Національна академія наук України Київський університет права

Для роботи аспірантури КУП НАНУ – карантин не перешкода

11 Травня, 2020

1

   Відповідно до визначених пріоритетів, Київським університетом права НАН України реалізовуються основні завдання у сфері наукової діяльності. Це організація та проведення наукових досліджень, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки й освіти, використання всіх можливостей для підвищення значущості наукової діяльності в КУП НАНУ як основи підготовки кадрів та наукового, соціально-економічного й культурного розвитку держави;  підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; залучення до наукової діяльності талановитої молоді; організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, презентацій та ін.; підготовка монографій, навчальних посібників і підручників, науково-методичної літератури тощо.


   Особливо важливим завданням для наукових досліджень  КУП НАНУ є підготовка наукових кадрів в аспірантурі. Запровадження карантину, зумовлює проблему пошуку нових форм, методів і засобів організації навчання, які будуть забезпечувати ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій і враховувати інтереси сучасної науки.


   З метою забезпечення надання освітньому процесу якості неперервності, під час дистанційного навчання аспіранти долучаються до онлайн вебінарів та веб-конференцій, що об’єднує всіх її учасників в єдине інформаційне середовище та сприяє реалізації наукової діяльності кадрів вищої кваліфікації.

   Для аспірантів Київського університету права НАН України особливе значення  мають міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції. Вони проводяться  як  в КУП НАНУ так і з нашими патнерами в інших країнах.  З Батумським державним університетом ім. Шота Руставелі (Грузія) «Актуальні питання сучасного міжнародного права на прикладі України та Грузії», присвячені пам’яті В.М. Корецького,  «Сучасні проблеми правотворення: досвід України та Польщі» на базі  Рівненського інституту КУП НАНУ спільно з юридичним факультетом Гданського університету.


   Міжнародна українсько-швейцарсько-ізраїльська науково-практична конференція «Актуальні питання права інтелектуальної власності», співорганізатором якої є Всесвітня організація інтелектуальної власності (м. Женева, Швейцарія), Тель-Авівський університет (м. Тель-Авів, Ізраїль), Центр порівняльних правових досліджень ОНО академічний коледж (Ізраїль).

   Аспіранти мають можливість брати участь в наших планових науково-практичних конференціях. Зокрема, в таких як: «Сучасні проблеми правової системи України», яка присвячена аналізу теоретичних та практичних проблем розвитку окремих елементів правової системи України; «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», під час якої розглядаються теоретико-філософські, лінгвістичні та психолого-педагогічні аспекти гуманітарних дисциплін (на базі РІ КУП НАНУ).


   Аспіранти КУП постійно беруть участь спільно з угорськими науковцями в  щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні питання європейської цивілістики: досвід Угорщини та України», на якій розглядаються складні проблеми теорії та практики систематизації цивільного законодавства України й Угорщини та їх застосування  спільно з Дебреценським університетом (Угорщина).


   Наші аспіранти неодноразово брали участь в щорічній міжнародній конференції зі Всесвітньою організацією інтелектуальності власності (Женева, Швейцарія) «Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі» на базі ВОІВ у Женеві, яка присвячена актуальним проблемам права інтелектуальної власності в Україні та Європі та показує роль, місце і напрями діяльності ВОІВ щодо консолідації нормотворчої та правозастосовної практики, правового регулювання інтелектуальної власності в Україні і світі.


   Можливість брати участь аспірантам в організованих КУП НАНУ конференціях як в Києві так і за кордоном  це прекрасний досвід та хороша практика для вивчення зарубіжного досвіду та можливість використання його в свої наукових дослідженнях.

   Викладачі, які забезпечують освітній процес на аспірантурі проводять інтернет-семінари, а наукові керівники онлайн-консультації для науково-дослідницької роботи аспірантів. Таким чином, онлайн-освіта стирає межі між очним і дистанційним навчанням. В умовах карантину бібліотека КУП НАН пропонує аспірантам скористатися доступом до бібліотечних онлайн-ресурсів та отримати онлайн-послуги. Значна увага приділяється питанням роботи молодих вчених та відображенню наукової діяльності авторів в різних науково-метричних базах  даних, перспективам публікацій у провідних наукових журналах, що входять до відповідних баз.

   Молоді вчені – безцінний інтелект, без якого немає майбутнього України. А тому, необхідно створювати всі необхідні умови для його розвитку та ефективного використання.

   Навчаючись в аспірантурі Київського університету права, Ви здобудете якісну додаткову освіту, поглиблені знання з обраної спеціальності та нові можливості для професійного розвитку.

Відділ аспірантури КУП НАНУ