94-річчю від дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І.

 

Від Київського університету права НАН України участь у конференції прийняли доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Толкачова Ірина Анатоліївна та завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін Матвєєв Сергій Васильович.

Основні тематичні напрями конференції:

  • Теорія та історія держави і права. Філософія права. Конституційне право. Муніципальне право. 
  • Цивільне право та сімейне право. Цивільний процес. Господарське право та господарський процес. Право інтелектуальної власності.
  • Кримінальне право. Кримінально-процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. 
  • Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Фінансове право.
  • Трудове право та право соціального забезпечення. 
  • Екологічне, земельне та аграрне право.
  • Міжнародне та європейське право.

У конференції взяло участь близько 200 учасників із різних куточків України та зарубіжжя. Серед доповідачів: науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники вітчизняних і зарубіжних закладів освіти, докторанти, аспіранти, здобувачі, працівники органів праці та соціального захисту, юристи-практики – судді, адвокати, юрисконсульти.

Конференція була проведена у дистанційнійному форматі.

Прес-Центр КУП НАНУ