Національна академія наук України Київський університет права

До Дня Науки огляд наукових видань КУП НАНУ

11 Травня, 2021

Науково-дослідна діяльність Київського університету права НАН України спрямована на дослідження розвитку інституту права, законотворчої діяльності в Україні та за кордоном, правозастосовної та судової діяльності, вивчення міжнародного досвіду функціонування права. Результатом наукових досліджень КУП НАНУ є видання наукових праць, збірників та монографій, підготовлених колективом університету, а також наукових видань, створених спільно з науковцями зарубіжних університетів з Польщі, США, Угорщини, Грузії, Ізраїлю, Німеччини Азербайджану, тощо.


За період 2017-2020 рр. було видано 7 спільних колективних монографій та збірників наукових праць, огляд яких пропонується до уваги всім зацікавленим проблемами держави та права.

Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: монографія/ за заг. ред. Ю.Л. Бошицького; Київський університет права НАН України. – К.: Талком, 2020. – 662 с.

Колективна монографія науковців Київського університету права НАН України за участю вчених із Польщі, США, Німеччини, Ізраїлю, Угорщини, Азербайджану присвячена сучасним актуальним питанням державотворення в умовах світових змін. Зокрема, розглядаються теоретико-методологічні основи розвитку сучасного державотворення, правове регулювання адміністративного та конституційного права, цивільних та сімейних, трудових та господарських правовідносин, правових питань інтелектуальної власності, доктринальні засади кримінального права та кримінального процесу в контексті правової трансформації, сучасний міжнародний правопорядок та зміни становища держав в міжнародному праві.

Рекомендовано вітчизняним та зарубіжним науковцям в галузі права та міжнародних відносин, викладачам, аспірантам, студентам юридичних факультетів, а також усім, хто має інтерес до розвитку права та суспільних відносин в епоху перетворень.

Актуальні проблеми права України та Польщі: монографія/ Київський університет права НАН України; за заг. ред. Ю.Бошицького, А.Шміта. – К.: Талком, 2020. – 312 с.

Колективна монографія науковців Київського університету права Національної академії наук України та факультету права та управління Гданського університету Польщі присвячена сучасним питанням юридичної науки та практики. В книзі розглядаються адміністративно-правові, цивільно-правові, кримінально-правові проблеми правозастосування в Україні, особливості правового регулювання сфери інтелектуальної власності, сучасні питання правозастосування відповідно до законодавства Польщі.

Дана праця розрахована на вітчизняних та зарубіжних науковців в галузі права та міжнародних відносин, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів, законодавців та тих, хто має інтерес до розвитку права та суспільних відносин, розвитку законодавства Польщі.

Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів вітчизняні та міжнародні реалії: монографія / Київський університет права НАН України; за заг. ред.Ю.Л.Бошицького. – К.: Талком, 2019. – 804 с.

Колективна монографія вчених Київського університету права НАН України за участю науковців з Польщі, США, Німеччини, Ізраїлю, Угорщини, Азербайджану присвячена сучасним питанням державно-правового регулювання національного та міжнародного законодавства в час глобалізаційних викликів. Зокрема, у монографії розглядаються теоретико-методологічні основи розвитку сучасного державотворення, правове регулювання адміністративного та конституційного права, цивільних та сімейних, трудових та господарських правовідносин, правових питань інтелектуальної власності, доктринальні засади кримінального права та кримінального процесу в контексті правової трансформації, питання кримінальної юстиції в умовах нових глобалізаційних впливів, держава в сучасному міжнародному правопорядку, актуальні проблеми міжнародного права.

Для вітчизняних та зарубіжних науковців в галузі права та міжнародних відносин, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів, а також усіх, хто має інтерес до розвитку права та суспільних відносин в епоху перетворень.

Актуальні проблеми міжнародного права (на прикладі України та Грузії) / Київський університет права НАН України; заг. ред. Ю.Бошицького, А.Махарадзе. – К.: Талком, 2018. – 344 с.

Монографія колективу вчених Київського університету права НАН України та Батумського державного університету ім. Шота Руставелі висвітлює сучасним проблемам розвитку міжнародного права. Окреслені актуальні проблеми міжнародного права, розглянуто правову систему України в аспекті міжнародного права, досліджено проблеми міжнародного права в Грузії.

Видання є результатом багаторічної наукової співпраці між Київським університетом права НАН України, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького й Батумським державним університетом ім. Шота Руставелі.

Книга розрахована на науковців, викладачів юридичних факультетів та закладів вищої освіти, аспірантів, працівників міжнародних організацій та органів, магістрів, студентів, усіх, хто цікавиться міжнародним правом.

Aktualne Problemy Prawa Polski i Ukrainy / pod red. A. Szmita, J. Boszyckego, J. Steliny, W. Iwanowa. – Gdansk: Wydawnictwo Gdanskiego, 2018. – 555 s.

Монографія науковців факультету права та управління Гданського університету Польщі та Київського університету права Національної академії наук України присвячена сучасним питанням юридичної науки та практики. В книзі розглядаються адміністративно-правові, цивільно-правові, кримінально-правові проблеми правозастосування в Україні, особливості правового регулювання сфери інтелектуальної власності, сучасні питання правозастосування відповідно до законодавства Польщі.

Дана праця розрахована на вітчизняних та зарубіжних науковців в галузі права та міжнародних відносин, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів, законодавців та тих, хто має інтерес до розвитку права та суспільних відносин, розвитку законодавства Польщі.

Актуальні проблеми цивілістики (на прикладі України та Угорщини): збірник наук. праць за мат. наук.-практ. конференції (28-29 квітня 2017 р.) / Київський університет права НАН України; за заг. ред. Ю.Бошицького, В.Сікори. – К.: Талком, 2017.-372 с.

У збірнику вміщені тези виступів, пропозиції, зауваження, що присвячені нацбільш складним проблемам теорії та практики систематизації цивільного законодавства України і Угорщини та їх застосування. Окрема увага приділена проблемам методологічного, лексичного та систематичного походження.

Збірник розрахований на вчених, викладачів юридичних факультетів, аспірантів, магістрів, юристів-практиків, всіх, хто цікавиться проблемами приватного права.

Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща) / Київський університет права НАН України; за заг. ред. Ю.Бошицького, Я. Стеліни. – К.: Талком, 2017.- 392 с.

Монографія присвячена проблемам розвитку конституціоналізму на сучасному етапі в Україні та Республіці Польща. Окреслені як спільні, так і притаманні кожній окемій країні проблеми щодо організації державної влади й реалізації чинного законодавства, універсалізації правового забезпечення інтеграційних процесів до Європейського Союзу. 

Дане видання є результатом кількарічної наукової співпраці між Київським університетом права НАН України та факультетом права й адміністрації Гданського університету.

Наукова бібліотека КУП НАНУ