Національна академія наук України Київський університет права

З нагоди Дня Конституції України в КУП НАНУ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція

30 Червня, 2022

З нагоди Дня Конституції України 28 червня 2022 року у Київському університеті права НАН України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Конституція України: держава і право в умовах воєнного стану» у співпраці з:

• Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України;

• Навчально-науковим інститутом управління, економіки та бізнесу Вищого навчального закладу «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

• Закладом вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»;

• Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

• Рівненським Інститутом Київського університету права.

Конференцію відкрив ректор Київського університету права НАН України, Заслужений юрист України, професор – Юрій Бошицький, відзначив, що на протязі 16 років університет віддає повагу Основному закону нашої держави. День Конституції – єдине свято, яке закріплено в самій Конституції. Це знаковий для українців день, адже народ України отримав не лише Закон законів, ми отримали серце, ядро подальшого розвитку і вдосконалення суспільства. Закріплені Світоглядні цінності українського суспільства. Конституція України увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності й соборності нашої держави, її суверенітету та територіальній цілісності. У цьому полягає соціальна цінність основного закону. Конституція України має найвищу юридичну силу і становить ядро національної правової системи. Але те, що ми в цей важкий для країни і кожного з громадян України час відзначаємо це свято, засвідчує те, що український дух незламний, а наша перемога над ворогом – невідворотна.

Конференція покликана реалізувати потужний потенціал сучасного правового знання, щоб знайти адекватну відповідь на виклики сьогодення».З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Вищого навчального закладу «Міжрегіональна Академія управління персоналом» доктор економічних наук – Михайло Гончаренко, наголосивши про нові виклики часу, які пов’язані з воєнним станом і необхідністю використання наукових підходів у правотворчості та правозастосуванні в сучасній юридичній практиці. При цьому велике значення має обмін досвідом, можливість поспілкуватися з колегами з різних сфер професійної діяльності та збагатитися новими знаннями.До учасників та організаторів конференції з вітальним словом звернувся ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Заслужений працівник освіти України, академік Української академії історичних наук, доктор історичних наук, професор – Олексій Нестуля, з побажаннями отримати корисні результати, які знайдуть втілення у практичній діяльності, цікавих плідних дискусій, звернувши увагу на дух Основного Закону України, як ареалу Конституції, історичної важливості, цінності та поваги, консолідації суспільства, особливо сьогодні, коли для суспільства непохитними повинні бути принципи та цінності, здатні зберегти державність!

У конференції взяли учать понад 60 учасників, серед виступаючих цікавими, дискусійними, інноваційними і найактуальнішими були доповіді на тему: Проблеми захисту інтелектуальної власності в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України  член-кореспондента НАПрН України, Заслуженого юриста України, доктора юридичних наук, професора, заступника директора з наукової роботи НДІ інтелектуальної власності Наталії Мироненко; Конституційна модернізація в умовах сучасної демократії  доктора наук з державного управління, професора, директора Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу МАУП Інни Семенець-Орлової; Свобода як фундаментальна цінність дієвої конституційної демократії  доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Галини Лаврик; Порядок і принципи застосування інноваційних систем детекції брехни: кібербезпека та захист інформації в умовах воєнного стану – сертифікованого у США експерт-поліграфолога, приватного слідчого; голови безпеки Асоціації Wireless Ukraine Сергія Казьмірука; Конституція Пилипа Орлика: історичні обставини і політичне значення  кандидата політичних наук, доцента кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом Ольги Боринської; Приватизація в умовах воєнного стану: правові аспекти  кандидата історичних наук, доцента кафедри філософії та суспільних дисциплін Євгена Костюка; Практичні аспекти публічного управління та адміністрування в умовах воєнного стану  аспіранта Київського університету права НАН України Дмитра Гриньо та інших учасників.Важливо зазначити активну участь у конференції аспірантів і студентів Київського університету права НАН України, які шукають тему наукових досліджень у галузі права та можливість апробації вже отриманих результатів наукової роботи.

З нагоди Дня Конституції України студенти Київського університету права і студенти Рівненського Інституту КУП НАНУ отримали нагороди і грамоти за участь у конкурсах, активну громадянську позицію, участь у науковому житті університету, досягненнях у сферах студентського життя від Академії Наук України і від Київського університету права. 


За результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Конституція України: держава і право в умовах воєнного стану» спільно з Навчально-науковим інститутом управління, економіки та бізнесу ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» планується видання збірнику наукових праць.

Прес-Центр КУП НАНУ