Національна академія наук України Київський університет права

Кафедра кримінального права та процесу в умовах карантину

1 Червня, 2020

1

   Кафедра кримінального права та процесу у тісній співпраці з іншими кафедрами Київського університету права НАН України здійснює навчально-методичну, науково-дослідну та виховну діяльність, орієнтовану на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення  наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації в динамічних умовах формування ринкових відносин. Свою повсякденну діяльність колектив кафедри спрямовує на ефективну реалізацію концепції юридичної освіти КУП НАНУ, що комплексно поєднує навчання, наукове дослідження та виховання студентів відповідно до європейських стандартів і рівнів.   Основною метою діяльності кафедри є забезпечення освітнього процесу. Силами науково-педагогічних працівників кафедри забезпечується викладання фундаментальних навчальних дисциплін та авторських спецкурсів.

   Робота викладачів кафедри спрямована на застосування інтерактивних методик викладання юридичних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права. Головним критерієм цього виступає компетентність, відповідальна громадська позиція, високий рівень ділової етики і всебічний розвиток студентів. Згідно із вказаними критеріями науково-педагогічні працівники розробляють навчально-методичні матеріали, впроваджують у навчальний процес інтерактивні методи навчання. Викладачі кафедри системно розробляють засоби підвищення якості проведення всіх видів занять, займаються розробкою дидактичних матеріалів, курсів лекцій, довідкової літератури, практичних посібників (практикумів), навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін. Особлива увага приділяється удосконаленню дистанційної форми навчання та впровадженню online-технологій.   Так, в умовах карантину науково-педагогічні працівники кафедри проводять всі види занять із застосуванням дистанційних освітніх технологій. Крім того, 20 травня 2020 року кафедрою було організовано  вебінар для студентів-правників на тему «Електронні докази в адміністративному судочинстві», спікером заходу виступив суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Руслан Арсірій. Студенти мали змогу отримати відповіді на актуальні питання, що їх цікавили.  Наприкінці вебінару було вирішено проводити  із Окружним адміністративним судом міста Києва спільні заходи, оскільки вони є надзвичайно корисними для студентів.
    Отже, навчання в КУП НАНУ – це не тільки засвоєння професійних знань під час аудиторних занять, але й захоплюючі зустрічі з відомими юристами-практиками! Такий підхід до організації освітнього процесу дозволяє готувати високопрофесійних випускників-правників, що є конкурентоспроможними фахівцями в умовах сьогодення!

У 2020 році вступити до КУП НАНУ можна буде шляхом дистанційного подання документів.

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

Кафедра кримінального права та процесу КУП НАНУ