Національна академія наук України Київський університет права

Кафедри КУП повертаються до звичайного офлайн режиму роботи

27 Лютого, 2021

24 лютого 2021 року відбулося засідання кафедри кримінального права та процессу, метою якого було обговорення найважливіших завдань спрямованих на ефективне вирішення питань навчально-методичної, наукової, організаційної та профорієнтаційної роботи. Серед питань порядку денного було впровадження в освітній процес сучасних форм та методів навчання, оновлення навчально-методичних комплексів та курсів лекцій навчальних дисциплін кафедри.

Завідувач кафедри Савка О.І. доповів про перспективи удосконалення та результати роботи кафедри, зокрема: запроваджено проведення навчальних занять практичними працівниками кафедри; проведення викладачами, які забезпечують освітній процес на кафедрі інтернет-семінарів та онлайн-консультацій для науково-дослідницької роботи студентів та аспірантів; постійно здійснюється підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри.Проректор з навчально-методичної та наукової роботи Хорватова О.О. наголосила на важливості впровадження в освітній процес сучасних форм та методів навчання, оскільки на сучасному етапі розвитку юридична наука та освіта повинні розглядатись як єдиний взаємозумовлений комплекс, завданням якого є забезпечення різних галузей економіки висококваліфікованими кадрами. 

Професор кафедри Семаков Г.С. доповів про затвердження концепції 3D туру та тексту-супроводу по музеям КУП НАН України, а також розробку міні-буклетів необідної інформації про можливості музейних фондів КУП НАНУ.

Доцент кафедри Перелигіна Р.В. звітувала про свою науково-педагогічну діяльність під час перебування на посаді доцента кафедри кримінального права та процесу. Зазначила, що усі дисципліни, які вона викладає, мають методичне забезпечення, підготовлено навчально-методичні рекомендації,  які включають завдання для практичних занять, підсумкового контролю знань студентів, методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Кафедрою було підтримано пропозицію про порушення клопотання перед головою Вченої Ради та її членів щодо присвоєння к.ю.н. Перелигіній Р.В. вченого звання доцента кафедри кримінального права та процесу.


Також на кафедрі в онлайн  режимі було заслухано звіт аспірантки 4-го року навчання Митник Уляни Миколаївни про повне виконання індивідуального плану роботи аспіранта та завершення роботи над дисертаційним дослідженням на тему: «Протидія домашньому насильству за законодавством України та Європейського Союзу»

Особливу увагу викладачі приділили профорієнтаційній роботі в умовах карантину. У підсумку було означено шляхи успішного вирішення поставлених питань, а ухвалені рішення сприятимуть забезпеченню якості освітньої діяльності.

Прес-центр КУП НАНУ