Національна академія наук України Київський університет права

Книжкова виставка до Дня науки в Україні

20 Травня, 2022

Нові наукові видання Київського університету права НАН України

Щороку у третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято працівників науки, і в цьому році, незважаючи на війну, на складні умови життя науковців, як і всього українського народу, наша країна 21 травня відзначатиме День науки, щоб належно оцінити заслуги науки перед суспільством.

Складно собі уявити сучасне життя без досягнень науки. Адже лише завдяки науці людство досягло прогресу розвитку пройшло шлях від перших спроб вивчення світу до космічних польотів та нанотехнологій. Мета цього свята – вшанування наукових традицій, досягнень учених, якими ми цілком справедливо пишаємося, і на яких покладаємо великі сподівання. Рівень соціально-економічного розвитку України, її авторитет на міжнародній арені багато в чому визначаються науковим потенціалом, адже перед вченими життя ставить складні, але дуже цікаві завдання, вирішення яких в подальшому визначатиме місце Україні у світовій спільноті.

Професорсько-викладацький колектив Київського університету права НАН України має високий науковий потенціал, який виражається не тільки в якісному проведенні лекційних та семінарських занять для наших студентів, написанні підручників, навчальних посібників та курсів лекцій, але й в науковій діяльності в галузі права та міжнародного права.

Результатом наукових досліджень в юриспруденції стають монографії, збірники наукових праць, інші наукові видання, авторами яких є наші викладачі. Вашій увазі пропонуються наукові книги, видані Київським університетом права НАН України тільки за за останні декілька років, а за двадцять п’ять років буття КУП НАНУ таких наукових видань – сотні.

Актуальні проблеми права України та Польщі = Aktuulne problemy prawa Polski i Ukrainy: монографія / Гданський університет; Національна академія наук України, Київський університет права; за заг.ред. Ю.Л.Бошицького, А.Шміта та ін. – Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2018. – 555 с. 

Колективна монографія науковців –юристів факультету права та управління Гданського університету Польщі та Київського університету права НАН України присвячена сучасним питанням правової науки та практики. У ній розглядаються адміністративно-правові, кримінально-правові, цивільно-правові, кримінально-правові проблеми правозастосування в Польщі та Україні.

Дана праця цікава тим, що дає можливість дослідникам порівняти наявність проблем розвитку права в цих двох постсоціалістичних країнах, їх схожість чи відмінність, а також можливі шляхи вирішення цих питань як в Україні, так і в Польщі.

Серед авторів монографії – польські відомі вчені-юристи Анджей Шміт, Анна Рител-Варжоха, Октавіан Наврот та інші, українські науковці  Юрій Шемшученко, Юрій Бошицький, Наталія Ісаєва, В’ячеслав Іванов, Вікторія Кожевнікова, Ольга Андрійко. Всі, хто має інтерес до складних питань юридичної науки, зацікавляться цією монографією.

Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії: монографія/ Київ. ун-т права НАНУ ; [за заг. ред. Ю. Л. Бошицького].- К.: Талком, 2019.- 804 с.

Колективна монографія науковців Київського університету права НАН України за участю вчених з Грузії, Республіки Польща, Італійської Республіки, Сполучених Штатів Америки, Угорщини, Азербайджанської Республіки присвячена сучасним актуальним питанням державно-правового регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів. Зокрема, у монографії розглядаються теоретико-правові основи державно-правового регулювання суспільних відносин: адміністративних та конституційних, цивільних і господарських, сімейних і трудових відносин тощо.

Висвітлюються також актуальні питання кримінальної юстиції в контексті державно-правового регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних впливів, держава у системі сучасного міжнародного правопорядку та новітні виклики для мирового правопорядку.

Творчий колектив складають вчені Київського університету права, серед яких – Ю.Л. Бошицький, Р.В. Перелигіна, Н.К. Ісаєва, Д.В. Шкребець, С.І. Кожушко, Н.В. Загрішева, разом із професорами А. Махарадзе (Грузія), А. Шміт та Й. Стеліна (Польща), А. Інкампо (Італія), Г. Чьочі (Угорщина), А. Сафаров (Азербайджан).

Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: монографія. До 25-річчя КУП НАНУ / Національна академія наук України, Київський університет права; за заг. ред. Ю.Л.Бошицького. – К.: Талком, 2020. – 662 с.

Монографія колективу вчених Київського університету права НАН України за участю науковців із Польщі, Азербайджану, Сполучених Штатів Америки, Угорщини, Німеччини та Ізраїлю присвячена сучасним актуальним питанням державотворення в умовах правової трансформації та світових змін. Зокрема, у монографії розглядаються теоретико-методологічні основи розвитку сучасного державотворення, правове регулювання суспільних відносин в усіх галузях права: адміністративного, конституційного, цивільного, трудового, кримінального права, права інтелектуальної власності, міжнародного публічного та приватного права.

Наукове видання розраховано на вітчизняних і зарубіжних науковців-юристів, викладачів, студентів і аспірантів, а також всіх, хто має інтерес до теоретичних проблем сучасного державно-правового регулювання суспільних відносин, функціонування та розвитку держави і права.

Актуальні проблеми права України та Польщі = Aktuulne zagadnienia prawa Ukrainskiego i Pjlskiego: монографія. До 25-річчя КУП НАНУ / Національна академія наук України, Київський університет права, Гданський університет; за заг.ред. Ю.Л.Бошицького та А.Шміта. – К.: Талком, 2020. – 312 с.


Колективна монографія науковців – юристів факультету права та управління Гданського університету Польщі та Київського університету права НАН України присвячена сучасним питанням правової науки та практики. У ній розглядаються адміністративно-правові, кримінально-правові, цивільно-правові, кримінально-правові проблеми правозастосування в Польщі та Україні, особливості правового регулювання сфери інтелектуальної власності, сучасні питання правозастосування відповідно до законодавства Польщі. 

Дана праця цікава тим, що дає можливість дослідникам порівняти наявність проблем розвитку права в цих двох постсоціалістичних країнах, їх схожість чи відмінність, а також можливі шляхи вирішення цих питань як в Україні, так і в Польщі.

Серед авторів монографії – польські відомі вчені-юристи Анджей Шміт, Анна Рител-Варжоха, Ева Клос, Якуб Стеліна та інші, вчені КУП НАНУ  Юрій Бошицький, Олександр Костенко, Раїса Перелигіна, аспіранти університету Микола Малій, Тамара Кортукова, Алла Радзівілл.

Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики: збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. До 25-річчя КУП НАНУ [матеріали круглого столу (м. Київ, 1 жовтня 2020 р.)]. – К.: Ліра-К, 2020. – 172 с.


У збірнику наукових праць молодих вчених та аспірантів КУП НАНУ висвітлюються результати досліджень, які були апробовані під час круглого столу «Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики». Були розглянуті теоретичні та прикладні проблеми кримінального права та кримінології, цивільного, господарського та трудового права, адміністративного, фінансового та інформаційного права. 

Тексти друкуються в авторській редакції, опубліковані матеріали відображають точку зору авторів, відповідальність за зміст та точність цитувань несуть автори статей. Видання корисне для молодих науковців, студентів, аспірантів, які ведуть наукові дослідження в галузі права.

Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України: монографія/ Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Київський університет права НАН України; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Видавництво Ліра-К, 2021. – 692 с.


Монографію присвячено сучасним тенденціям розвитку, функціонування, реформування та проблемам підвищення ефективності кримінальної юстиції України. Зокрема, розглянуті питання вдосконалення як основних інституцій кримінальної юстиції, так і вдосконалення протидії окремим видам злочинів засобами кримінального та кримінального процесуального закону з метою підвищення їх ефективності в протидії злочинності. Видання є результатом наукової співпраці між Київським університетом права НАН України та Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України.