Національна академія наук України Київський університет права

Доповiдь ректора КУП НАНУ, професора Ю.Л. Бошицького на святi “Перше вересня” в Українському Домi

2 Вересня, 2009

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА У 2009-2010 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ: ПЕРСПЕКТИВИ, ПЛАНИ, РІШЕННЯ

Шановні першокурсники! Шановні батьки, гості та колеги!

Щиро вітаю всіх в цей надзвичайний приємний день в центральному  залі  столиці Українському Домі.

Незважаючи на те, що КУП НАНУ  молодий навчальний заклад, однак ми вже маємо свої традиції, одна з яких і є сьогоднішня  церемонія посвяти в студенти та і урочисте зібрання з приводу початку нового навчального року та Дня знань в самому серці Києва.

Мені особисто  приємно привітати наших першокурсників, які де-юре і де-факто стали студентами єдиного  у Україні  юридичного вузу 4-рівня акредитації в системі Національної академії наук України.

Наш університет створено в 1995 році за ініціативи академіка НАН України Ю.С. Шемшученка, почесного ректора університету і сьогодні це потужній академічний науково-освітній комплекс, професорсько-викладацький склад якого складають провідні науковці,

 Якщо Ви звернете увагу на сцену то побачите тільки частинку юридичної літератури -підручників, навчальних  посібників по яких студенти України  вивчають правознавство. Це праці наших викладачів та співробітників вузу. Мета  нашого вузу надзвичайно проста і прозора – це підготовка для країни правознавців з глибокими класичними знаннями в галузі юриспруденції. Будь яка країна, а Україна особливо, сьогодні потребує добре підготовлених, освічених, принципових,  високо порядних та інтелігентних юристів, здатних критично мислити, приймати правильні, гідні та справедливі рішення в інтересах  наших громадян і суспільства в цілому.

І ми це не тільки  розуміємо, але й максимально віддано намагаємося робити цю справу.

Вітаючи наших першокурсників, я хочу акцентувати увагу і на певній символічності ситуації для нас юристів  – посвята в першокурсники юридичного вузу відбувається в час коли країна відсвяткувала 18 річницю своєї Незалежності України.

18 років незалежності – це  час, в якому сконцентрувалися  надія,  воля та  історія нашого народу. Це період  коли формувалась правова філософія країни, відшліфовувались, як діаманти, принципи та засади правового механізму функціонування держави, суспільства, прав і свобод громадянина. Символічно і те, що переважна  більшість з Вас є  ровісниками  Незалежності нашої держави.

 Мені приємно відзначити, що ми всі живемо у цікавий час великих змін. Україна стає все більш  відкритою та вільною країною і хоча і не легко, але  відновлюється  як нація, стає на шлях державної зрілості. Тому за віком, Ви шановні першокурсники, йдете в ногу з часом.

 Процесс змін в країні  охоплює всі верстви населеннякраїни-незалежно  від поглядів, походження та віри. Постать правознавця в цих умовах є  надзвичайно  важлива.

Саме фахові юристи повинні сприяти  розвитку  демократичної, успішної,  модерної організації життя України у XXI столітті.

Розбудова нашої держави, її незалежність ставить і перед Київським університетом права  важливі завдання – не тільки навчати, але й виховувати  студентів справжніми громадянами і патріотами рідної землі.

 Пройде певний час, і ви, сьогоднішні першокурсники, станете “ядром” української інтелігенції, і майбутнє нашої країни залежатиме від змісту ваших цінностей та загальнолюдських орієнтирів, від того, якою мірою духовність стане основою вашого життя.

 Саме Ви  – майбутні юристи, через деякий час будете реалізовувати завойовані Незалежністю та закладені Конституцією принципи верховенства права, справедливості і законності в повсякденному житті.

Ми знаємо, і чітко усвідомлюємо, що в країні є ще немало проблем, які потребують юридичного вирішення, однак є всі підстави для  розбудови  держави, яка моє бути процвітаючою. Для цього потрібні три речі- перш за все грунтовні  знання, по-друг глибокі грунтовні знання, і по –третє надзвичайно  грунтовні знання в галузі юриспруденції.

Сьогодні підготовка фахівця юриста -це забезпечення не лише відповідного рівня  інтелекту та глибоких знань з фаху, а також морально-етичне виховання,  сприйняття індивідуальною свідомістю студента суспільних цінностей і реалізацію їх у практичній діяльності. 

  Підготовка такого фахівця має сенс тільки у контексті духовно-практичних кроків у напрямку самовиховання особистості, сприяння освіченості майбутніх юристів, їх моральної досконалості, інтелігентності.  Концепція  освіти в Київському університеті права НАН України  являє собою триєдність ціннісних орієнтацій: навчання, дослідження і виховання.

 Підготовка майбутніх юристів в КУП НАНУ передбачає, що тільки громадянин, який глибоко усвідомив державно-національні інтереси та національні цінності й загальнолюдські надбання, котрий має почуття патріотизму, національної свідомості, високі морально-професійні якості, зможе проводити практичну діяльність на належному рівні.

Для цього  Київський університет  права НАН  постійно модернізує та покращує освітні  послуги студентам в контексті поєднання вищої юридичної академічної освіти і науки. Реалізація концепції інтеграції юридичної науки  і освіти вимагає від нас постійного самовдосконалення, впровадження того позитиву, який покращує якість навчання. Зокрема це нові дисципліни, нові сучасні форми навчання,  новітні навчальні технології з використанням найсучаснішої техніки і мультимедійних систем, і комп’ютерне тестування, і можливості вивчення наукової і навчально-методичної літератури через систему Інтернет, і створення сучасної електронної бібліотеки.

  Ми любимо і цінуємо книгу, тому постійно удосконалюється  університетська бібліотека фонд якої  перевищив вже понад 100 тис. друкованих видань підручників, навчальних посібників, монографій. Сьогодні ми можемо дати  фори бібліотекам вузів столиці, які мають довшу історію  і більші потужності.  За останні два роки стало реальністю забезпечення кожного  студента  індивідуальним  підручником безкоштовно, студенти отримали можливість  в режимі читального залу користуватися книгами, опублікованими  не лише в країнах СНД а і провідних вузах Європи. Бібліотека постійно поповнюється  не тільки правовою, а також енциклопедичною, довідковою, що надзвичайно важливо національною і світовою художньою літературою, яка спрямована на формування  широкої освіченості, інтелігентності та загальної культури наших студентів. Удосконалюється і така сучасна організаційна форма навчання як дистанційне навчання, яка збільшує доступність до юридичної освіти різних соціальних груп та категорій населення, в тому числі і з фізичними вадами, створює передумови для повноцінного входження України у світовий інформаційний простір та відповідає вимогам Оболонського процесу.

 Розширюється залучення провідних вчених та практиків до роботи зі студентами через майстер-класи, які вперше  у сфері юридичної освіти України впроваджені у навчальний процес саме в нашому університеті у 2007 році. Метою проведення майстер-класів є аналіз найбільш актуальних та проблемних питань розвитку держави і права, міжнародного співробітництва та функціонування міжнародних організацій. Їх традиційно  проводять провідні українські та зарубіжні науковці та практики – юристи. В цьому контексті та в інтересах удосконалення навчального процесу ми підвищили  увагу до розвитку продуктивних і реальних наукових зв’язків із провідними юридичними вузами  України,  Європи, США і Канади. Лише за останній рік почали реалізовуватися на практиці угоди про співробітництво з вузами Угорщини, Росії, Білорусії, Молдови, Словаччини, Чехії. Університет постійно приймає науковців та представників провідними юридичними вузів світу. Безумовно це покращує якість навчання, дозволяє залучити іноземних викладачів до навчального процесу, студентам та аспірантам університету вивчати іноземне законодавство, досвід зарубіжної юриспруденції, створює умови щодо оприлюднення наукових ідей  наших викладачів та студентів  в  іноземних наукових виданнях. Пріоритети університету цього навчального року будуть  направлені на продовження  сприяння  всебічному розвитку студента – правознавця. Студентам які мають здібності щодо дослідницької, наукової роботи вже надана  можливість за рахунок університету брати участь у різних наукових конференціях,  олімпіадах,  науково-практичних семінарах  не лише у вузах  України, а й за кордоном. Я переконаний, що повноцінний розвиток особистості студента – правознавця залежить не тільки від вивчення законів, але і від спілкування з визнаними в державі фахівцями. Тому ми будемо поглиблювати  зв’язки з відомими в країні політиками, науковцями,  практиками – юристами, з метою реалізації триєдиного діалогу студент – науковець – практик. Такі зв’язки дають  можливість для проходження практик студентами у державних адміністраціях, судових та правоохоронних органах і прокуратурі відповідно до існуючих стандартів освітньої діяльності. Більш ретельна увага і підтримка буде  націлена на  розвиток студентського самоврядування, проведення виборів студентського лідера та активу. Поглибиться робота студентських наукових гуртків,  юридичної  клініки. Діяльність студентів в юридичній клініці дозволить застосувати отримані теоретичні знання, усвідомити їх цінність і значення та підтвердити свою правову грамотність в конкретних справах,  а також ці знання допоможуть будувати відповідну кар’єру нашого студента в майбутньому.

 Важливим аспектом цього року буде залучення талановитої молоді  до наукових розробок вузу, підготовку кращих з них до  вступу в аспірантуру. Через відповідну роботу кафедри та кураторів студенти більш активно будуть залучені для написання наукових робіт,  підготовки статей до започаткованих університетом енциклопедичних видать,  Часопису Київського університету права,  газети Калейдоскоп університетських подій , наукових конференцій, конкурсів наукових робіт,  олімпіад.

Новий навчальний рік ми розпочинаємо і новою структурою університету до якої ввійшли нові наукові центри, такі як: Центр конкуреційного права, Центр інформаційних технологій, Центр політичних, гуманітарних та прикладних досліджень, Науково-методичний центр забезпечення якості юридичної освіти , Культурно-розважальний та Видавничий центр. Створена наглядова рада вузу та опікунська рада , до якої увійшли авторитетні громадські діячі, представники юридичної  та управлінської еліти країни. Все це переконливо свідчить, що КУП НАНУ твердо і послідовно займає одне з провідних місць  серед вузів країни  в яких вивчають права. Підтвердженням є і те, що в цьому році університет за незалежним рейтингом  посів 7 місце  серед 90 вузів країн за показником – якість навчання.

Ми будемо розвивати щорічні наукові міжвузівські  конференції окрім Києва в Прикарпатті, Закарпатті,  та Криму. Такі конференції надають студентам  з різних вузів  можливість спілкуватись, обміну науковими ідеями та комплексного відпочинку.

Нові заходи будуть проведені в рамках проекту «Інтелектуальна власність в Україні – перлини сучасного мистецтва для студентської молоді», планується провестись в цьому навчальному році  в рамках якого планується провести в цьому навчальному році 4 виставки  живопису кращих майстрів пензля. Перша експозиція вже зайняла свої місце на в холі університету. Будемо  розвивати новий проект «Інтелектуальна власність в Україні – перлини сучасного літератури для студентської молоді»  в рамках якого планується проведення  презентацій літератури, зустрічі з відомими письменниками та провідними видавництвами. Креативний проект «Майбутнє країни в руках талановитої молоді»  надасть  можливість студентам проводити різні конкурси, фотовиставки спортивні змагання, клуби кмітливих та винахідливих, а проект «Пізнай свій край», дасть можливість  кращим студентам за рахунок університету відвідати  видатні пам’ятки історії та архітектури нашої батьківщини. Я вважаю своїм пріоритетом  підтримку різноманітних  студентських заходів, які збагачують молодь. Це  художня самодіяльність, суботники, пізнавальні екскурсії та подорожі, конкурси «Міс та Містер  університет» – які підтверджують що наші студенти – не тільки розумні і талановиті, але й  гармонічно розвинуті надзвичайно вродливі. Університет продовжить розвиток у студента того позитиву, який в нього вклали батьки. Індивідуально підтримуючи кожного з Вас , хто прагне до самореалізації. Іншими словами на один крок студента  в реалізації сказаного, університет робитиме три кроки назустріч.

Знаючи проблеми сучасної молоді та її фізичного стану ми послідовно розвиваємо концепцію підготовки високопрофесійного правника  та фізично розвинуту особистість. Я дослівно розумію  прислів’я – що  в здоровому тілі здоровий дух. За  останні роки наш вуз намагався залучати студентів до спорту через різні секції. Сьогодні ця ситуація значно покращилася, завдяки збудованому за це літо, новому сучасному власному багатофункціональному  спортивному комплексу, аналогів якому в Києві немає, спеціальному спортивному обладнанню, тренажерам, ми надаємо можливість  нашим студентам працювати над собою. Планує  створення жіночих та чоловічих студенстьких спортивних команд з атлетизму, баскетболу, волейболу, міні-футболу, бадмінтому, великого та настольного тенісу, шахів.  Також буде підтримуватися  команда студентського жіночого регбі, однієї з 5 – ти в Україні, яка з 2007 р. займає призові місця на всеукраїнських та міжнародних турнірах.

   Таким чином ми сприяємо  повноцінному  комплексному  розвитку студента, як особистості, фізично розвинутого громадянина та висококваліфікованого  юриста Великі перспективи відкриваються і перед Видавничим центром вузу  про який я говорив, в якому ми  плануємо видавати підготовлені нашими викладачами монографії, наш науково-теоретичного щоквартальник – «Часопис Київського університету права» популярність якого  зростає  серед правознавців і в якому все більше  публікуються не тільки наші науковці, але й провідні  вчені  зарубіжних вузів.

  З цього навчального року ми запускаємо  щомісячну університетську газету, перший номер якої ви  отримали саме тут в українському домі. Для того, щоб вуз розвивався наші зусилля направлені  і на покращення побутових умов в яких відбувається навчання студентів та робота викладачів. За  надзвичайно короткий час  оновлена будівля  університету як з середини,  так і зовні. Сьогодні мені не соромно за умови в яких працюють наші викладачі та  навчаються наші студенти. Це сучасні, естетичні та комфортні умови. Вперше в історії вузу ми забезпечили всіх бажаючих гуртожитками. 

  Завдяки  ефективній, злагодженій праці ректорату, вченої ради, усього колективу університету ми  наближаємося  до задекларованої раніше мети – створення елітного з точки зору якості освіти  юридичного вузу на приклад Оксфорду чи Кембриджу. Де викладатимуться найсучасніші юридичні дисципліни, які читатимуть  провідні українські та зарубіжні фахівці, де є можливість приділити увагу кожному студенту персонально, а випускнику  надана допомога працевлаштування. З іншого боку це сприятиме органам влади,  управляння, судовим та  правоохоронним органам в отримані підготовлених на належному теоретичному рівні молодих кадрів.

  Все зазначене вище надає відчуття нашому колективу та нашим структурним підрозділам у Рівному і Ужгороді, що Київський університет права  НАН України гідно виконує покладені  на нас завдання  і виправдовує довіру НАН України, надії наших студентів та їх батьків.

 Шановні друзі ! Рух до кращого  в Київському університеті права НАН України відбувається тому, що нам  сприяє багато глибоко порядних і надзвичайно цікавих людей,  які дійсно бажають процвітання Україні. Багото з яких сьогодні знаходяться в цій залі та президії. Хочу щиро подякувати їм за підтримку університету.

  Хочу подякувати  колектив Інституту держави і права ім. Корецького НАН України і особисто академіка Ю.С.Шемшученка, нашого почесного ректора за ідею створення нашого закладу, обґрунтування необхідності поєднання наукових досліджень в освітній діяльності та допомогу у її впровадженні, Президію  НАН України,  керівництво багатьох міністерств та відомств  України, секретаріат президента України, наших друзів із закордонних представництва дипломатичних місій.

  Особливу вдячність хочу висловити і  батькам наших випускників за довіру нашому закладу. Я впевнений, що  ви не прогадаєте. Дозвольте подякувати всім іншим нашим чисельним партнерам, друзям і однодумцям, які сприяють вузу і сподіваюся на  поглиблену співпрацю в цьому році.

Дорогі першокурсники !

Київський університет права прагне готувати  успішних фахівців правників  для нашої дійсно прекрасної країні. Сьогодні ви на старті,  у вас у всіх однакові  необмежені можливості, однак  ви маєте і  однакові обов’язки. Перш за все це гідне навчання. З висоти власного досвіду  та від  щирого серця хочу порадити Вам  – не соромтеся вчитися багато, наполегливо вбирайте в себе нові знання, проявляйте зацікавленість, запитуйте, дискутуйте.  Пам’ятайте  вічну мудрість, що  з  усіх скарбів  найдорожчий  це знання, його  не можна ні вкрасти, ні загубити, ні знищити. З перших хвилин навчання  запам’ятайте, що  право  – це  мистецтво добра і справедливості.  Вивчайте це мистецтво широ, наполегливо впроваджуйте його в життя і доля  сприятиме  Вам. Пам’ятайте і те що наша Батьківщина починається з кожного із нас, від поваги до  своїх батьків, до своїх вчителів, до друзів та колег, від гармонії в  сімї до гармонії в суспільстві де повинні панувати  гуманізм, закон та справедливість. Навчайтеся так , щоб батьки  і викладачі  пишалися вами як  студентами.

 І на останок, дозвольте побажати вам  цікавих та яскравих студентських років в КУП, знайти вірних друзів, знайти  своє перше справжнє кохання, яке  на все життя, гідно насолоджуватися своєю молодістю. Тому що, незважаючи ні на які кризи  і  тимчасові негаразди в державі, перше що треба повірити на слово своєму ректорові,  це те що – життя в цілому  надзвичайно і невичерпно прекрасне та захоплююче. Я  щиро бажаю вам  це відчути саме в ваші молоді роки. Я щиро бажаю Вам це відчути саме в наступні роки. Успіхів Вам в навчанні, в царині юриспруденції та в Київському університеті права  НАН України.

Ректор КУП НАНУ,
професор Ю.Л. Бошицький