Національна академія наук України Київський університет права

Фоторепортаж зустрічі в.о. ректора КУП НАНУ зі спікером Національних Зборів Угорщини

8 Серпня, 2006
      Нещодавно
в Україні з короткочасним візитом перебувала делегація Національних Зборів
Угорщини на чолі з її спікером пані Каталіною Сілі.
Для Київського університету права НАН України ця подія цікава в контексті
зустрічі в.о. ректора університету Ю.Л.Бошицького
як безпосередньо зі спікером, так і іншими представниками делегації, в
тому числі угорськими правознавцями.
      Угорська
Республіка – держава південно-східної частини Центральної Європи – захоплює
розмаїтістю культур, звичаїв і стилів життя. Насичено подіями й історичне
минуле цієї країни. Тому з давніх часів Угорщина привертає до себе заслужений
інтерес.
      Враховуючи,
що Україна й Угорщина сусіди, то в результаті вступу Угорщини в Європейське
співтовариство територія, економіка, культура й менталітет останнього
наблизилися до кордонів України. Тому досягнення Угорщини в соціально-економічній,
культурній, політичній сферах варті уваги й ретельного дослідження. Це
важливо з погляду вивчення позитивного досвіду не тільки в сфері економіки,
а також в сфері науки і освіти. Для нашої країни, як сусіда вже не тільки
Угорщини, а усього Європейського Союзу, велике гносеологічне значення
має порівняльний аналіз різних сфер життя цієї країни. Зрозуміло, що для
українських юристів представляє цінність аналіз основних галузей права,
системи законодавства, а також економіко-правової думки цієї невеликої,
але досить прогресивної європейської країни.
      Особливо
це актуально в контексті приєднання нашої країни до Болонського процесу.
Угорщина приєдналася до Болонського процесу раніше і має певний досвід,
який свідчить про деякі проблеми, які стосуються юридичної освіти. Слід
зазначити, що юридичній освіті Угорщини підготовці, зокрема, юристів-господарників,
які повинні вміти працювати в умовах ринкової економіки, приділяється
серйозна увага. Формування нової молодої генерації юристів базується на
принципах європейського права, демократизації суспільства, захисту прав,
свобод та інтересів пересічного громадянина, захисту приватної власності.
Угорський досвід доцільно досліджувати, в тому числі, і завдяки розвитку
і поглибленню наукових зв’язків з угорськими юридичними вузами. Тим більше,
що в останні роки в гуманітарній сфері активного співробітництва наших
країн не спостерігалося. При цьому Україна й Угорщина мають чимало загальних
остаточно невирішених соціально-економічних проблем, що вимагають спільного
дослідження.
      Зазначеним
та іншим питанням була присвячена увага під час зустрічі в.о. ректора
нашого університету Ю.Л.Бошицького та спікера Національних Зборів Угорської
Республіки пані Каталіни Сілі. Є показовим, що пані Каталіна Сілі прибувши
в нашу столицю на один день для зустрічі з Президентом нашої держави В.А.Ющенком,
знайшла можливість зустрітися з представниками національних меншин угорського
походження, науковцями, освітянами та, зокрема, в.о. ректора нашого університету.
      В
процесі зустрічі було відзначено, що особливу цінність має те, що науковці
та освітяни сприяють зближенню культур та інтересів держав сусідів. Адже
відомо, що освіта та наука не має фізичних кордонів. Саме тому в КУП НАНУ
приділяється особлива увага розвитку міжнародних зв’язків із провідними
європейськими науково-дослідними установами в галузі права, дослідженню
проблем гармонізації законодавства України й країн Європи. Практичним
результатом таких зв’язків стають спільні наукові публікації, проведення
міжнародних конференцій, візити закордонних правознавців до університету.
      Ю.Л.
Бошицький запропонував відкритість КУП НАНУ до спільних досліджень різних
галузей права, у тому числі правових проблем охорони навколишнього середовища,
цивільного і кримінального права, інтелектуальної власності, захисту національних
меншин, місцевого самоврядування й т.д. До речі, наукове співробітництво
університету вже має гарну базу й досвід. У рамках договору про наукове
співробітництво з факультетом держави й права Дебреценського університету
і юридичним факультетом Мішкольцського університету були проведені спільні
дослідження проблем цивільного права та деяких правових проблем у сфері
інтелектуальної власності. Розширення наукового співробітництва КУП НАНУ
з угорськими вузами ґрунтується на розумінні керівництвом цих вузів значущості
й перспектив порівняльного правознавства, запозичення позитивного європейського
досвіду в інтересах обох країн.
      На
завершення варто відзначити, що активізація спільного співробітництва
представників КУП НАНУ та угорських учених в результаті домовленостей,
що досягнуті з Каталіною Сілі в прекрасному залі Історико-культурного
заповідника Києво-Печерстка Лавра в м. Києві, сприятиме нашому університету
у встановленні нових цікавих зв’язків з угорськими юридичними вузами,
надасть можливість нашим студентам частіше відвідувати Угорську Республіку
з метою кращого опанування юриспруденції та порівняльного правознавства.

     
     

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити