Національна академія наук України Київський університет права

Вийшов друком журнал «European Science − Europska Veda», присвячений Київському університету права НАН України

15 Листопада, 2023

Нещодавно у Словацькій Республіці, країні Європейського Союзу, вийшов друком спеціальний випуск відомого наукового журналу «European ScienceEuropska Veda», повністю присвячений історії розвитку та науковим здобуткам Київського університету права НАН України. Це перше таке видання у Європейському Союзі про вітчизняний заклад вищої освіти.

Журнал має цікаву будову і фактично складається з двох частин. Перша має інформаційний характер і присвячена ґрунтовному аналізу історії становлення, розвитку та функціонування Київського університету права НАН України.

У вступній статті ректор університету професор Юрій Бошицький детально розкриває всі основні напрямки життєдіяльності університету, включаючи освітній процес, наукову діяльність, міжнародне співробітництво, наукову бібліотеку, аспірантуру, юридичну клініку «Фенікс», фахове наукове видання «Часопис», студентське життя тощо. Також окрема увага приділяється семи унікальним музеям КУП НАН України. Всі напрямки діяльності університету яскраво проілюстровані численними фотографіями, тому й матеріал сприймається легко та цікаво.

Також ректор висвітлює загальну стратегію подальшого розвитку університету.

Ще більшої деталізації та колориту життєдіяльність університету отримує в інформаційних описах керівників структурних підрозділів у містах: Рівне, Ужгород, Львів і Вінниця. У цих статтях розкриваються основні питання функціонування філій університету від концепцій їх діяльності та головних завдань до детального висвітлення матеріальної бази.

Друга частина журналу складається з наукових статей науково-педагогічних працівників університету, які поділилися результатами своїх досліджень з читачем. При цьому коло наукових тем достатньо широке та різноманітне. Воно включає дослідження проблемних питань кримінального та кримінально-процесуального права, авторського, фінансового, трудового, сімейного, міжнародного права тощо.  Навіть є наукові статті, що мають не тільки юридичне спрямування, а й присвячені загально гуманітарним проблемам розвитку освіти, мови та релігії.

Слід зазначити, що видавництво Європейського інституту безперервної освіти (EIDV) є достатньо поважним у європейських наукових колах, видання є повністю англомовним, із високим рівнем як наукової, так і мовленнєвої культури. Безперечно, висвітлення інформації щодо діяльності університету буде сприяти поширенню популяризації Київського університету права Національної академії наук України серед європейської наукової спільноти, викладачів юридичних ЗВО та студентства.

Університет планує продовжити аналогічну діяльність з метою розширення міжнародних зв’язків і популяризації вітчизняної освіти та науки на міжнародній арені.

Прес-Центр КУП НАНУ