Національна академія наук України Київський університет права

Демократизація студентського самоврядування в контексті інтеграції України до Європейського простору вищої освіти

30 Січня, 2009

Перші студентські науково-дослідні роботи були надруковані вже у 1804-1810 р.р., а у 1811 р. в Харкові з’являється перший в Росії збірник студентських робіт.

 

image001.jpg

Студент у перекладі з латинської мови-той, хто прямує до знань.

Україна прагне бути європейською державою, тому модернізація вищої освіти в Україні відбувається в напрямках Болонського процесу, метою якого є створення до 2010 року європейського освітнього простору.

 

 

image007.jpg

 


Перехід до інформаційного суспільства ставить перед студентами нові, складні завдання: використовувати свої теоретичні знання уміло на практиці, адаптуватися до швидких змін у суспільстві, вільно орієнтуватися в новій інформації, структурувати її.

 

image011.jpg

Навчання у КУП НАНУ органічно поєднується з науковою творчістю студентів.

Ректором університету, професором Юрієм Бошицьким ініціативи студентів завжди підтримуються, а для оперативного вирішення проблемних, важливих питань у житті студентів наказом ректора на громадських засадах призначено студентів 1- 4 курсів радниками ректора зі студентських питань .

 

 

image017.jpg

27-31 січня 2009 року у м. Косів Івано-Франківської області проходила згідно з планом Міністерства освіти і науки України Х Міжнародна науково-практична конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» .

На секції «Демократизація студентського самоврядування в контексті інтеграції України до Європейського простору вищої освіти» студенти обговорювали питання вдосконалення наукового студентського товариства як однієї із форм студентського самоврядування;студентське самоврядування як соціальний інститут формування лідерства.

 

 

image021.jpg

Під час обговорення питань самоврядування Золотар Ольга, радник ректора з студентських питань, член оргкомітету конференції, Дорощенко Марія, співробітник КУП НАНУ подали пропозицію внести зміни до Положення про студентське самоврядування.

 

 

image031.jpg

Студентами під час роботи секції було зазначено, що самоврядування є дійовою формою виховання, спрямованого на розвиток самостійності та відповідальності за результати праці.

Студенти вважають, що подальша розбудова та поглиблення досліджень у напрямку розбудови студентського самоврядування, запозичення досвіду Європейської практики з цього питання є перспективною, необхідною справою для нашої країни в умовах інтеграції в Європейський Союз та в рамках приєднання україни до Болонського процесу.

Кригіна Анастасія, завідувач відділу роботи з студентами КУП НАНУ акцентувала свою увагу на особливостях формування психологічного клімату як один із факторів успішного студентського самоврядування.

Чернецька Олена Василівна, проректор з наукової роботи КУП НАНУ окреслила шляхи вдосконалення студентської наукової роботи в КУП НАНУ.

 

Галина Левківська, керівник секції,

Заступник голови оргкомітету конференції.