Національна академія наук України Київський університет права

Десята міжвузівська наукова студентська конференція

6 Лютого, 2009

ПРОГРАМА
десятої міжнародної міжвузівської наукової конференції
“Законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку”
27.01-31.01.2009 р. м. Косів Івано-Франківської обл.,
пансіонат “Карпатські зорі”

ОРГКОМІТЕТ
конференції

Голова:
Бошицький Юрій Ладиславович
     Ректор Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, професор

Заступник голови:
Чернецька Олена Василівна
      Проректор з наукової роботи, к.ю.н., доцент

Члени, оргкомітету:
Бобровник Світлана Василівна
     Проректор з навчальної роботи,к.ю.н., професор, академік академії наук вищої освіти України
Левківська Галина Петрівна
      Проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи, доцент;
Мацегорін Олександр Ілліч<
      Завідувач кафедри цивільного та трудового права, к.ю.н
Мацко Анатолій Степанович
      Завідувач відділення міжнародного права, к.ю.н., доцент
Золотар Ольга Ігорівна
      Радник ректора з студентський питань КУП НАНУ.

Співорганізатори конференції:
– Міністерство освіти і науки України
– Міністерство юстиції України
– Інститут держави і права НАН України ім.В.М. Корецького

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ:

1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права
      Керівники: к.ю.н., проф. Бобровник
С.В.
, к.ю.н., доц. Варич О.Г .
2. Конституційне, адміністративне та фінансове право
      Керівник: д.ю.н., проф. Андрійко
О.Ф.

3. Цивільне, земельне, аграрне право та право інтелектуальної
власості

      Керівники: ректор, к.ю.н., доц. Бошицький Ю.Л., к.ю.н., доц. Мацегорін
О.І.

4. Екологічне, підприємницьке та трудове право
     Керівник: к.ю.н., проф.Семчик В.І., к.ю.н., доц. Юшина С.І.
5. Кримінальне право та процес. Кримінологія
      Керівник: к.ю.н., доц. Тростюк
З.А.

6. Міжнародне.право. Порівняльне правознавство
      Керівник: к.ю.н., доц. Мацко А.С.

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Регламент

Виступи – до 10 хв.            
Питання – до 3 хв.


Пленарне засідання:

      Відкриття конференції – вступне слово ректора КУП НАН України к.ю.н., професора Бошицького Ю.Л.
Доповіді:
      – к.ю.н., проф.Бобровник
С.В.
– “Конфлікт та компроміс як важливий аспект праворозуміння”
      – д.ю.н., проф. Андрійко
О.Ф.
– “Сучасний стан розвитку адміністративного законодавства”
      – к.ю.н., доц. Дідич Т.О. – “Правотворча діяльність як засіб подолання кризових процесів
розвитку суспільства”
      – к.ю.н., доц. Мацегорін О.І. – “Опіка та піклування у цивільному праві України”
      – к.ю.н., доц. Тростюк З.А.
– “Про окремі проблеми латентності тексту Кримінального кодексу України”
      – к.ю.н. доцент Чернецька О.В., ““Правове регулювання статусу депутатів в Україні”
      – к.ю.н. доцент Юшина С.І.. “Прогалини у зовнішньоекономічному законодавстві України”

 

ПРОГРАМА

27 січня 2009 року

12.00           • поселення
14.00-15.00  • обід
15.30           • похід у гори

28 січня 2009 року

09.00           • відкриття конференції
09.30-10.00  • реєстрація учасників конференції
10.10-11.30  • пленарне засідання
11.30-12.00  • перерва
12.00-13.30  • робота секцій
14.00-15.30  • обід та відпочинок
15.30           • екскурсії
19.00           • вечеря та відпочинок

29 січня 2009 року

10.00-11.30  • робота секцій
11.30-12.00  • перерва
12.00-13.30  • продовження роботи секцій
14.00-15.30  • обід та відпочинок
15.30           • екскурсії
19.00           • вечеря та відпочинок

30 січня 2009 року

10.00-11.30  • пленарне засідання
11.30-12.00  • перерва
12.00-13.30  • підведення підсумків конференції
14.00-15.00  • обід та відпочинок
15.30           • екскурсії
19.00           • вечеря та відпочинок

31 січня 2009 року


10.00-13.00  • відпочинок
13.00-14.00  • обід
14.00           • від’їзд учасників конференції

 

ЗВІТ
про проведення
Десятої щорічної міжнародної міжвузівської конференції
“Законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку”

     
З 27 по 31 січня 2009 р. Київський університет права НАН України
проводив Десяту міжнародну науково-практичну конференцію “Законодавство
України: проблеми та перспективи розвитку” у м. Косові
Івано-Франківської області.

Конференція проходила у два етапи: пленарне та секційні засідання.

Пленарне
засідання відкрив ректор Київського університету права НАН України
професор Ю.Л.Бошицький, який привітав учасників конференції з початком
роботи.

На адресу учасників Десятої міжнародної
науково-практичної конференції “Законодавство України: проблеми та
перспективи розвитку” надійшли листи та привітання, зокрема від:
Міністра юстиції України М. В. Оніщука, Віце-президента Національної
академії наук України В. М. Литвина, Заступника Міністра освіти і науки
України М.В.Стріхи, В.о. Голови Антимонопольного комітету України О. І.
Мельниченко, Директора Всеукраїнського молодіжного центру праці А.Ісака
тощо.

На пленарному засіданні до учасників конференції
з привітанням звернувся представник Косівської райдержадміністрації
В.Я.Никорак, який зазначив, що такий науковий захід, який проводить
Київський університет права НАН України на прикарпатській землі вже
десятий рік, сприяє подальшому утвердженню наукових зв’язків між
навчальними закладами та надає можливість залучити практиків до
обговорення проблем у сфері обраної проблематики.

29 та 30 січня 2009 р. проводилась робота секційних засідань за наступними напрямками:


Теорія та історія держави і права. Філософія права (керівник секції
к.ю.н., професор Бобровник С.В.). У роботі секції взяли участь студенти
та аспіранти КУП НАНУ, представники Волинського національного
університету імені Лесі Українки. Під час роботи секції було заслухано
ряд доповідей, які торкалися проблем верховенства права, становлення
правової держави та громадянського суспільства, теоретико-правових
проблем здійснення функцій держави, юридичної відповідальності тощо.


Конституційне, адміністративне та фінансове право (керівник секції
д.ю.н., професор Андрійко О.Ф.). Було заслухано доповіді, зроблені
студентами КУП НАНУ, аспірантами Інституту законодавства Верховної Ради
України та Київського міжнародного університету. Доповіді були
присвячені проблемам щодо законодавчого регулювання повноважень
Президента України та Верховної Ради України, особливостям інституту
державної служби, проблемам вдосконалення бюджетного законодавства
України та інше.

– Цивільне, земельне, аграрне право та
право інтелектуальної власності (керівник секції к.ю.н., доцент
О.І.Мацегорін). Було заслухано доповіді, проголошені студентами КУП
НАНУ, Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника. Під час роботи секції були обговорені питання, які
торкалися, зокрема: удосконалення чинного законодавства у сфері
регулювання статусу юридичних осіб як суб’єктів цивільних правовідносин
та нормативного регулювання переліку підстав ліквідації юридичної
особи; проблем авторського та сімейного права тощо.


Екологічне, підприємницьке та трудове право (керівник секції к.ю.н.,
доцент Юшина С.І.). Було заслухано доповіді студентів КУП НАНУ, в яких,
зокрема розглядалися питання правових проблем процедури банкрутства в
Україні; проблем розвитку сучасного законодавства про акціонерні
товариства; теоретико-правових проблем понятійних термінів в
інвестиційному законодавстві України тощо.


Кримінальне право та процес. Міжнародне право. Порівняльне
правознавство (керівник секції  к.ю.н., доцент Мацко А.С.). У роботі
секції брали участь представники Київського національного університету
внутрішніх справ, Київського міжнародного університету, Київського
університету права НАН України. Було заслухано ряд доповідей, в яких
піднімалися проблеми забезпечення прав особи при здійснення
кримінального судочинства, проблеми кримінального законодавства у сфері
захисту права власності, проблеми тероризму, питання світової практики
захисту персональних даних тощо.

– Демократизація
студентського самоврядування в контексті інтеграції України до
європейського простору вищої освіти (керівник секції проректор з
гуманітарної освіти та виховної роботи Левківська Г.П.). У роботі
секції взяли участь студенти Київського університету права НАН України,
де обговорювали питання місця та ролі студентського самоврядування,
розвитку наукової студентської роботи, зміцнення зв’язків студентства
ВНЗ України та інших держав.

Десята міжнародна
науково-практична конференція “Законодавство України: проблеми та
перспективи розвитку” пройшла на високому організаційному та науковому
рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним
підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з
актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде
опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників  конференції.

 

Оргкомітет конференції

 

Фоторепортаж

На пленарному засіданні