Національна академія наук України Київський університет права

Книжкова виставка наукової бібліотеки КУП НАНУ до Дня науки

19 Травня, 2023

Колективні монографії Київського університету права НАН України

Наукове життя Київського університету права Національної академії наук України є надзвичайно важливим вектором розвитку університету. Щорічні міжнародні та всеукраїнські конференції, започатковані багато років тому, а також нові наукові форуми з різних питань юридичної науки та практики стали брендом КУП НАНУ, збираючи відомих спікерів-науковців з України та зарубіжжя й надаючи можливості вченим-юристам осмислити і обговорити нові ідеї, думки та перспективи розвитку галузей права в колі фахівців.

Чільне місце в науковій діяльності університету займає підготовка та видання колективних монографій авторського колективу КУП НАНУ, які видаються за результатами розробок професорсько-викладацьким складом університету планових науково-дослідних тем.

Науковці університету також беруть участь у створенні разом із представниками університетів-партнерів, серед яких Гданський університет (Республіка Польща), Дебреценський університет (Угорщина), Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), іншими зарубіжними вченими, науковими та освітніми установами, спільних наукових видань, зокрема, видання спільних колективних монографій.

Вашій увазі пропонується огляд колективних монографій, виданих Київським університетом права НАН України протягом декількох останніх років.

Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції: монографія / заг. ред. проф. Бошицького Ю. Л., Київський університет права. — К: Видавництво Ліра-К, 2014. — 440с.

Колективна монографія науковців КУП НАНУ містить наукові дослідження та судження щодо доктринальних підходів на окремі державно-правові явища, тенденції розвитку окремих інституцій публічного права, еволюцію прав людини в приватноправовій доктрині, доктринальні засади правового регулювання сфери господарювання, а також вплив міжнародного права на право розуміння та правозастосування. Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться загальнотеоретичними проблемами функціонування та розвитку держави права.


Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики: монографія / Київ. ун-т права НАНУ ; [за заг. ред. Ю.Л. Бошицького]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 440 с.

Колективна монографія КУП НАНУ присвячена актуальним питанням функціонування окремих державно-правових інститутів в сучасних умовах євроінтеграційних процесів України. Зокрема, в монографії розглядаються теоретичні та історико-правові засади еволюції окремих інститутів держави та права, проблеми функціонування та розвитку публічно-правових та приватноправових інститутів, а також особливості розвитку міжнародного права. Розраховано для науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться загальнотеоретичними проблемами функціонування та розвитку держави і права.


Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща):Колективна монографія/Київський університет права НАН України, Гданський університет; за заг. ред. Ю. Бошицького, Я. Стеліни. – К.: Талком, 2017. – 392 с.

Колективна монографія присвячена проблемам розвитку конституціоналізму на сучасному етапі в Україні та Республіці Польща. Окреслені як спільні, так і притаманні кожній з цих країн проблем щодо організації державної влади, реалізації чинного законодавства, універсалізації правового забезпечення інтеграційних процесів до Європейського Союзу. Дане видання є результатом кількарічної наукової співпраці між Київським університетом права НАН України та факультетом права та адміністрування Гданського університету.

Книга розрахована на науковців, викладачів юридичних вишів, магістрів, студентів, аспірантів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами конституційного права та конституціоналізму.


Актуальні проблеми цивілістики (на прикладі України та Угорщини): колективна монографія / НАН України, Київський ун-т права, Дебреценський університет; за заг. ред. Ю. Бошицького, В. Сікори. – К.: Талком, 2017. – 372 с.

У збірнику вміщені тези виступів, пропозиції, зауваження, що присвячені найбільш складним питанням теорії та практики цивільного законодавства України та Угорщини та їх застосування. Виділені спільні проблеми методологічного, лексичного та системного походження.

Книга розрахована на науковців, викладачів юридичних вишів, магістрів, студентів, аспірантів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться розвитком приватного права.


Актуальні проблеми міжнародного права (на прикладі України та Грузії): колективна монографія / Київський університет права НАН України, Батумський державний університет ім. Шота Руставелі; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, А. Махарадзе. – К.: Талком, 2018. – 344 с.

Колективна монографія «Актуальні проблеми міжнародного права на прикладі України та Грузії» присвячена сучасним проблемам міжнародного права. Окреслені актуальні проблеми міжнародного права в Україні, розглянуто правову систему України й міжнародне право, досліджено актуальні питання міжнародного права в Грузії. Видання є результатом співпраці між Київським університетом права НАН України, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України й Батумським державним університетом ім. Шота Руставелі.

Книга розрахована на науковців, викладачів юридичних вишів, магістрів, студентів, аспірантів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться розвитком міжнародного права в пострадянських країнах.


Актуальні проблеми права України та Польщі = Aktuulne problemy prawa Polski i Ukrainy: монографія / Гданський університет; Національна академія наук України, Київський університет права; за заг.ред. Ю.Л. Бошицького, А. Шміта та ін. – Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2018. – 555 с.

Колективна монографія науковців-юристів Київського університету права НАН України і факультету права та адміністрування Гданського університету присвячена актуальним питанням юридичної науки та практики на сучасному етапі в Україні та Республіці Польща. Окреслені як спільні, так і притаманні кожній з цих країн проблем адміністративного, цивільного, кримінального права та правозастосування в Україні, особливості правового регулювання сфери інтелектуальної власності, сучасні проблеми реалізації правових норм Республіки Польща. Дане видання є результатом кількарічної наукової співпраці між Київським університетом права НАН України та факультетом права та адміністрування Гданського університету.

Книга розрахована на науковців, викладачів юридичних вишів, магістрів, студентів, аспірантів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться розвитком правової науки та порівняльного правознавства.


Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії: Монографія/ Київ. ун-т права НАН України; [за заг. ред. Ю.Л. Бошицького].- К.: Талком, 2019.- 804 с.

Колективна монографія науковців КУП НАН України за участю вчених з Республіки Польща, Грузії, Італійської Республіки, Угорщини, Сполучених Штатів Америки, Азербайджанської Республіки, присвячена сучасним актуальним питанням державно-правового регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів. Зокрема, у монографії розглядаються теоретико-правові основи державно-правового регулювання суспільних відносин, – цивільних і сімейних, господарських і трудових суспільних відносин, кримінальної юстиції, питання розвитку держави в системі міжнародного правопорядку.

Розраховано на вітчизняних та зарубіжних науковців, викладачів і студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами державного регулювання суспільних відносин.


Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: монографія. До 25-річчя КУП НАНУ / Національна академія наук України, Київський університет права; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького. – К.: Талком, 2020. – 662 с.

Колективна монографія науковців Київського університету права НАН України за участю вчених з Республіки Польща, Грузії, Італійської Республіки, Угорщини, Сполучених Штатів Америки, Азербайджанської Республіки, присвячена сучасним актуальним питанням державотворення в умовах правової трансформації та світових змін. Зокрема, розглядаються теоретико-методологічні основи розвитку сучасного державотворення, правове регулювання суспільних відносин.

Розраховано на вітчизняних та зарубіжних науковців, викладачів і студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами державного регулювання суспільних відносин.


Актуальні проблеми права України та Польщі = Aktuulne zagadnienia prawa Ukrainskiego i Pjlskiego: Монографія. До 25-річчя КУП НАНУ / Національна академія наук України, Київський університет права, Гданський університет; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та А. Шміта. – К.: Талком, 2020. – 312 с.

Колективна монографія науковців-юристів Київського університету права НАН України і факультету права та адміністрування Гданського університету присвячена актуальним питанням юридичної науки та практики на сучасному етапі в Україні та Республіці Польща. Окреслені як спільні, так і притаманні кожній з цих країн проблем адміністративного, цивільного, кримінального права та правозастосування в Україні, особливості правового регулювання сфери інтелектуальної власності, сучасні проблеми реалізації правових норм Республіки Польща. Дане видання є результатом кількарічної наукової співпраці між Київським університетом права НАН України та факультетом права та адміністрування Гданського університету.

Книга розрахована на науковців, викладачів юридичних вишів, магістрів, студентів, аспірантів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться розвитком правової науки та порівняльного правознавства.


Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України: колективна монографія / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київський університет права НАН України; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 692 с.

Колективну монографію присвячено сучасним тенденціям розвитку, функціонування, процесу реформування та проблемам підвищення ефективності кримінальної юстиції України. Зокрема, розглянуто питання вдосконалення як основних інститутів кримінальної юстиції, так і вдосконалення протидії окремим видам злочинів засобами кримінальної юстиції. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення кримінального та кримінального процесуального закону з метою підвищення їх ефективності в протидії злочинності.

Видання є результатом наукової співпраці між Київським університетом права НАН України та Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Для науковців, викладачів, практичних працівників, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, а також всіх, хто цікавиться проблемами кримінальної юстиції.

Наукова бібліотека КУП НАНУ