Національна академія наук України Київський університет права

До 209-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка

9 Березня, 2023

«В Україну ідіть, діти, 

В нашу Україну… »

Огляд літератури з фондів Наукової бібліотеки Київського університету права НАН України   

Чергову річницю від дня народження Кобзаря Україна відзначає в умовах найжорсткішого за сто років протистояння зі своїм одвічним ворогом, в стані повномасштабної війни, в якій наш народ сплачує найвищу ціну за свою свободу і незалежність – наші військові, наші цивільні і навіть діти платять власним життям. І як в усі доленосні часи, палке слово Шевченка, пройняте беззавітною любов’ю до свого народу, лунає серед нас, залишаючись життєдайним джерелом, потужним стимулом національного і духовного відродження України.

Поет-пророк – унікальне явище української літератури, мистецтва, культури загалом, це громадська, патріотична, духовна основа життя народу України. Шевченко – митець, який відкрив для української нації цивілізаційний простір у безкінечність, а «Кобзар» – особлива для кожного українця книга, яка володіє самодостатньою духовною силою. «Кобзар» і Біблія були і є для українця головними книгами буття, і саме «Кобзарю» довелось стати духовними скрижалями української нації, святим текстом, завдяки якому нація відчула, що у неї є духовна сила, з якою варто йти в майбутнє.


Шевченко Т. «Кобзар»

1840, 26 квітня – у Петербурзі вийшло перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка. «Ся маленька книжечка відразу відкрила немов новий світ поезії, вибухла мов джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову», – писав Іван Франко.

У наш час під назвою «Кобзар» видають повне зібрання українських поезій Шевченка з додатком двох російських поем «Тризна (Безталанний)» та «Сліпа». Перші «Кобзарі», до 1908 року, містили твори тільки українською мовою. Всього за життя Шевченко створив 235 поетичних творів: віршів, поем та балад, при цьому, деякі з віршів поета мають декілька дуже відмінних один від одного варіантів, кожен з яких вважається окремим твором.


Шевченко Т. Кобзар: поезія. – Львів, Каменяр, 2011. – 915 с.: іл.

У виданні розміщено поетичний доробок геніального українського письменника, що супроводжується ілюстраціями видатної художниці Софії Караффи-Корбут, створеними в середині 1960-х років. Тексти поезій подаються за академічними виданнями творів Тараса Шевченка.


Шевченко Т. «Я так її, я так люблю…»: Вибрані вірші та поеми / упоряд.і вступ. ст. М.Жулинського; прим. С.Гальченка. – К.: Либідь, 2012. – 704 с.

Книга містить вибрані вірші та поеми Тараса Шевченка, написані в різні періоди життя Великого Кобзаря. Поетичні твори, що вже давно увійшли до скарбниці світової літератури, подані в оригіналі та перекладах. Книгу ілюстровано малюнками, офортами й малярськими творами Шевченка, які віддзеркалюють іще одну грань його могутнього таланту.


Шевченко Т.Г. Художник: повісті, автобіографія, щоденник / прим.та коментарі Л.В.Ушкалова; худож.-оформл. Ю.Ю.Романюк. – Харків, Фоліо, 2012. – 828 с.

До видання увійшли повісті Тараса Шевченка «Княгиня», «Музикант», «Художник» та інші, щ обули створені у 1854-1857 рр. під час заслання поета у Новопетрівському. Також у книжці містяться автобіографія і щоденник великого Кобзаря, які дають змогу наблизиться до епохи, коли він жив і виразно окреслюють його особистість, що вражала сучасників силою й багатогранністю таланту.


Жулинський М. Духовний будівничий України: книга-альбом. – К.: Мистецтво, 2017. – 320 с.: іл.

Шевченкове Слово – духовний код української нації, вже понад 180 рокі є шляхом до самоутвердження і духовного зростання народу, пробуджує почуття національної честі й гідності, поваги й любові до рідного краю, його мови, культури, історії, звичаїв. Збірник наукових статей, виступів, інтерв’ю ученого-літературознавця, академіка НАН України Миколи Жулинського, наближує читача до розуміння творчості й особистості Тараса Шевченка, розкриває його ціннісні орієнтири, роз’яснює національну місію митця та місце його в українській та світовій культурі.


Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. – К.: Факт, 1997.

Книга однієї з ключових і найбільш відомих особистостей в сучасній українській літературі, присвячена аналізу творчості Кобзаря, в свій час справила ефект бомби в українському літературознавстві – не менший, ніж “Польові дослідження з українського сексу” в літературі. Авторський метод інтерпретації класичних текстів скандалізував адептів канону Великого Кобзаря, і дискусія швидко переросла в “битву за святині”. Тепер, із відстані у двадцять п’ять років, пропонуємо читачеві поглянути на цю унікальну працю.


Генералюк Л. «Святим дивом сяють храми божі…» Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка / Вступне слово М. Поповича. – К.: Балтія-друк, 2001.

Шевченкова спадщина, мистецька і словесна, апелює до пам’яті поколінь, зобов’язує знати і пам’ятати, встановлює зв’язок між минулим і сучасним, подає нам картину майбутнього. Творча спадщина Шевченка асоціюється з храмом української духовності: поезією він витворив каркас духовного храму України, прозою і мистецтвом – звів стіни, фронтони, вітражі. Творчість Шевченка й до сьогодні розворушує серця, будить емоційний відгук в мільйонах душ, несе у свідомість кожного українця апостольські істини, «правди слово».


Цвід А. І темнії ночі… і ласки дівочі: Кохані жінки Тараса Шевченка. Роман- перфоманс у картинах та етюдах. Трилогія.- К.: Видавництво «Прометей», 2018.

Під час святкування українцями Шевченківських днів ми відзначаємо велич його особистості та його генію. Беззаперечно, Тарас Шевченко був багатостороннім генієм! Однак часто його особистість обожествляють, відбираючи все людське. А у романі-трилогії Антоніни Цвід образ Пророка нації, великого Кобзаря розкривається іншими гранями, авторка показує його живою людиною, з глибокими сильними почуттями, емоціями, коханням та стражданням від нерозділених почуттів…


Наукова бібліотека КУП НАНУ